Faktura VAT - jak wystawić fakturę VAT po 1 stycznia 2014 - szkolenie


Obrazek

Faktura VAT - jak wystawić fakturę po 1 stycznia 2014, zasady obowiązujące od 1 stycznia 2014

Warszawa, 22 stycznia 2014

ZGŁOŚ SIĘ ON-LINE

Prowadzący: Leszek Dutkiewicz

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu omówienie zmian w zakresie wystawiania faktur VAT. Jak i rozwiązanie wszystkich wątpliwości jakie staja przed przedsiębiorcami w tym zakresie.

Program szkolenia:

Część I. Wprowadzenie – zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. – czy rzeczywiście czeka nas rewolucja?

- moment powstania obowiązku podatkowego VAT,
- definicja podstawy opodatkowania VAT,
- nowe podejście do pojęcia obrotu w ustawie o VAT,
- zmiana zasad fakturowania,
- termin wystawienia faktury VAT,
- nowe podejście do sprzedaży towarów używanych,
- pozostałe istotne zmiany – krótka charakterystyka.

Część II. Ogólne zasady wystawiania faktur VAT

- podstawowe elementy, treść faktury VAT,
- zdarzenia skutkujące obowiązkiem wystawienia faktury VAT,
- rodzaje faktur VAT ,
- terminy wystawienia faktury VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2014 r.,
- konsekwencje przekroczenia terminu wystawienia faktury VAT,
- wystawienie faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży,
- zasady wystawiania faktur dla osób fizycznych,
- dokumentowanie fakturą VAT sprzedaży rejestrowanej na kasach fiskalnych,
- faktury wystawiane w walutach obcych,
- faktury uproszczone,
- faktury wewnętrzne,
- faktury wystawiane przez małych podatników,
- wystawienie faktury VAT przez podmiot inny niż sprzedawca towaru lub usługi,
- puste faktury w świetle przepisów o VAT,

Część III. Stosowanie faktur elektronicznych w działalności podatnika

- przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
- faktury elektroniczne w Dyrektywie VAT,
- forma i treść faktur elektronicznych,
- terminy wystawiania faktur elektronicznych,
- warunki prawno-formalne pozwalające na stosowanie e-faktur w obrocie,
- znaczenie i stosowanie bezpiecznego podpis elektroniczny,
- stosowanie faktur elektronicznych w obrocie międzynarodowym,
- korekty faktur elektronicznych,
- wystawienie e-faktury po terminie,
- sposób ujęcia różnych stawek VAT na fakturach elektronicznych,
- doręczenie faktury elektronicznej,
- faktura wygenerowana elektronicznie a skan faktury papierowej,
- zapewnienie dostępu do faktur elektronicznych.

Część IV. Stosowanie faktur i not korygujących

- zdarzenia skutkujące koniecznością wystawienia dokumentów korygujących,
- forma i treść faktury korygującej,
- forma i treść noty korygującej,
- kiedy faktura korygująca, kiedy nota korygująca,
- zasady wykazywania korekty obrotu w deklaracji VAT,
- zasady doręczania i zatwierdzania faktur i not korygujących.

Część V. Obowiązki archiwizacyjne związane z fakturami VAT

- obowiązek przechowywania faktur – okres i zasady,
- zapewnienie dostępu do faktur organom skarbowym,
- postępowanie w przypadku zniszczenia lub utraty dokumentacji,
- przechowywanie faktur elektronicznych.

Część VI. Pozostałe zagadnienia związane z fakturami VAT

- refakturowanie,
- zagadnienia szczególne dotyczące fakturowania usług,
- znaczenie faktury dla możliwości odliczenia podatku naliczonego,
- moment wystawienia, doręczenia, otrzymania faktury (papierowej i elektronicznej) a moment nabycia prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia.

Część VII. Omówienie aktualnego orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – zagadnienia dotyczące faktur VAT.

Część VIII. Podsumowanie – w formie studium przypadku – analiza przykładowych sytuacji związanych z praktycznymi aspektami posługiwania się fakturami VAT przez podatników.KOSZT SZKOLENIA: 450 zł + VAT

Każda kolejna osoba zgłoszona z tej samej firmy otrzymuje rabat w wysokości 50 zł netto.


Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe
- notatnik i długopis
- przerwy kawowe
- lunch
- certyfikat Russell Bedford


ZGŁOŚ SIĘ ON-LINE

Typ:
Spotkanie publiczne
Adres:
Warszawa, Marynarska 11
Czas:
od 22 stycznia, 10:00 do 22 stycznia, 16:00
Kontakt
22 337 64 74
Założyciel:
Mateusz Niewiadomy - Starszy specjalista ds. szkoleń, Russell Bedford Poland
Grupy:
Księgowość nudna? A może jednak nie!
Szkolenia, konferencje, targi
...więcej
Członków:
1
Tagi:
VAT, zmiany, faktura, Faktura

Wybierają się (1)

Starszy specjalista ds. szkoleń, Russell Bedford Poland

Nie ma jeszcze komentarzy na temat spotkania. Rozpocznij dyskusję!Wyślij zaproszenie do