Bilansowanie paliw i wyrobów węglowych. Inwentaryzacja, pomiary, ewidencja

zgodnie z wymogami prawa, zarówno przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną lub ciepło, jak również podmioty zajmujące się dystrybucją węgla kamiennego, podlegają szczegółowej kontroli w zakresie ewidencjonowania, utrzymywania zapasów, magazynowania i inwentaryzacji zasobów paliw.
Nie od dziś wiadomo, iż przepisy prawne określające prawidłowe bilansowanie zasobów są nieprecyzyjne, przestarzałe bądź w pewnej materii - nie istnieją (np. normy ubytków naturalnych). Tym samym, "spędzają one sen z powiek" osobom nadzorującym politykę paliwową w przedsiębiorstwach, bowiem gdzie nie ma przepisów pozostaje szerokie pole do interpretacji. Nasuwa się jednak pytanie, która interpretacja jest właściwa?

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów:

Obowiązujące regulacje prawne dotyczące składowania, zapasów oraz inwentaryzacji - braki
w otoczeniu regulacyjnym
Nadzorcza rola NIK i URE
Specyfika kontroli procesu inwentaryzacji i magazynowania zasobów węgla kamiennego
w przedsiębiorstwach
Obowiązujące sankcje oraz kary za nieprawidłowości w bilansie
Zakładowe Instrukcje Inwentaryzacji – co powinny zawierać?
Pomiary paliw oraz interpretacja ich wyników – analiza różnic w łańcuchu dostaw, składowania, zużycia
Rozliczanie braków w inwentaryzacji
Specyfika ubytków poszczególnych paliw- jak zarządzać stratami?
Obliczanie wielkość poszczególnych norm dla produkcji, przyjęcia, wydania i magazynowania
w odniesieniu do zewidencjonowanych wielkości produkowanych, przyjętych, wydanych
i magazynowanych wyrobów
Straty pozorne a straty rzeczywiste
Stan ewidencyjny wyrobów a stan rzeczywisty (proces inwentaryzacji paliw na zbiornikach oraz składowiskach) na koniec roku kalendarzowego
Inwentaryzacja na składowiskach

Typ:
Spotkanie publiczne
Adres:
Warszawa, PGNiG, Kasprzaka 25
Czas:
od 13 czerwca 2012, 08:00 do 13 czerwca 2012, 16:00
Kontakt
Center for Business Education ul. Chmielna 35/200 00-021 Warszawa tel/fax:+48 22 82 77 123 email: biuro@cbepolska.pl
Założyciel:
Maria Przekopowska - Dyrektor Zarządzający, CBE Polska
Grupy:
Energetyka
Odnawialne Źródła Energii (OŹE)
...więcej
Członków:
1
Tagi:
Węgiel, cbepolska, opomiarowanie, paliwa, inwentaryzacja

Wybierają się (1)

Dyrektor Zarządzający, CBE Polska

Nie ma jeszcze komentarzy na temat spotkania. Rozpocznij dyskusję!Wyślij zaproszenie do