Tomasz Dominikowski

Tomasz Dominikowski

Starszy konsultant ds. oprogramowania

Elbląg, warmińsko-mazurskie

Podsumowanie

 • Przetwarzanie wsadowe
 • Bugzilla
 • DotNetNuke
 • Ffmpeg
 • Jenkins
 • Linux
 • Microsoft SQL Server
 • Moodle
 • Prezentacje
 • Red5
 • Selenium
 • wdrożenia rozwiązań
 • Sparx Enterprise Architect
 • SQL
 • Wdrożenia systemów
 • Szkolenie
 • Ubuntu
 • Mantis Bug Tracker
 • Microsoft IIS
 • Windows Server 2008/2008R2/2012
 • Team Foundation Server
 • Balsamiq Mockups
 • Zapewnianie jakości
• Doświadczenie w zakresie zapewniania jakości oprogramowania (ciągła integracja - Jenkins CI, testy automatyczne - Selenium, zarządzanie błędami, zadaniami i kodem - Team Foundation Server 2013, SharePoint 2013, Visual Studio 2012, Test Manager 2012, git, subversion, inwentaryzacja - OCS Inventory NG)

• DNN CMS Platform 7.x oraz DotNetNuke 5.x/6.x - ekspert w zakresie zarządzania, wdrażania i szkolenia w dużych projektach

• Mantis-BT - wdrażanie i wsparcie platformy zgłaszania usterek

• MediaWiki - wdrażanie i wsparcie platformy wiki

• Moodle LMS - wdrażanie i wsparcie platformy szkoleniowej

• Projektowanie interfejsów oprogramowania, doświadczenie w zakresie UX/UI (Balsamiq Mockups)

• Ekspert w zakresie technicznych tłumaczeń interfejsów oprogramowania i dokumentacji (polski -> angielski, angielski -> polski)

• Umiejętność prowadzenia szkoleń, prezentacji i tworzenia podkładów głosowych

• Obróbka audio i wideo (ActivePresenter, Audacity, Avidemux)

• Ekspert w zakresie tworzenia złożonych programów wsadowych dla Microsoft Windows

• Administracja systemami Microsoft Windows Server 2008 R2/2012 R2 (IIS, Active Directory, PowerShell, itp.)

• Administracja systemami GNU/Linux (OpenSSH, Apache2, nginx, OwnCloud, itp.)

• Wdrażanie rozwiązań nadawania dźwięku i obrazu na...
Starszy konsultant ds. oprogramowania

OPEGIEKA Elbląg

od stycznia 2014 (od 1 roku)
Lider zespołu zarządzania jakością oprogramowania.

Wdrażanie systemów zarządzania treścią, zarządzanie projektami, zapewnianie jakości oprogramowania i jego projektowanie. Doradztwo, szkolenia, dokumentacja i tłumaczenie oprogramowania.
Tłumacz, opiekun stażystów

Aviary.pl

od kwietnia 2007 (od 7 lat i 9 miesięcy)
Tłumaczenie środowiska GNOME, Novell SUSE Linux Enterprise Desktop. Opieka i prowadzenie stażystów w zespole.
Konsultant ds. oprogramowania

OPEGIEKA Elbląg

kwiecień 2013 - grudzień 2013 (przez 9 miesięcy)
Wdrażanie systemów zarządzania treścią, zarządzanie projektami, zapewnianie jakości oprogramowania i jego projektowanie. Doradztwo, szkolenia, dokumentacja i tłumaczenie oprogramowania.
Młodszy konsultant ds. oprogramowania

OPEGIEKA Elbląg

wrzesień 2010 - marzec 2013 (przez 2 lata i 7 miesięcy)
Wdrażanie systemów zarządzania treścią, asystowanie przy zarządzaniu projektami, zapewnianie jakości oprogramowania i jego projektowanie. Doradztwo, szkolenia, dokumentacja i tłumaczenie oprogramowania.
Redaktor prowadzący wydanie Linux+ Extra! nr. 89 - Ubuntu 7.10

Software - Wydawnictwo Sp. z o.o.

wrzesień 2007 - listopad 2007 (przez 3 miesiące)
Napisanie wszystkich artykułów do wydania, dostarczenie uzupełniającej oprawy graficznej.

Edukacja

Filologia angielska + Nauczanie języka angielskiego, licencjackie

Uniwersytet Gdański

październik 2006 - czerwiec 2010 (przez 3 lata i 9 miesięcy)

Specjalizacje

IT - Administracja » Wsparcie techniczne/Helpdesk

IT - Rozwój oprogramowania » Testowanie

IT - Rozwój oprogramowania » Zarządzanie projektem

Języki

Angielski

biegły

Niemiecki

podstawowy

Informacje dodatkowe

Organizacje

Aviary.pl (od 04.2007)

Hobby

systemy GNU/Linux, IT, telefonia komórkowa, tłumaczenia techniczne

Grupy

Zobacz szczegóły »
 • Uniwersytet Gdański Profil oficjalny

  Studia na Uniwersytecie Gdańskim to konkurencyjność na rynku pracy. Po...