Rafał Winnicki

Rafał Winnicki

PKO BP Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego (DWK)

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

  Od ponad 20 lat zajmuję się finansami i ekonomiką przedsiębiorstw, w szczególności specjalizuję się w analizach finansowych, opracowywaniu planów restrukturyzacyjnych, pozyskiwaniu kapitału, prognozowaniu gospodarczym, wycenach i zarządzaniu płynnością. Także do moich codziennych zadań należy analizowanie kosztów i praca z budżetami. W swojej pracy ściśle współpracuję z prawnikami i doradcami podatkowymi, szczególnie w zakresie analizy ryzyka zawieranych transakcji. Przez około dziesięć lat zajmowałem stanowiska kierownicze. Ostatnie 3 lata stricte specjalistyczne. Moim najcenniejszym zasobem jest umiejętność przewidywania działań biznesowych "drugiej strony". Kiedy pracuję dla banku - klientów banku, kiedy dla przedsiębiorstw - strategii banków i innych przedsiębiorstw.

  Doświadczenia zdobyte "po obu stronach barykady" są nieocenione. Niestety często nieuważane i nierozumiane przez służby HR, szukających bankowców tylko wśród bankowców, a finansistów korporacyjnych tylko w firmach ;) Moje wieloletnie doświadczenie wskazuje, że jest dokładnie na odwrót - najlepiej rozumiejącymi finanse pracownikami są ci pracujący w obu sektorach na przemian.

  Jestem otwarty na propozycje pracy jako dyrektor finansowy, dyrektor ds ekonomicznych, dyrektor ds finansowo administracyjnych, controller finansowy.
  Starszy specjalista w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji Klientów Korporacyjnych (DWK)

  PKO BP S.A.

  od czerwca 2011 (od 3 lat i 3 miesięcy)
  Analityk Kredytowy

  PKO BP S.A.

  wrzesień 2010 - maj 2011 (przez 9 miesięcy)
  Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu

  OMF Sp. zo.o.

  czerwiec 2009 - sierpień 2010 (przez 1 rok i 3 miesiące)
  Interim - Doradztwo, jak i bezpośrednie kierowanie w zakresie finansów i organizacji przedsiębiorstw, zarządzanie w ramach outsourcingu finansami spółek klientów, tworzenie systemów controllingowych.
  Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu

  AGMAR S.A.

  wrzesień 2006 - maj 2009 (przez 2 lata i 9 miesięcy)
  Dyrektor Zarządzający ORBIS New York

  PBP Orbis Sp. z o.o.

  marzec 2006 - sierpień 2006 (przez 6 miesięcy)
  Prace przygotowawcze do restrukturyzacji Spółki ORBISU w Nowym Jorku
  Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu

  OMF Sp. z o.o.

  styczeń 2002 - wrzesień 2006 (przez 4 lata i 9 miesięcy)
  Pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, a także doradztwo w zakresie finansów i organizacji przedsiębiorstw.
  Od 2006 - Zarządzanie w ramach outsourcingu finansami spółek klientów, tworzenie systemów controllingowych.
  Koordynator Wydawnictw / Dyrektor finansowy Wydawnictw

  Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.

  luty 1998 - marzec 2000 (przez 2 lata i 2 miesiące)
  Wszelkie działania zarządcze niezbędne do zorganizowania nowego projektu (wydawnictwa) w strukturach ZPR S.A.
  Opracowanie, wdrożenie i kontrola zasad obiegu dokumentów w pionie wydawnictw.
  Stworzenie systemu rachunkowości zarządczej pionu wydawnictw.
  Negocjacje umów handlowych
  Optymalizacja decyzji kosztowych, podatkowych i inwestycyjnych.
  Nadzór właścicielski nad wydawnictwami w innych podmiotach zależnych bądź stowarzyszonych z ZPR S.A.
  Negocjowanie, opracowywanie i kontrola wykonania budżetów.
  Zarządzanie płynnością - średnio i długookresowe
  Prokurent / nadzór właścicielski

  Wydawnictwo Jestem, Zdrowie Sp. z o.o.

  styczeń 1998 - luty 2000 (przez 2 lata i 2 miesiące)
  Opracowywanie strategii rozwoju.
  Zarządzanie finansami spółki.
  Nadzór nad księgowością
  Specjalista ds kredytów korporacyjnych

  LG Petro Bank S.A.

  luty 1997 - styczeń 1998 (przez 1 rok)
  Tworzenie alternatywnych prognoz finansowych dla prognoz opracowywanych przez dużych kredytobiorców.
  Optymalizacja wewnętrznych decyzji finansowych banku
  Główny specjalista ds finansów

  TCH HOLDING branża IT

  luty 1994 - marzec 1996 (przez 2 lata i 2 miesiące)
  Nadzór nad przekształceniami własnościowymi grupy
  Wycena wartości niematerialnych i prawnych przy przekształceniach własnościowych
  Opracowanie strategii finansowania przedsiębiorstwa
  Opracowanie prognoz finansowych dla dostawców kapitału
  Optymalizacja decyzji inwestycyjno-kosztowo-podatkowych
  Konsolidacja sprawozdań finansowych grupy
  Kontrola poprawności rozliczeń podatkowych
  Główny Księgowy

  „KARIMA” Sp. z o.o. j.v ; „AMIX-NOVA” Sp. z o.o. j.v.

  styczeń 1993 - luty 1994 (przez 1 rok i 2 miesiące)
  Prowadzenie Ksiąg Handlowych dwóch powiązanych kapitałowo Spółek

  Edukacja

  Ekonomika Produkcji, magisterskie

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  październik 1990 - marzec 1996 (przez 5 lat i 6 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  dobry

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  Kursy związane z wykonywanym zawodem:
  "Zarządzanie czasem-poprawa efektywności pracy" - BRAINSTORM
  "Specjalista ds. podatków" Stowarzyszenie Księgowych w Polsce"
  „Standardy obsługi klienta” - Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania Sp. z o.o.
  „Negocjacje” - Kalkstein Corporate Training Sp. z o.o.
  „Zarządzanie czasem dla menedżerów” - Kalkstein Corporate Training Sp. z o.o.
  „Zarządzanie strategiczne” - Edukator Sp. z o.o.
  „Konsolidacja sprawozdań finansowych” - Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

  Prawo jazdy kat B

  Organizacje

  Członek – współzałożyciel koła naukowego TNOiK przy SGH

  Hobby

  Wędkarstwo, psychologia.

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 1142    (1512 plusów)

  Zobacz szczegóły »