Piotr Studniarek

Piotr Studniarek

Dyrektor d/s Technicznych (produkcja żywności)

Franciszków, mazowieckie

Podsumowanie

Dyrektor d/s technicznych

ZPC Flis Sp.j

od września 2013 (od 8 miesięcy)
Podległe obszary: Proces technologiczny , programy szkoleń załogi, Dział utrzymanie ruchu, infrastruktura produkcyjna, oczyszczalnia przyzakładowa, budynki produkcyjne i biurowe. Nowe wdrożenia i projekty. Zakupy i zamówienia techniczne dla zakładu. Media.
Kierownik działu utrzymania ruchu

ZPC Flis Sp.j

od września 2011 (od 2 lat i 8 miesięcy)
Zarządzanie warsztatem i parkiem maszynowym w dużym zakładzie produkcyjnym, obiektem i przyzakładową oczyszczalnią ścieków. Członek zakładowej komisji HACCP, dostosowanie wydziału do norm normy IFS/BRC. Stworzenie dedykowanego oprogramowania CMMS . Wdrożenie systemu w zakładzie.
Kierownik Działu Mechanicznego

TRW Steering Systems Poland

kwiecień 2008 - wrzesień 2011 (przez 3 lata i 6 miesięcy)
Zarządzanie działem produkcyjnym wtryskarek, frezarek precyzyjnych, działem mechanicznym. Produkcja elementów bezpieczeństwa dla Motoryzacyjnej. Osiągnięcia: Zaprojektowanie i uruchomienie nowego wydziału wtryskarek wraz z osiągnięciem zakładanego poziomu produkcji. Restrukturyzacja zatrudnienia.
Mistrz produkcji granulatów

Ferroxcube Polska Sp. z o.o.

marzec 2004 - luty 2008 (przez 4 lata)
Zarządzanie zmianą i procesem produkcji zawiesin i granulatów ferrytowych dla potrzeb branży elektronicznej. Osiągnięcia: Przejęcie wymagającego procesu produkcji z zakładu z Hamburga i rozruch produkcji.
Kierownik zmiany

Thomson Polkolor

kwiecień 1998 - sierpień 1999 (przez 1 rok i 5 miesięcy)
Kierownik zmiany na wydziale automatów SMD produkcji płyt elektronicznych dla odbiorników TV. Wcześniej stanowisko: Team leader i Planowanie materiałowe

Edukacja

Informatyka w Zarzadzaniu, licencjackie

WSZIM W Sochaczewie

wrzesień 2009 - czerwiec 2012 (przez 2 lata i 10 miesięcy)

Języki

Angielski

podstawowy

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

Dyplom: Technik Elektryk, dyplom: Technik Mechanik spec(odlewnictwo metali)

Kursy, szkolenia i Uprawnienia:
Trening Umiejętności Menedżerskich, Zarządzanie Projektami,
Rozwijanie Kreatywności, Style Myślenia w Komunikacji, Kontroling Operacyjny i Ergonomii Pracy.
Certyfikaty Audytora Wewnętrznego ISO 14001.i systemu bezpieczeństwa żywności IFS/BRC
Szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami na bieżąco aktualizowane.
Uprawnienia S.E.P. w grupie I – instalacje elektroenergetyczne do 1 kV na stanowisku dozoru.
Uprawnienia S.E.P. w grupie III – instalacje gazowe do 50kW na stanowisku dozoru.
Uprawnienia do obsługi wózków „widłowych”, unoszących, podnośnikowych, ciągnikowych, specjalnych. Zaświadczenie U.D.T kategorii II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe.
Ukończony kurs z zakresu: Gospodarka Substancjami Chemicznymi N.O.T.
Aktualna Książeczka Sanepid-u
Przebyte szkolenia w zakresie: Ratownictwa medycznego.

Hobby

Jęz. programowania, motoryzacja, turystyka, nowe technologie, sport.

Grupy

Zobacz szczegóły »