Sylwia Michalczewska

Sylwia Michalczewska

Specjalista , Telekomunikacja Polska

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

  Starszy Specjalista ds. Strategii

  Telekomunikacja Polska S.A.

  od lipca 2008 (od 5 lat i 10 miesięcy)
  Specjalista ds. Strategii

  Telekomunikacja Polska S.A.

  wrzesień 2007 - lipiec 2008 (przez 11 miesięcy)
  - Opracowywanie i wdrażanie modelu operacyjnego dla kadry niższego i wyższego szczebla
  - stworzenie sytemu oceny pracowników
  - Udział w projektach wspierających procesy obsługowe i jakościowe
  - Współuczestnictwo w przeprowadzaniu badań satysfakcji Klientów wewnętrznych
  - Opracowywanie i wdrażanie programów motywacyjnych
  - Przeprowadzanie audytów operacyjnych (przygotowywanie narzędzi audytorskich; analiza i prezentacja wyników)
  - Bieżąca współpraca z firmami outsourcingowymi
  Specjalista

  Telekomunikacja Polska S.A.

  wrzesień 2005 - wrzesień 2007 (przez 2 lata i 1 miesiąc)
  - Nadzór nad działaniami jakościowymi w Komórkach Monitoringu
  - Kreowanie pozytywnego wizerunku Sekcji Monitoringu (opracowywanie zasad współpracy z kadrą kierowniczą)
  - Organizowanie szkoleń dla kadry kierowniczej
  - Współudział w definiowaniu i wdrożeniu strategii rozwoju programów jakościowych dla kanału telefonicznej obsługi Klienta
  - tworzenie nowych standardów i procedur oraz dostosowanie istniejących procedur i procesów do bieżących wymagań i działalności operacyjnej
  - Modyfikacja wskaźników i kart oceny zgodnie z rozwojem Telecentrum
  Kierownik Sekcji Monitoringu

  Telekomunikacja Polska S.A.

  listopad 2003 - wrzesień 2005 (przez 1 rok i 11 miesięcy)
  - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w zakresie prawidłowej realizacji programów rozwojowo - motywacyjnych (coaching indywidualny, grupowy,
  program naprawczy)
  - Raportowanie wyników Doradców OU kadrze zarządzającej
  - Planowanie indywidualnego rozwoju Doradców OU poprzez kierowanie na specjalistyczne szkolenia w oparciu o właściwą analizę luk kompetencyjnych
  - Przeprowadzanie rekrutacji telefonicznej na stanowisko Doradca
  - Określanie potencjału zawodowego pracowników
  - Prowadzenie szkoleń dla kadry niższego i wyższego szczebla
  - Prowadzenie coachingów indywidualnych i grupowych.
  - Koordynowanie pracy Sekcji Monitoringu i nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesu monitorowaniu rozmów Doradców OU
  - Wyznaczanie i rozliczanie zadań pracownikom Sekcji Monitoringu
  Młodszy Specjalista ds. Monitoringu

  TP Internet

  październik 2002 - październik 2003 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
  - Przeprowadzanie rekrutacji telefonicznej
  - Monitorowanie rozmów

  - Przeprowadzanie coachingów/motywowanie konsultantów
  - Tworzenie i przeprowadzanie testów merytorycznych i z zakresu obsługi Klienta
  - Organizowanie i przeprowadzanie szkolenia z zakresu funkcjonowania działu monitoringu oraz narzędzi i metod pracy Sekcji Szkoleń i Rekrutacji dla pracowników Telekomunikacji Polskiej.
  - Wdrażanie inicjatyw w zakresie usprawnienia działalności w ramach contact center (oddział Tp. Internet).
  Konsultant Telefoniczny

  TP Internet

  marzec 2002 - październik 2002 (przez 8 miesięcy)
  - Obsługa telefoniczna infolinii „Neostrada Plus”
  - Pomoc techniczna z zakresu usługi „Neostrada Plus”

  Edukacja

  Psychologia, magisterskie

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  od wrzesień 2005 (od 8 lat i 8 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  Standard obsługi Klienta”
  Cykl szkoleń „Skuteczny menedżer” składający się z 4 modułów :
  - „Rola lidera w organizacji nastawionej na Klienta”
  - „Menedżer w roli coacha – aspekt wspieram”
  - „Proces realizacji zadań – aspekt wymagam”
  - „Zarządzanie zespołem”
  „Standard oceny rozmów w CC”
  Aplikacja Nice Universe, NICE CTI Systems UK Ltd.

  Hobby

  Psychologia osobowości, jazda konna, podróże, książki,
  sporty zimowe – czynnie

  Grupy

  Zobacz szczegóły »