Przemysław Paszek

Przemysław Paszek

Boss, własna działalność gospodarcza

Podsumowanie

Boss

własna działalność gospodarcza

Edukacja

Studia, magisterskie

Politechnika Lubelska