SZKOLENIE - Zarządzanie zespołem czyli budowanie, motywowanie i efektywne wykorzystanie potencjału zarządzanego zespołu


Obrazek


Firma szkoleniowo-doradcza COMPERTUS Consulting Group zaprasza na szkolenie otwarte we Wrocławiu:

Zarządzanie zespołem czyli budowanie, motywowanie i efektywne wykorzystanie potencjału zarządzanego zespołu

CELE SZKOLENIA - w trakcie szkolenia uczestnicy:

--> Uświadomią sobie czym jest zarządzanie i jaka jest rola Menadżera
-- > Poznają swój indywidualny styl zarządzania i jego wpływ na zespół
--> Poznają siłę i wpływ ról w zespole na jego wyniki
--> Przepracują narzędzia efektywnego zarządzania zespołem
--> Poznają siłę zasady „Bądź tu i teraz”
--> Dowiedzą się jak lepiej doceniać pracowników
--> Dowiedzą się jak prowadzić efektywne spotkania
--> Poznają siłę „expose” jako narzędzia do wprowadzania zmian

PROGRAM SZKOLENIA

Rola Menadżera w organizacji

1. Kim jest Menadżer w organizacji?
2. Poziomy przywództwa.
3. Wyzwania dla menadżerów czyli oczekiwania pracowników wobec Menadżerów.

Style zarządzania

1. Poznanie indywidualnego stylu zarządzania.
2. Określenie mocnych stron każdego stylu.
3. Zdefiniowanie obszarów do rozwoju.

Zespół

1. Określenie czym jest zespół?
2. Jakie role występują w zespole.
3. Teoria trzech kół – Johna Adaira (Budowanie zespołu, Rozwój jednostki, Osiąganie celów).
4. Wpływ Menadżera na rozwój zespołu.

Menadżerska skrzynka z narzędziami

Motywowanie
1. Co to jest motywacja i skąd się bierze?
2. Co motywuje a co demotywuje pracowników - Teoria Herzberga.
3. Ile znaczy jeden głos? O sile motywacji wewnętrznej.

Poczucie wspólnego celu i odpowiedzialności

1. Czym jest dawanie „poczucia wspólnego celu”?
2. Jak delegować cele / zadania?
3. Omówienie i przećwiczenie modelu delegowania.
4. Korzyści z delegowania.

Informacja zwrotna i doradzanie

1. „Informacja zwrotna śniadaniem mistrzów” (K.Blanchart) – czyli siła doceniania.
2. 8 aspektów umiejętnego doradzania.

Bądź tu i teraz

1. Omówienie zasady „bądź tu i teraz”.
2. Jak efektywnie zarządzać czasem swoim i zespołu.
3. Jak ustalać priorytety.

Efektywne spotkania

1. Jak zwiększać efektywność prowadzonych spotkań?
2. Jak wykorzystać spotkania do wprowadzania zmian?

Expose Szefa

1. Czym jest expose szefa?
2. Struktura expose.
3. Korzyści dla menadżera, pracownika i firmy.
4. Wykorzystanie Expose jako narzędzia do wdrożenia nowych narzędzi zarządzania.
5. Przećwiczenie modelu Expose.
6. Menadżer katalizatorem zmian – podsumowanie.

Kontrakt Menadżerski

1. Opracowanie indywidualnego kontraktu menadżerskiego.


Miejsce szkolenia: Wrocław, centrum miasta

Cena szkolenia: 799zł / 1 osoba


Serdecznie zapraszam!

Iwona Bagińska
tel. +48 501 341 463
e-mail: iwona.baginska@compertus.co
http://compertus.co

Typ:
Spotkanie publiczne
Adres:
Wrocław
Czas:
od 15 maja 2012, 08:30 do 16 maja 2012, 16:30
Kontakt
iwona.baginska@compertus.co
Założyciel:
Iwona Bagińska - HR Business Partner / Trener
Grupy:
ABCszkolenia
Szkolenia24h
...więcej
Członków:
1
Tagi:
menadżerskie, otwarte, szkolenie, wrocław

Wybierają się (1)

HR Business Partner / Trener

Nie ma jeszcze komentarzy na temat spotkania. Rozpocznij dyskusję!Wyślij zaproszenie do