Robert Warzecha

Robert Warzecha

psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera w Krakowie, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji PTP

Kędzierzyn-Koźle, opolskie

Podsumowanie


  "Entuzjastycznie nastawiony młody człowiek, który właśnie ukończył kurs hydraulika, został zaprowadzony nad wodospad Niagara.
  Podumał nad nim chwilę i rzekł: Myślę, że potrafię to naprawić...

  Niektóre rzeczy najlepiej zostawić w spokoju."

  Anthony de Mello
  "Modlitwa żaby"
  Psycholog kliniczny, psychoterapeuta

  Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Głogówku

  od kwietnia 2014 (od 5 miesięcy)
  W ramach pracy prowadzę stałe oddziaływania w zakresie diagnostyki i terapii dla osób hospitalizowanych - długotrwała opieka psychologiczna, udzielanie wsparcia. Oferta skierowana TYLKO DLA OSÓB HOSPITALIZOWANYCH ich rodzin oraz personelu placówki. Podkontrakt Prudnickie Centum Medyczne S.A.
  Psycholog kliniczny, psychoterapeuta

  Poradnia Zdrowia Psychicznego przy SP ZOZ Glubczyce

  od kwietnia 2013 (od 1 roku i 5 miesięcy)
  W ramach pracy Poradni prowadzę działalność diagnostyczno - terapeutyczną: pełna diagnostyka psychologiczna, prowadzenie psychoterapii indywidualnej. Oferta skierowana TYLKO DLA OSÓB DOROSŁYCH przy całkowitej refundacji NFZ 08R
  Podkontrakt SP ZOZ Głubczyce.

  GODZINY PRACY:
  Czwartek 15.00-22.00

  Konieczna wcześniejsza rejestracja w Recepcji Szpitalnej
  Psycholog (nauczyciel kontraktowy na podstawie ustawy Karta Nauczyciela)

  Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich

  od września 2011 (od 3 lat)
  • Pełna diagnoza psychologiczna połączona z ustaleniem form pomocy(WISC-R, WAIS-R, Raven, Dumm, Columbia, OZ, Rysunek Drzewa, Rysunek Rodziny, Benton, Bender, Bender Koppitz, Test Piramid Barwnych, CAT, TAT, NEO-FFI, Test Znanych Kształtów Kagana, TFZ Ray'a, APIS-P, APIS-Z, STAI, CISS, Depresja Becka, TZN, Lateralizacja, Pełne badanie słuchu fonemowego, Test Plam Atramentowych Rorshacha, pełna diagnostyka neuropsychologiczna, Token Test, Skale Afa itp);
  • Spotkania indywidualne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami prowadzone w celu niesienia pomocy psychologicznej;
  • Wspieranie nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i rozwiązujących trudności i problemy wychowawcze, prowadzenie WDN w ramach Rad Pedagogicznych dla kadry nauczycielskiej;
  • Udział w pracach zespołów orzekających, diagnozowanie na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
  • Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży;
  • Prowadzę pełną diagnozę neuropsychologiczną oraz kompleksową terapię psychologiczną dzieci i młodzieży z uszkodzeniami O.U.N.;
  • W ramach pracy Poradni jestem współodpowiedzialny za pełną diagnozę dzieci z klas I - VI (szkoła podstawowa), klas I-III (szkoła gimnazjalna), a także młodzieży ponadgimnazjalnej z rejonu powiatu Strzelce Opolskie. Zajmuję się głównie diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych, zachowania i emocji prowadzę także terapię rodzinną;
  • W ramach grantów Starosty Strzelce Opolskie współtworzyłem i współprowadziłem grupę rozwijającą kompetencje miękkie oraz zdolności intelektualne młodzieży szczególnie uzdolnionej z wysokimi możliwościami intelektualnymi "Inteligentna młodzież". W chwili obecnej zakończyłem prowadzenie II edycji zajęć;
  • W ramach pracy Poradni jestem współodpowiedzialny za prowadzenie diagnostyki oraz konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego.

  Do grudnia 2011 roku zatrudniony byłem PPP Strzelce Opolskie na podstawy umowy na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 01.01.2012 do 31.08.2012 pełniłem obowiązki w wymiarze 1/2 czasu pracy umowy o pracę. Od O1.09.2012 zatrudniony jestem na pełen etat. Dodatkowo pełnię obowiązki doradcy zawodowego.
  psycholog kliniczny, stażysta w trakcie specjalizacji

  Szpital Specjalistyczn im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

  od czerwca 2011 (od 3 lat i 3 miesięcy)
  W ramach kształcenia specjalistycznego w zakresie psychologii klinicznej, staż kliniczny (12 z 13 miesięcy):

  • Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych: opiekun dr n. hum. Barbara Zawadzka (specjalista psychologii klinicznej w zakresie psychosomatyki) - 1 miesiąc, zakończone oceną: celujący

  • Oddział Neurologii i Udarów Mózgu: opiekun mgr Bogusława Bober - Płonka (specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog) - 2 miesiące zakończone oceną: bardzo dobry, odbyte 4 miesiące

  • Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowej (Kliniczny) Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego: opiekun mgr Halina Świtalska (specjalista psychologii klinicznej w zakresie psychosomatyki) - 1 miesiąc zakończone oceną: bardzo dobry

  • Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych, Zakład Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego: opiekun mgr Kazimierz Bierzyński (specjalista psychologii klinicznej w zakresie zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego), dodatkowo 180h stażu psychoterapeutycznego wymaganego do certyfikatu psychoterapeuty - 2 miesiące

  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Prokocimiu, Oddział Pediatrii i Gastroenterologii: opiekun mgr Maria Butscher (specjalista psychologii klinicznej w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży) - 1 miesiąc, zaliczone na ocenę bardzo dobry

  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Prokocimiu, Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci, Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologii Klinicznej i Rozwojowej: opiekun mgr Maria Butscher (specjalista psychologii klinicznej w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży) - 1 miesiąc, zaliczone na ocenę bardzo dobry

  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Prokocimiu, Oddział Neurochirurgiczny: opiekun dr n. hum. Anna Starowicz-Filip (specjalista psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii) - 1 miesiąc, zaliczone na ocenę celujący

  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej: opiekun mgr Daria Michna (specjalista psychologii klinicznej) - 1 miesiąc zakończone oceną: celujący
  Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, właściciel

  Prywatny Gabinet Psychologiczny, Robert Warzecha

  od marca 2010 (od 4 lat i 6 miesięcy)
  Oferta gabinetu adresowana jest przede wszystkim do osób, które:
  • znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
  • przeżywają kryzys emocjonalny
  • cierpią z powodu niepokojących objawów i dolegliwości
  • mają trudności w relacjach interpersonalnych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym
  • mają poczucie, że nie realizują swoich potencjalnych możliwości
  • poszukują nowych dróg rozwoju i pragną lepiej poznać siebie

  W ramach pracy gabinetu prowadzę także pełną diagnostykę psychologiczną dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych na podstawie następujących narzędzi diagnostycznych:
  • OSOBOWOŚĆ (Wieloczynnikowy test osobowości MMPI-2, DKO Diagnostyczny Kwestionariusz Osobowości, Test Plam Atramentowych Rorschacha, Test Drzewa K.Kocha, Test diagnostyki kolorami M. Luschera, Test Zdań Niedokończonych, Test Osobowości i Zainteresowań, Metoda Konfrontaciji ze Sobą, inne projekcyjne testy rysunkowe)
  • TESTY DO POMIARU INTELIGENCJI: (Skala Inteligencji WAIS-R (PL) dla dorosłych, Skala Inteligencji WISC-R (PL) dla dzieci), Raven, DSR Dziecięca Skala Rozwojowa, Columbia, Wykonaniowa Skala Leitera)
  • TESTY DO BADANIA USZKODZEŃ OŚRODKOWEO UKŁADU NERWOWEGO (Test Pamięci Wzrokowej A. Bentona, Test L. Bender, DUM Diagnzowanie Uszkodzeń Mózgu, Test Łączenia Puktów, Test Sortowania Kart z Wisconsin, Token Test, Skale Afa)
  • DIAGNOZA OSÓB STARSZYCH - PSYCHOGERIATRIA (MMSE, Test Rysowania Zegara, SSB, Pełne badanie neuropsychologiczne)

  Na terenie Gabinetu znajdziecie Państwo profesjonalną pomoc psychologiczną w postaci psychoterapii w nurcie psychodynamicznym z elementami psychodramy Moreno. Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, pracę swoją poddaję regularnej superwizji. W ramach pracy gabinetu współpracuję ze specjalistą psychiatrą lek med. Agnieszką Ścierą - Ganobis oraz specjalistą neurologiem lek med. Bogusławem Wyłudą zapewniając kompleksową pomoc medyczną.

  W ramach pracy gabinetu prowadzę szkolenia zewnętrzne z zakresu psychologii pracy i organizacji (komunikacja, stres zawodowy, wypalenie zawodowe, techniki relaksacyjne, elementy psychoterapii itp.) dla pracowników średnich i dużych przedstiębiorstw, w tym dla szczególnych grup zawodowych: lekarze, pielęgniarki, nauczyciele. Program szkoleniowy tworzę specjalnie pod grupę odbiorców po wcześniejszym określeniu oczekiwań. Zachęcam do współpracy firmy zewnętrzne.

  Adres i godziny pracy:
  KĘDZIERZYN-KOŹLE
  ul. Kozielska 4
  47-220 Kędzierzyn-Koźle
  NIP 749 - 189 - 79 - 53
  Regon 160187939
  Rejestracja telefoniczna: +48 506 990 006,
  W/g ustaleń indywidualnych

  UJAZD
  ul. Sławięcicka 19 II piętro (budynek Urzedu Miejskiego w Ujeździe)
  47-143 Ujazd
  NIP 749 - 189 - 79 - 53
  Regon 160187939
  Rejestracja telefoniczna: +48 506 990 006,
  W/g ustaleń indywidualnych
  Psycholog (nauczyciel kontraktowy na podstawie ustawy Karta Nauczyciela)

  Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu

  od marca 2010 (od 4 lat i 6 miesięcy)
  • Pełna diagnoza psychologiczna połączona z ustaleniem form pomocy(WISC-R, WAIS-R, Raven, Dumm, Columbia, OZ, Rysunek Drzewa, Rysunek Rodziny, Benton, Bender, Bender Koppitz, Test Piramid Barwnych, CAT, TAT, NEO-FFI, Test Znanych Kształtów Kagana, TFZ Ray'a, APIS-P, APIS-Z, STAI, CISS, Depresja Becka, TZN, Lateralizacja, Pełne badanie słuchu fonemowego, Test Plam Atramentowych Rorshacha, pełna diagnostyka neuropsychologiczna, Token Test, Skale Afa itp);
  • Spotkania indywidualne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami prowadzone w celu niesienia pomocy psychologicznej;
  • Wspieranie nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i rozwiązujących trudności i problemy wychowawcze;
  • Udział w pracach zespołów orzekających, diagnozowanie na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
  • Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży, a od listopada 2010 psychoterapię grupową i trening relaksacyjny;
  • Prowadzę pełną diagnozę neuropsychologiczną oraz kompleksową terapię psychologiczną dzieci i młodzieży z uszkodzeniami O.U.N.;
  • W ramach pracy Poradni jestem współodpowiedzialny za pełną diagnozę dzieci z klas III - VI (szkoła podstawowa), klas I-III (szkoła gimnazjalna), a także dzieci starszych z rejonu miasta Kędzierzyn-Koźle /tylko dzieci miejskie/;
  • W ramach pracy Poradni w roku szkolnym 2013/2014 prowadzę grupę terapeutyczną dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, a także dla dzieci z zaburzonym zachowaniem (IV edycja).
  Psycholog, psychoterapeuta, konsultacje zewnetrzne

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

  lipiec 2013 - grudzień 2013 (przez 6 miesięcy)
  W ramach programu aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych prowadziłem indywidualne porady psychologiczne dla beneficjentów programu (10 osób bezrobotnych będących w wieku aktywności zawodowej). Projekt miał na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie aktywności zawodowej. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Priorytet VII. Promocja i integracja społęczna Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Łączna ilość godzin: 72 h zegarowych.
  Edycja 2013
  Psycholog, konsultant zewnętrzny

  Powiatowy Urząd Pracy W Głubczycach

  grudzień 2012 - grudzień 2012 (przez 1 miesiąc)
  W ramach programu aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych prowadziłem zajęcia grupowe oraz indywidualne porady psychologiczne dla beneficjentów programu. Projekt miał za celu przeciwdzialanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie aktywności zawodowej.
  Psycholog, psychoterapeuta konsultant

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

  maj 2012 - grudzień 2013 (przez 1 rok i 8 miesięcy)
  W ramach programu aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych prowadziłem indywidualne porady psychologiczne dla beneficjentów programu (83 osoby bezrobotne będących w wieku aktywności zawodowej). Projekt miał za celu przeciwdzialanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie aktywności zawodowej. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Priorytet VII. Promocja i integracja społęczna Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Łączna ilość godzin: 320 h zegarowych.
  Edycja 2012
  Edycja 2013
  Psycholog konsultant

  Środowiskowy Hufiec Pracy 8-2

  luty 2012 - grudzień 2012 (przez 11 miesięcy)
  W ramach grantów UE prowadziłem grupowe zajęcia terapeutyczno - szkoleniowe z uczniami placówki oraz psychoterapię indywidualną osób zakwalifikowanych do pomocy psychologicznej (40h zegarowych).
  Psycholog (nauczyciel kontraktowy na podst. ustawy Karta Nauczyciela)

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie Kędzierzyn-Koźle

  wrzesień 2009 - sierpień 2011 (przez 2 lata)
  Zajmowałem się szeroko rozumianą pomocą psychologiczno - pedagogiczną na rzecz dziecka oraz jego otoczenia. Wszystkich rodziców oraz dzieci zainteresowanych konytnuowaniem pomocy psychologicznej zapraszam do korzystania z usług Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wykładowca

  Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" Kędzierzyn-Koźle

  wrzesień 2009 - sierpień 2012 (przez 3 lata)
  Wykładany przedmiot:
  Socjologia i psychologia społeczna (rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)
  Opieka merytoryczna klas w zawodzie technik administracji od roku szkolnego 2009.Od początku mojej pracy zawodowej byłem przewodniczącym podczas egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych (ponad 20 przeprowadzonych egzaminów).
  Wykładowca

  TEB Edukacja S.A. Szkoły Policealne Kędzierzyn-Koźle

  wrzesień 2009 - sierpień 2013 (przez 4 lata)
  Wykładane przedmioty:
  Podstawy psychologii (rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)
  Podstawy pedagogiki (rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)
  Socjologia i psychologia społeczna (rok szkolny 2010/2011, 2011/2012)

  Na kierunkach:
  Technik Administracji
  Technik Fryzjerstwa
  Technik Kosmetyki
  Technik BHP
  Masażysta
  Opiekun medyczny
  Psycholog - Młodszy asystent

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital Zespolony Kędzierzyn-Koźle

  sierpień 2009 - sierpień 2011 (przez 2 lata i 1 miesiąc)
  • Sprawowanie opieki psychologicznej nad pacjentami, dbanie o stan psychiczny pacjentów i ich rodzin, monitoring przebiegu leczenia;
  • Diagnoza psychologiczna dla potrzeb lekarzy prowadzących leczenie, zespołu ZOZ, przy uwzględnieniu surowego przestrzegania Ustawy o Danych Osobowych Pacjenta (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 Dz.U. 1997r. Nr. 133 Poz. 883, Tekst jednolity: Dz. U. 2002r Nr.101 Poz. 926);
  • Prowadzenie indywidualnej pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej zgodnie z potrzebami pacjenta i jego rodziny oraz klinicystów;
  • Kształtowanie właściwej postawy pacjenta wobec choroby, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom psychologicznym choroby;
  • Ścisła współpraca z lekarzem, pielęgniarką oraz innymi członkami zespołu;
  • Prowadzenie dokumentacji psychologicznej;
  • Opieka nad osieroconymi oraz diagnostyka w patologicznym przebiegu żałoby;
  • Pracowałem głównie na oddziale geriatrycznym, gdzie udzielam wsparcia osobą w jesieni życia, ponadto konsultuje pacjentów na wszystkich oddziałach szpitala w ramach potrzeb.
  Psycholog (nauczyciel stażysta na podst. ustawy Karta Nauczyciela)

  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krapkowicach

  wrzesień 2008 - sierpień 2009 (przez 1 rok)
  • Pełna diagnoza psychologiczna połączona z ustaleniem form pomocy(WISC-R, WAIS-R, Raven, Dumm, Columbia, OZ, Rysunek Drzewa, Rysunek Rodziny, Benton, Bender, Bender Koppitz, Test Piramid Barwnych, CAT, TAT, NEO-FFI, Test Znanych Kształtów Kagana, TFZ Ray'a, APIS-P, APIS-Z, STAI, CISS, Depresja Becka, TZN, Lateralizacja, Pełne badanie słuchu fonemowego, Test Plam Atramentowych Rorshacha itp);
  • Spotkania indywidualne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami prowadzone w celu niesienia pomocy psychologicznej;
  • Wspieranie nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i rozwiązujących trudności i problemy wychowawcze;
  • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej;
  • Udział w pracach zespołów orzekających;
  • W ramach pracy prowadziłem zajęcia dla klas I szkół gimnazjanych z zakresu efektywnej komunikacji i budowania zespołu oraz dla klas III gimnazjalnych oraz III liceum z zakresu doradztwa personalnego;
  • W ramach pracy Poradni w okresie od 1.10.2008 do 23.12.2008 prowadziłem punkt konsultacyjny dla mieszkańców miasta i gminy Gogolin
  • W ramach pracy Poradni prowadziłem punkt konsultacyjny dla ofiar przestępstw w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Opolskich
  • W ramach pracy Poradni prowadziłem także jako główny prowadzący grupę socjoterapeutyczną /8 uczniów/.
  • W ramach pracy Poradni prowadziłem szkolenia Rad Pedagogicznych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli o tematyce dotyczącej pracy z uczniem trudnym, z ADHD, z zaburzeniami w zachowaniu, z deficytami poznawczymi oraz uczniem upośledzonym umysłowo
  • W ramach pracy Poradni byłem odpowiedzialny za kontakty z psychologami, pedagogami i nauczycielami będącymi przedstawicielami szkół do współpracy z Poradnią
  • Prowadziłem i koordynowałem grupę doradców zawodowych z powiatu krapkowickiego w celu podnoszenia efektywności pracy
  Psycholog

  Dom Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu

  czerwiec 2008 - maj 2013 (przez 5 lat)
  • Diagnoza trudności szkolnych i wychowawczych, pełna diagnostyka deficytów poznawczych dzieci i młodzieży (skala WISC-R, Raven);
  • Poradnictwo psychologiczne dla wychowanków dotyczące bieżących problemów, rozmowy wspierające;
  • Terapia indywidualna w oparciu o koncepcję podejścia psychodynamicznego;
  • Porady i konsultacje dla opiekunów i wychowawców dotyczące stosowania form pracy z wychowankami;
  • Praca z rodziną, w tym terapia rodzin nakierowana na powrót dziecka do rodziny biologicznej;
  • Profilaktyka, prowadzenie grup o charakterze psychoedukacyjnym: narkotyki, alkohol, nadużycia seksualne, ruch rozwijający metodą Weroniki Sherborne;
  • Interwencja kryzysowa w sytuacjach nagłego umieszczenia dziecka w placówce (interdyscyplinarnie Policja, Kuratorzy, Biegli sądowi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie);
  • Współpraca z Publiczną Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, oraz Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi i Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapeutycznymi w zakresie niesienia profesjonalnej pomocy psychologicznej;
  • Udział w oddziaływaniach wychowawczych.

  Do marca 2010 roku zatrudniony byłem w Domu Dziecka jako pracownik pełnoetatowy. Następnie pełniłem obowiązki w wymiarze 1/2 czasu pracy. Brak możliwości konsultacji dla osób z zewnątrz. Przypominam, iż byli wychowankowie Domu Dziecka oraz ich rodziny i opiekunowie prawni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą zwracać się o pomoc do specjalistów zatrudnionych w placówce przez okres 3 lat po samodzielnieniu się.
  Consultant myCareer, dk Career Online

  dk Career Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  październik 2007 - wrzesień 2008 (przez 1 rok)
  • prowadzenie rekrutacji na terenie całej Polski,na stanowiska m.in. dla: Henkel, Loreal, Danone, Samsung, IFS, YKK, Capgemini, Kraft Foods, Kingfisher, Hunnebeck, Hexus, Lidl, Elite Cafe Polska, Scania, Atos Origin;
  • aktywne poszukiwanie kandydatów na stanowiska w zależności od branży metoda Direct Search, Executive Search;
  • wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych;
  • wstępne prowadzenie rozmów rekrutacyjnych na poszczególne stanowiska;
  • raportowanie w ramach projektów;
  • doradztwo personalne, szkolenia z zakresu opracowania dokumentów aplikacyjnych, consulting
  Kierownik ds. administracyjnych

  Brzdąc Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom świetlica socjoterapeutyczna

  luty 2004 - październik 2007 (przez 3 lata i 9 miesięcy)
  • zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia zajęć w placówce;
  • rozliczenia finansowe z działem księgowym, rozliczanie finansowe pracowników jednostki (listy płac, wypłaty);
  • prowadzenie polityki kadrowo - płacowej;
  • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oraz rozliczeniowej Organizacji Pożytku Publicznego z kontrahentami;
  • współpraca z organem nadzorującym (Prezydent Miasta) w zakresie rozliczania przyznanych środków publicznych;
  • opracowanie ofert konkursowych w celu uzyskania funduszy, aktywne pozyskiwanie darczyńców;
  • sporządzanie raportów i sprawozdań na potrzeby jednostek przeprowadzających kontrolę;
  • budowanie pozytywnego PR Stowarzyszenia

  Edukacja

  Zarządzanie oświatą, studia podyplomowe

  Wyższa Szkola Humanistyczno Ekonomiczna w Brzegu

  od październik 2013 (od 11 miesięcy)
  Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, studia podyplomowe

  Wyższ Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Brzegu

  październik 2012 - grudzień 2013 (przez 1 rok i 3 miesiące)
  Otwarta specjalizacja z zakresu psychologii klinicznej - specjalność szczegółowa : neuropsychologia kliniczna, studia podyplomowe

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońsk

  od czerwiec 2011 (od 3 lat i 3 miesięcy)
  Psychologia, Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania, doktoranckie

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

  październik 2009 - listopad 2013 (przez 4 lata i 2 miesiące)
  Całościowy Kurs Psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, studia podyplomowe

  Śląska Szkoła Psychoterapii przy Śląskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów, NZOZ Dąbrówka, Gliwice

  lipiec 2009 - czerwiec 2013 (przez 4 lata)
  Kwalifikacyjne studia pedagogiczne, studia podyplomowe

  Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Brzegu

  październik 2007 - czerwiec 2008 (przez 9 miesięcy)
  Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi., licencjackie

  Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie

  luty 2005 - sierpień 2008 (przez 3 lata i 7 miesięcy)
  Psychologia, specjalizacja kliniczna oraz psychologii pracy, magisterskie

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

  październik 2003 - czerwiec 2008 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

  Języki

  Niemiecki

  podstawowy

  Angielski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  • Ukończyłem całościowe 4 - letnie szkolenie w zakresie psychoterapii, wiodący nurt: psychodynamiczny w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach uprawniający do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Pracuję pod superwizją indywidualną i grupową.
  • Uczestniczę w całościowym szkoleniu specjalizującym w zakresie psychologii klinicznej, w subdyscyplinie neuropsychologia kliniczna, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego' Odbyte szkolenia:
  - Kliniczna diagnoza psychologiczna 25 h
  - Podstawowe problemy diagnostyczne i terapeutyczne w populacji chorych z uszkodzeniem mózgu o różnej etiologii – w ujęciu neuropsychologii klinicznej 25h
  - Ogniskowe zespoły zaburzeń behawioralnych (poznawczych, wykonawczych, emocjonalnych) 25h
  - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 25h
  - Teorie psychologiczne wyjaśniające relacje: psychika, zdrowie, choroba 30h
  - Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych - rola psychologa 30h
  • Dziecko i świat za pan brat - warsztaty pracy z dzieckiem z ADHD, Artur Kołakowski, 28.02.2012 Wrocław,
  • Zagrożenie niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży, Leszek Wacławczyk, Jolanta Zwyrtek. 11.02.2013 Metis, Katowice,
  • Wspieranie ucznia po śmierci rodzica, zagadnienia żałoby, Wioleta Baraniak, Mirosława Bochner. 22.01.2013 Metis, Katowice,
  • Chce być jak ... O obsesji na punkcie własnego ciała i wyglądu wśród nastolatków, Joanta Leśniak, Magdalena Wieczorek. 17.01.2013 Metis, Katowice,
  • Kto mi da skrzydła – czyli o pracy ze zdolnym i twórczym dzieckiem, Ewa Kustwan - Mróz. 29.12.2011 Metis, Katowice,
  • Żeby mi się chciało chcieć. O skutecznym motywowaniu uczniów, Ewa Kustwan - Mróz. 29.12.2011 Metis, Katowice,
  • W potrzasku własnych uczuć, Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z kręgu osobowościowego (5h szkoleniowych), Katarzyna Sitnik - Warchulska. 18.05.2011 Metis, Katowice,
  • W potrzasku własnych uczuć, Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z kręgu osobowościowego (5h szkoleniowych), Katarzyna Sitnik - Warchulska. 18.05.2011 Metis, Katowice,
  • Wróg czy przyjaciel? Praca z dziećmi i młodzieżą z zespołem stresu pourazowego (5h szkoleniowych), Katarzyna Rojewska. 13.04.2011 Metis, Katowice,
  • Potwory wyobraźni, Praca z dziećmi i młodzieżą z kręgu nerwicowego (5h szkoleniowych), Katarzyna Sitnik - Warchulska. 16.03.2011 Metis, Katowice,
  • Mózg a człowiek: Badanie i diagnoza neuropsychologiczna cz. I) (20 h szkoleniowych), Joanna Metta - Pieszka. 16-17.10.2010 Kędzierzyn-Koźle,
  • Mózg a człowiek: Metody oceny neuropsychologicznej cz. II(20 h szkoleniowych), Joanna Metta - Pieszka, 4-5.12.2010 Kędzierzyn-Koźle,
  • VII Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego "Wiek podeszły - jednostka - społęczeństwo: wyzwania terapeutyczne" Wrocław 2-3.12.2010 (12,5 pkt edukacyjnych PTP/PTL)
  • Sympozjum naukowo - szkoleniowe, Psychiatria 2010, Standardy postępowania, najnowsze doniesiona, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Opole, 24.09.2010 r.
  • Udział w wykładzie otwartym prof. Andrew Kertesz (London Hospital, Kanada) organizowanym przez Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego "Otępienie czołowoskroniowe a zdrowie człowieka". Kraków 30.06.2010
  • VI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego "Psychotyzm i zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym" Wrocław 3-4.12.2009 (11,5 pkt edukacyjnych PTP/PTL)
  • XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego "Pomyślna i niepomyślna starość" Warszawa, 10-12.12.2009 (9,5 pkt edukacyjnych PTL)
  • Zasady konstruowania opinii psychologiczno-pedagogicznej – Nr 3/G/08 WOM OPOLE 2008,
  • Diagnostyka osób uzależnionych - wywiad kliniczny, FCZKT, APIS-Z, APIS-P, CISS, STAI - Urząd Marszałkowski, Opole 2008,
  • Autyzm i ADHD - Konferencja naukowa, Leśnica 2008
  • Dziecko krzywdzone - szkolenie 3 dniowe, Pokrzywna 2008
  • Kurs kierowników kolonijnych (Jastrzębie Zdrój, 2005)
  • Kurs wychowawców kolonijnych (Jastrzębie Zdrój, 2004)

  Organizacje

  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
  • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

  Hobby

  • praca kliniczna,
  • kynologia.

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 32    (1 plusów)

  Zobacz szczegóły »