PROFESJONALNY KURS ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH Bydgoszcz 27.05.2011

PROFESJONALNY KURS ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH Bydgoszcz 27.05.2011

Cele:
*omówienie procesu sprawozdawczości i dokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowalny i niekwalifikowanych oraz procesu realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie i umowie dotacyjnej;
*zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia i zamknięcia projektu współfinansowanego ze środków unijnych (POKL i POIG;


Korzyści dla uczestników:
Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych:
*w zakresie kwalifikowania kosztów projektów w ramach dotacji;
*w zakresie sporządzania odpowiedniej dokumentacji;
*w zakresie księgowości w ramach rozliczania dotacji.


Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków unijnych, osób odpowiedzialnych za realizację i rozliczanie dotowanych projektów, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, jak i przyszłych wnioskodawców.


Metodologia:
Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Szkolenie prowadzone jest nowoczesnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Zajęcia prowadzone będą w trybie wykładowo-warsztatowym w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczno-szkoleniowe pozwalające na dalsze doskonalenie umiejętności.

Specjalizacja trenerska:
Zaawansowane projekty szkoleniowe w zakresie Funduszy Europejskich: przygotowywanie, realizacja, rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kompetencje:
Wykształcenie: wyższe (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Uczestnictwo w licznych szkoleniach z zakresu funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 udokumentowane odpowiednimi certyfikatami.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe w realizowaniu projektów unijnych w praktyce.
Doświadczenie zawodowe:
-Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej etap 1)- rozliczanie projektu systemowego 7.2.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
-Videoszkolenia.pl (MediaSoft Polska)- realizacja oraz rozliczanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1
-Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO w Krakowie- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 8.1
-Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 2.1
-Instytut Studiów Strategicznych Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS) w Krakowie

Własna działalność gospodarcza zajmująca się przygotowywaniem i rozliczaniem projektów w ramach Funduszy Europejskich (współpraca m.in. z firmą AGATECH, Eurodoradca).
Wybrane projekty:
-Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera. Tematyka prowadzonych zajęć: „Praktyczne podejście do sposobów pozyskiwania funduszy unijnych w ramach PO KL” (rok akademicki 2009/2010).
-Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica. Tematyka prowadzonych zajęć: „Praktyczne podejście do sposobów pozyskiwania funduszy unijnych w ramach PO KL” (rok akademicki 2009/2010).
-Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Tematyka prowadzonych zajęć: „Praktyczne i teoretyczne zagadnienie związane z pozyskiwaniem oraz rozliczaniem środków w ramach PO IG w latach 2007- 2013” (rok akademicki 2009/2010 oraz 2010/2011).
-Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szkolenie pod tytułem: „Wprowadzenie do RPO województwa Małopolskiego” (2010r.)
-Szkolenia komercyjne:
- z zakresu pozyskiwania środków na otworzenie własnej działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursów z działania 6.2 PO KL oraz działania 8.1 PO IG.
- z zakresu pisania Wniosków Aplikacyjnych dla Programów Operacyjnych: KL, IG.
- z zakresu rozliczania projektów unijnych w kontekście właściwej realizacji projektów oraz właściwego przygotowywania Wniosków o Płatność: zaliczkową, pośrednią i końcową w PO KL i IG oraz kwalifikowalności wydatków.

Szczegółowy program:
1. Prawidłowo wypełniony Wniosek o Płatność.
2. Terminy złożenia Wniosku o Płatność:
*pośrednią
*końcową
3. Dokumenty, które Beneficjent musi złożyć do Wniosku:
*Kopie dokumentów księgowych
*Kopie wyciągów bankowych
*Kopie dokumentów potwierdzających nabycie środków trwałych
4. Płatność.
5. Generator Wniosków o Płatność.
6. Wynagrodzenia w projektach: miękkich i inwestycyjnych.
7. Rozliczanie leasingu.
8. Opis dokumentów księgowych.
9. Obowiązki Beneficjenta podczas realizacji projektów oraz przy jego rozliczaniu.
10. Nieprawidłowości przy realizacji projektu lub przy jego rozliczaniu.
11. Termin archiwizowania dokumentów projektowych.
12. Zmiany w projekcie:
*nie wymagające aneksowania umowy o dofinansowanie
*wymagające aneksowania umowy o dofinansowanie
13. Kontrola i monitoring.
14. Ewaluacja.
15. Audyt.
16. Realizacja projektu:
*prawo zamówień publicznych
*pytanie ofertowe
17. Księgowość projektu.


Informacje organizacyjne:
-szkolenie trwa 1 dzień (8h);
-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00;
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób.
-w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch


Inwestycja:
480 zł netto (+ 23% VAT)
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne,
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej
oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ:
http://www.szkolenia-semper.pl/formularz-zgloszeni (...)


Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić rezerwację miejsca.

Kontakt:
Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
info@szkolenia-semper.pl
http://szkolenia-semper.pl
tel: (61) 8102 194
infolinia: 508 393 926


UWAGA! Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl

Typ:
Spotkanie publiczne
Adres:
Bydgoszcz
Czas:
od 27 maja 2011, 10:00 do 27 maja 2011, 18:00
Kontakt
info@szkolenia-semper.pl Tel, 061 8102194
Założyciel:
Wiktoria K. - specjalista ds. szkoleń
Grupy:
SZKOLENIA
Szkolenia biznesowe
...więcej
Członków:
2
Tagi:
rozliczanie, projektów, unijnych, szkolenia, unijne, księgowość, szkolenie, projektu, unijnego, POKL

Wybierają się (1)

specjalista ds. szkoleń

Wyślij zaproszenie do