Rafał Winnicki

Rafał Winnicki

PKO BP Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego (DWK)

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

Od ponad 20 lat zajmuję się finansami i ekonomiką przedsiębiorstw, w szczególności specjalizuję się w analizach finansowych, opracowywaniu planów restrukturyzacyjnych, pozyskiwaniu kapitału, prognozowaniu gospodarczym, wycenach i zarządzaniu płynnością. Także do moich codziennych zadań należy analizowanie kosztów i praca z budżetami. W swojej pracy ściśle współpracuję z prawnikami i doradcami podatkowymi, szczególnie w zakresie analizy ryzyka zawieranych transakcji. Przez około dziesięć lat zajmowałem stanowiska kierownicze. Ostatnie 3 lata stricte specjalistyczne. Moim najcenniejszym zasobem jest umiejętność przewidywania działań biznesowych "drugiej strony". Kiedy pracuję dla banku - klientów banku, kiedy dla przedsiębiorstw - strategii banków i innych przedsiębiorstw.

Doświadczenia zdobyte "po obu stronach barykady" są nieocenione. Niestety często nieuważane i nierozumiane przez służby HR, szukających bankowców tylko wśród bankowców, a finansistów korporacyjnych tylko w firmach ;) Moje wieloletnie doświadczenie wskazuje,...
Starszy specjalista w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji Klientów Korporacyjnych (DWK)

PKO BP S.A.

od czerwca 2011 (od 3 lat i 7 miesięcy)
Analityk Kredytowy

PKO BP S.A.

wrzesień 2010 - maj 2011 (przez 9 miesięcy)
Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu

OMF Sp. zo.o.

czerwiec 2009 - sierpień 2010 (przez 1 rok i 3 miesiące)
Interim - Doradztwo, jak i bezpośrednie kierowanie w zakresie finansów i organizacji przedsiębiorstw, zarządzanie w ramach outsourcingu finansami spółek klientów, tworzenie systemów controllingowych.
Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu

AGMAR S.A.

wrzesień 2006 - maj 2009 (przez 2 lata i 9 miesięcy)
Dyrektor Zarządzający ORBIS New York

PBP Orbis Sp. z o.o.

marzec 2006 - sierpień 2006 (przez 6 miesięcy)
Prace przygotowawcze do restrukturyzacji Spółki ORBISU w Nowym Jorku
Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu

OMF Sp. z o.o.

styczeń 2002 - wrzesień 2006 (przez 4 lata i 9 miesięcy)
Pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, a także doradztwo w zakresie finansów i organizacji przedsiębiorstw.
Od 2006 - Zarządzanie w ramach outsourcingu finansami spółek klientów, tworzenie systemów controllingowych.
Koordynator Wydawnictw / Dyrektor finansowy Wydawnictw

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.

luty 1998 - marzec 2000 (przez 2 lata i 2 miesiące)
Wszelkie działania zarządcze niezbędne do zorganizowania nowego projektu (wydawnictwa) w strukturach ZPR S.A.
Opracowanie, wdrożenie i kontrola zasad obiegu dokumentów w pionie wydawnictw.
Stworzenie systemu rachunkowości zarządczej pionu wydawnictw.
Negocjacje umów handlowych
Optymalizacja decyzji kosztowych, podatkowych i inwestycyjnych.
Nadzór właścicielski nad wydawnictwami w innych podmiotach zależnych bądź stowarzyszonych z ZPR S.A.
Negocjowanie, opracowywanie i kontrola wykonania budżetów.
Zarządzanie płynnością - średnio i długookresowe
Prokurent / nadzór właścicielski

Wydawnictwo Jestem, Zdrowie Sp. z o.o.

styczeń 1998 - luty 2000 (przez 2 lata i 2 miesiące)
Opracowywanie strategii rozwoju.
Zarządzanie finansami spółki.
Nadzór nad księgowością
Specjalista ds kredytów korporacyjnych

LG Petro Bank S.A.

luty 1997 - styczeń 1998 (przez 1 rok)
Tworzenie alternatywnych prognoz finansowych dla prognoz opracowywanych przez dużych kredytobiorców.
Optymalizacja wewnętrznych decyzji finansowych banku
Główny specjalista ds finansów

TCH HOLDING branża IT

luty 1994 - marzec 1996 (przez 2 lata i 2 miesiące)
Nadzór nad przekształceniami własnościowymi grupy
Wycena wartości niematerialnych i prawnych przy przekształceniach własnościowych
Opracowanie strategii finansowania przedsiębiorstwa
Opracowanie prognoz finansowych dla dostawców kapitału
Optymalizacja decyzji inwestycyjno-kosztowo-podatkowych
Konsolidacja sprawozdań finansowych grupy
Kontrola poprawności rozliczeń podatkowych
Główny Księgowy

„KARIMA” Sp. z o.o. j.v ; „AMIX-NOVA” Sp. z o.o. j.v.

styczeń 1993 - luty 1994 (przez 1 rok i 2 miesiące)
Prowadzenie Ksiąg Handlowych dwóch powiązanych kapitałowo Spółek

Edukacja

Ekonomika Produkcji, magisterskie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

październik 1990 - marzec 1996 (przez 5 lat i 6 miesięcy)

Języki

Angielski

dobry

Rosyjski

podstawowy

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

Kursy związane z wykonywanym zawodem:
"Zarządzanie czasem-poprawa efektywności pracy" - BRAINSTORM
"Specjalista ds. podatków" Stowarzyszenie Księgowych w Polsce"
„Standardy obsługi klienta” - Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania Sp. z o.o.
„Negocjacje” - Kalkstein Corporate Training Sp. z o.o.
„Zarządzanie czasem dla menedżerów” - Kalkstein Corporate Training Sp. z o.o.
„Zarządzanie strategiczne” - Edukator Sp. z o.o.
„Konsolidacja sprawozdań finansowych” - Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Prawo jazdy kat B

Organizacje

Członek – współzałożyciel koła naukowego TNOiK przy SGH

Hobby

Wędkarstwo, psychologia.

Grupy

Wszystkich wypowiedzi: 1142    (1514 plusów)

Zobacz szczegóły »