Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami – Podstawy.
Czyli dlaczego warto wprowadzać w firmie modele
zarządzania projektowego i jakie są tego zalety


MIEJSCE I TERMIN:
Warszawa, 13-14 grudnia 2010 roku,

PROWADZĄCY SZKOLENIE:
Bartosz Grucza – doktor nauk ekonomicznych, współtwórca, wykładowca i kierownik Podyplomowych
Studiów Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik projektów
i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej. Członek
międzynarodowej grupy ekspertów przy Komisji Europejskiej w Brukseli powołanej w celu doskonalenia
europejskich metodyk zarządzania projektami. Współautor szeregu popularnych podręczników z zarządzania projektami m.in. M.Trocki,
E.Sońta (red.), Strategiczne zarządzanie projektami, Bizarre, Warszawa 2009; M.Trocki, B.Grucza
„Zarządzanie projektem europejskim”, PWE, Warszawa 2007 itd. Członek PMI oraz SPMP z certyfikatem
PRINCE2, certyfikowany szef biura projektów (PMO).

CEL SZKOLENIA I PLANOWANE EFEKTY:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najpopularniejszymi zasadami i technikami zarządzania
projektami. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników zajęć do zarządzania złożonymi
projektami realizowanymi na potrzeby organizacji. Nabycie umiejętności określania zasad prowadzenia
projektu i określania jego struktury, a także praktyczne trenowanie umiejętności planowania przebiegu i
wykorzystania zasobów projektów oraz kontrola realizacji projektu i ocena efektywności wdrożenia.
Istotnym celem szkolenia jest poznanie metodyki zgodnej z zaleceniami Komisji Europejskiej
umożliwiającej skuteczne zarządzanie pojedynczymi projektami oraz wieloma projektami równocześnie.
Do spodziewanych efektów bezpośrednich udziału w zajęciach należy wzrost skuteczności realizacji
projektów oraz poprawa efektywności działań przedsiębiorstwa. Efekty długofalowe to wykluczenie błędów
podczas realizacji projektów, skrócenie czasu wdrażania projektów, obniżenie kosztów funkcjonowania
przedsiębiorstwa oraz umiejętność właściwego wykorzystanie środków pomocowych.

ADRESACI:
Szkolenie skierowane jest do specjalistów, kierowników oraz osób zarządzających w firmie, które inicjują i
realizują w swojej pracy przedsięwzięcia o charakterze projektowym, gdzie skala innowacyjności
unikatowości oraz jednorazowy charakter czynią je niezależnymi od struktur organizacyjnych. Ponadto w
zajęciach mogą wziąć udział osoby odpowiedzialne za wdrażanie projektów oraz za pozyskiwanie źródeł
finansowania projektów.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

1. Część wykładowa (20% czasu szkolenia)
• Projekty i ich rodzaje, cechy charakterystyczne złożonych przedsięwzięć
• Miejsce zarządzania projektami w realizacji strategii przedsiębiorstwa
• Definiowanie projektów
• Określanie struktury projektów
· Planowanie przebiegu i wykorzystania zasobów projektów,
• Kontrola i koordynacja realizacji projektów
• Instytucjonalne formy realizacji projektów
• Analiza ekonomiczna projektów
• Analiza ryzyka projektów
• Metody finansowania projektów
• Metodyki zarządzania projektami (w tym projektami ze środków pomocowych)
• Raportowanie i sprawozdawczość w projektach
• Organizacje wspierające zarządzanie projektami
2. Część warsztatowa (80% czasu szkolenia)
• Definiowanie projektu
• Planowanie struktury projektu
• Planowanie przebiegu projektu w czasie: CPM, PERT, PERT-COST
• Planowanie wykorzystania zasobów projektu
• Planowanie kosztów projektu
• Metodyki zarządzania projektami PCM, PRINCE2, PMI
• Przygotowywanie dokumentacji projektu
• Raportowanie w projektach
• Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 1490 zł,
- dwóch i więcej osób 1390 zł/os.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach,
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia.
Godziny zajęć: 9:30 – 16:30
Miejsce zajęć: Warszawa

Typ:
Spotkanie publiczne
Adres:
Warszawa, Domaniewska 39 a
Pokaż na mapie
Czas:
od 13 grudnia 2010, 08:15 do 14 grudnia 2010, 17:00
Założyciel:
Ewa Ś. - Account Manager / Product Manager
Grupy:
SZKOLENIA
Project Management
...więcej
Członków:
4
Tagi:
projekty, zarządzanie, inżynier, manager

Wybierają się (4)

Chief SAP HCM / Deputy Manager SAP CC, Bank Zachodni WBK S.A.

CAIA, Starszy Specjalista, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

instruktor / konsultant

Account Manager / Product Manager

1 z 1 komentarzy

Autor Wypowiedź

Agnieszka

Agnieszka S.asy, sta kiero,dyż,młodszy specjalista ds.personalnych

hi

6.09.2010, 12:06
1 z 1 komentarzy


Wyślij zaproszenie do