Przemek Kiełbasa

Przemek Kiełbasa

Manager Wydziału Rozwoju Aplikacji, Centrala ING Bank Śląski (Manager IT - Head of Corporate Internet Banking section)

Bieruń, śląskie

Podsumowanie

  Manager Wydziału Rozwoju Aplikacji (Manager IT - Head of Corporate Internet Banking section)

  Centrala ING Bank Śląski SA

  od stycznia 2014 (od 4 miesięcy)
  Odpowiedzialny za rozwój, testy i wsparcie aplikacji internetowych dla klientów korporacyjnych i strategicznych (w tym mobilnych).

  Responsible for development, tests and support corpoorate internet banking (mobile).
  Manager Wydziału ds. Zarządzania Aplikacjami (Manager of Applications Management Section)

  Centrala ING Bank Śląski

  od czerwca 2012 (od 1 roku i 11 miesięcy)
  1. Zarządzanie procesem testowym aplikacji internetowych i mobilnych
  2. Planowanie, nadzór oraz kontrola procesu przeprowadzania działań związanych z eksploatacją, rozwojem oraz bezpieczeństwem informacji aplikacji internetowych i mobilnych
  3. Koordynacja prac wdrożeniowych modyfikacji aplikacji w odniesieniu do potrzeb wnioskodawców oraz możliwości Departamentu i innych jednostek;
  4. Planowanie i monitorowanie realizacji zadań w zakresie wdrażania wymogów prawa i regulacji wewnętrznych banku
  5. Współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi audytorami w ramach prowadzonych przeglądów w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz bezpieczeństwem informacji;
  6. Odpowiedzialność za wyprowadzanie awarii/błędów na środowisku produkcyjnym aplikacji internetowych i mobilnych

  wystawiono 30 stycznia 2013

  Obiektywny, rzeczowy i skupiony na pracy.
  Przemek tworzy w zespole przyjazną atmosferę, stara się utrzymać kontakt z każdym pracownikiem.
  Profesjonalnie podchodzi do wykonywanych obowiązków szukając przy tym nowych rozwiązań.
  Dotychczasowa praca z Przemkiem, w tym także jako podwładny była dla mnie ciekawym i przyjemnym doświadczeniem.


  Objective, factual and focused on work.
  Przemek creates a friendly atmosphere in a team, trying to keep in touch with each employee.
  Professionally goes to the duties, looking for new solutions at the same time.
  Previous work with Przemek was for me an interesting and enjoyable experience.
  Jarosław M. Jarosław M. , podwładny
  Manager Zespołu ds. Zarzadzania Aplikacjami (Manager of Applications Management Team) w Departamenci

  Centrala ING Bank Śląski

  od kwietnia 2011 (od 3 lat i 1 miesiąca)
  Zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za aplikacje wsparcia.
  Koordynator ds. zarządzania aplikacji (Senior Application Management Specialist-Coordinator) w Depar

  Centrala ING Bank Śląski

  grudzień 2006 - marzec 2011 (przez 4 lata i 4 miesiące)
  1. Koordynacja działań rozwojowych i wdrożeniowych dla nowych/modyfikowanych rozwiązań informatycznych
  2. Koordynacja procesu przeprowadzania testów w ramach określonej grupy aplikacji
  3. Udział w pracach nad wymaganiami użytkownika i specyfikacją funkcjonalną z jednostkami IT
  Starszy Menedżer Produktu (Senior Product Manager) w Departamecie Bankowości Elektronicznej

  Centrala ING Bank Śląski

  wrzesień 2006 - listopad 2006 (przez 3 miesiące)
  Starszy Specjalista ds. bankowości elektronicznej (Electronic Banking Senior Specialist) w Departame

  Centrala ING Bank Śląski

  grudzień 2005 - sierpień 2006 (przez 9 miesięcy)
  1. Przygotowywanie i modyfikowanie regulacji produktowych (modyfikacje, instrukcje)
  2. Przygotowywanie i modyfikowanie materiałów dla Klientów w zakresie produktów bankowości elektronicznej.
  3. Przygotowywanie i modyfikowanie zawartości strony internetowej Banku
  4. Monitorowanie zachowań konkurencji, opracowywanie raportów i zestawień oraz rekomendacji do modyfikowania istniejących produktów lub wdrożenia nowych produktów
  5. Opracowywanie wymagań użytkownika w zakresie systemów bankowości elektronicznej
  6. Udział w projektach prowadzonych w Banku
  7. Orgranizowanie szkoleń i prezentacji dla jednostek Banku
  Starszy specjalista ds. procedur w Departamencie Płatności Elektronicznych

  Centrala ING Bank Śląski

  grudzień 2004 - listopad 2005 (przez 1 rok)
  Zakres obowiązków:
  1. Obsługa aplikacji bankowości elektronicznej oraz płatności realizowanych przez te aplikacje.
  2. Obowiązki związane z funkcjami właściciela aplikacji systemów bankowości elektronicznej:
  • Udział w testach funkcjonalnych i akceptacyjnych nowych rozwiązań aplikacji
  • Monitorowanie i wykrywanie oraz zgłaszanie błędów aplikacji
  • Udział w pracach związanych z analizą ryzyka aplikacji oraz wykonywanie zaleconych rekomendacji
  • Udział w testach planów zachowania ciągłości aplikacji (opracowywanie planów)
  • Zarządzanie procedurami (opracowywanie, modyfikacje)
  • Bieżąca kontrola realizacji umów maintenance
  • Merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem sieci dostępowej do usług bankowości elektronicznej
  • Bieżąca współpraca z dostawcami oprogramowania, śledzenie zmian na rynku w zakresie rozwoju systemów
  • Testowanie nowych programów i sprzętu
  • Utrzymywanie środowiska testowego, obsługa użytkowników wewnętrznych (system treningowy)
  Specjalista ds. procedur w Departamencie Electronic Banking

  Centrala ING Bank Śląski

  grudzień 2000 - listopad 2004 (przez 4 lata)
  Zakres obowiązków:
  1. Administracja i zarządzanie systemami bankowości telefonicznej
  2. Definiowanie wymagań funkcjonalnych dla nowych produktów bankowych obsługiwanych przez systemy bankowości elektronicznej
  3. Współpraca w tworzeniu nowych produktów bankowych powiązanych z istniejącymi w Banku systemami IT
  4. Prowadzenie testów akceptacyjnych i funkcjonalnych ww. aplikacji
  5. Opracowywanie procedur dla wyżej wymienionych systemów
  6. Zarządzanie i aktualizacja serwisu internetowego grupy ING w Polsce - www.ing.pl (zakładka e-finanse)
  Dordca Klienta w Oddziale Banku (Retail Client Advisor)

  ING Bank Śląski SA

  sierpień 2000 - listopad 2000 (przez 4 miesiące)
  Zakres obowiązków:
  1. Udzielanie informacji oraz sprzedaż klientom produktów Banku (klienci indywidualni oraz firmy)
  2. Realizacja dyspozycji klientów dot. operacji gotówkowych i bezgotówkowych
  Stażysta w Departamencie Produktów Korporacyjnych (Intern at Corporate Products Department)

  Centrala ING Bank Śląski

  listopad 1999 - lipiec 2000 (przez 9 miesięcy)
  Zakres obowiązków:
  1. Przeprowadzanie analiz wniosków o wdrożenie systemu rachunku skonsolidowanego i umowy w sprawie obsługi wpływów gotówkowych
  2. Współpraca z Departamentem Skarbca Centralnego oraz ING Barings O/Warszawa w celu wdrożenia nowych klientów ING w system obsługi ING/BSK Cash Collect.

  Edukacja

  Biznes elektroniczny, magisterskie

  Akademia Ekonomiczna w Katowicach

  październik 2002 - czerwiec 2004 (przez 1 rok i 9 miesięcy)
  Marketing i Zarządzanie, licencjackie

  Akademia Ekonomiczna w Katowicach

  październik 1999 - czerwiec 2002 (przez 2 lata i 9 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  dobry

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  Szkolenia stacjonarne:

  Doradztwo - 17.07.2012-17.07.2012
  Zarządzanie zmianą 15.06.2012-15.06.2012
  Samurai Game 28.05.2012-28.05.2012
  Procesy ING w zarządzaniu ludźmi 12.04.2012-12.04.2012
  O budowaniu wiarygodności menedżer.II 26.03.2012-27.03.2012
  O wywieraniu wpływu na realiz.celu...II 06.02.2012-07.02.2012
  Sztuka prowadzenia Rozmów Rocznych 10.01.2012-11.01.2012

  O zarządzaniu niepewnością w syt.zm.II 01.12.2011-02.12.2011
  Prawo pracy II 21.11.2011-21.11.2011
  Czas pracy - jak prawdłowo planować 15.11.2011-15.11.2011
  O różnicach, które są wyzwaniem 03.10.2011-04.10.2011
  Zarządzanie Rozwojem Pracowników 27.09.2011-27.09.2011
  Psychologia Szefa-Szef to zawód 15.09.2011-16.09.2011
  Sztuka wystąpień publicznych 26.07.2011-27.07.2011

  Zarządzanie projektami 20.01.2010 - 22.01.2010
  Warsztaty z zarządzania projektami 20.01.2010 - 22.01.2010
  Szkolenie zarządzanie projektami - podst 19.01.2010 - 19.01.2010

  Skuteczna komunikacja i współpraca z kli 14.06.2008 - 14.06.2008

  Asertywność - w zgodzie z sobą i innymi 12.12.2007 - 14.12.2007
  Skuteczna komunikacja i współpraca z klientem 22.06.2007 - 23.06.2007

  Zarządzanie czasem i rozw. problemów 02.06.2006 - 02.06.2006
  IBM Lotus Workplace, IBM Webspher Portal 19.05.2006 - 21.05.2006
  kurs języka angielskiego - zewnętrzny 01.02.2006 - 23.06.2006

  kurs języka angielskiego - zewnętrzny 01.09.2005 - 30.12.2005
  Podstawy testowania oprogramowania 11.04.2005 - 13.04.2005

  Siła Zespołu 03.12.2004 - 05.12.2004

  Elektroniczne instrumenty płatnicze 18.07.2003 - 18.07.2003
  Unowocześniania bankowych syst. płatn. 08.05.2003 - 08.05.2003

  Bankowość internetowa - wybrane zagadn. 23.09.2002 - 23.09.2002

  Kurs kasjerów bankowych i walutowych 07.08.2000 - 10.08.2000
  Oferta produktów kredytowych i depozytów 11.08.2000 - 17.08.2000
  Efektywna sprzedaż prod. bankowych MB 22.08.2000 - 25.08.2000
  Symulacje obsługi klienta MB 12.09.2000 - 15.09.2000

  Szkolenia eLearningowe:
  Bezpieczeństwo laptopów i pamięci USB
  Compliance w ING BSK - odświeżenie
  Compliance - szlifowanie diamentu
  Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym
  Vademecum Bezpieczenstwa w ING
  Metodyka zarzadzani projektami
  Podstawy zarzadzania projektami
  Podstawy zarządzania projektami
  Zarządz. personelem w proc. oceny prac.
  Przeciw_przestęp_finan_i_gospodar
  KPI - profil menedżerski
  Ocena i Rozwój - profil menedżerski
  SAP -samoobsługa menedżerska - MSS
  Proces zatrudniania pracownika
  Zarządzanie Ryzykiem Compliance
  Compliance dla kierownictwa-odświeżenie
  Psychologia szefa
  Budowanie zespołu
  Compliance szlifowanie diamentu menedzer
  Przeciwdziałanie oszustwom - AntiFraud
  New Information Security Policies
  Ochrona danych osobowych
  Budowanie zaufania klienta
  Polityka FEC (AMA 2.0)
  Gry strategiczne
  Ryzyko informacji
  Przegląd dyrektywy MiFID
  Klasyfikacja klientów
  Adekwatność i stosowność