Rafal Niestatek

Rafal Niestatek

Partner, FOXESTATE - Nieruchomosci Zagraniczne

Londyn, zagranica

Podsumowanie

  - Nieruchomosci zagraniczne
  - Nieruchomosci Ponizej Wartosci Rynkowej
  - Konsultacje przy zakupie, pomoc przy negocjacjach
  - Portfolia Inwestycyjne

  Foxestate – Nieruchomości zagraniczne w Bułgarii, Albanii, Egipcie, Rumunii i Polsce.
  - Nieruchomości Poniżej Wartości Rynkowej (PWR)
  - Nieruchomości o bardzo dużym potencjale wzrostu
  - Nieruchomoci wyslekcjonowane by byc bezpieczna, solidna inwestycja.
  (nieruchomości wyselekcjonowane pod kątem solidności/lub
  /solidnego wykonania i bezpieczeństwa inwestycji)

  W sytuacji gdy wszyscy chcą sprzedawać, prawdziwi inwestorzy kupują wiedząc, że kryzys to doskonała okazja do zakupu nieruchomości poniżej wartości rynkowej (PWR). Kryzys to doskonała możliwość negocjowania zarówno ceny jaki i preferencyjnych warunków płatności. Taka sytuacja zdarza się raz na kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Widząc tą doskonałą okazję przygotowaliśmy specjalnie wybrane nieruchomości dla inwestorów, którzy zainteresowani są inwestowaniem ponizej wartosci rynkowej. W obecnej sytuacji naszym glownym kryterium jest bezpieczenstwo inwestycji.

  Czy wiesz, że największa liczba milionerów powstaje w czasach kryzysów? Czy wiesz jak oni to robią?

  Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej prosimy o kontakt. Z przyjemnością podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem. Nie zmarnuj szansy jaką daje nam obecna sytuacja na świecie.

  www.foxestate.com
  Email:info@foxestate.com
  Office UK: +44(0)208 180 58 14
  Office BG: +359 897 809 301
  Office PL: +48 (0) 52 553 14 71

  ………………………………………………………………………………………………
  Foxestate – Properties in Bulgaria, Albania, Egypt, Romania and Poland
  - Properties Below Market Value (BMV)
  - Properties with big potential for capital growth
  - Properties especially selected to be safe and solid investments

  In the current situation when everybody wants to sell, the real investors buy, as they know that the credit crunch is a perfect opportunity to buy properties below market value (BMV). Credit crunch is a perfect opportunity to negotiate both the price and the payment conditions. This kind of situation happens once every several years. Seeing this opportunity, we have prepared especially selected properties for our investors who are interested buying below market value. In the current situation our main criteria is safety of investments.

  Did you know that the biggest number of millionaires is created in the time of an economic downturn? Do you know how do they do?

  If you are interested in finding out more please call or email us and one of our consultants will get back to you within 24h.

  www.foxestate.com
  Email:info@foxestate.com
  Office UK: +44(0)208 180 58 14
  Office BG: +359 897 809 301
  Office PL: +48 (0) 52 553 14 71
  Partner

  FOXESTATE - Nieruchomosci Zagraniczne

  od sierpnia 2007 (od 6 lat i 9 miesięcy)

  Informacje dodatkowe

  Grupy

  Zobacz szczegóły »