Piotr Michalski

Piotr Michalski

Specjalista ds. systemów informacji przestrzennej

Wrocław, dolnośląskie

Podsumowanie

 • Adobe Photodeluxe
 • Analiza
 • Umiejętności analityczne
 • ArcGIS
 • AutoCAD
 • Projektowanie wspomagane komputerowo
 • Kartografia
 • Corel Draw
 • Corel Photopaint
 • Geografia
 • Geomorfologia
 • System Informacji Geograficznej
 • GIS Application
 • GIS Modeling
 • Global Mapper
 • Planowanie przestrzenne
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microstation
 • Adobe Photoshop
 • Analiza przestrzenna
 • Spatial Design
 • Spatial Planning
 • Planowanie strategiczne
 • Projektowanie miast
 • Urbanistyka
 • SoundPLAN
 • GIS analysis
 • Geospatial
 • Environmental
Specjalista GIS

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej

od kwietnia 2014 (od 4 miesięcy)
Specjalista ds. systemów informacji przestrzennej

EKOVERT

luty 2013 - kwiecień 2014 (przez 1 rok i 3 miesiące)
1. Udział w tworzeniu opracowań dla projektów realizowanych przez Firmę;
2. Poszukiwanie informacji w ramach projektu;
3. Wprowadzanie i przetwarzanie danych w środowisku GIS;
4. Analiza danych środowiskowych i przestrzennych w środowisku GIS;
5. Badania i prace terenowe;
6. Kontakt z klientami Firmy.

Kierownik projektów:
1. Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Poznań wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań
2. Opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych powodujących zanieczyszczenie - RZGW Kraków
3. Prognoza oddziaływania na środowiska dla projektu Strategii Rozwoju Miasta Włocławka 2020+

Współautor następujących opracowań i projektów (zrealizowanych i będących w opracowaniu):
1. Raport OOŚ dla realizacji programu ochrony przeciwpowodziowej doliny pot. Białka na odcinku w km 0+000 – 24+500 na terenie pow. nowotarskiego i tatrzańskiego woj. małopolskiego
2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2020
3. Regulacja rzeki Noteć na odcinku od Pakości do Łabiszyna z uwzględnieniem Jeziora Mielno i Sadłogoszcz
4. Analiza akustyczna dla EGIS Polska: centrum handlowe w Szczecinie.
5. Raport OOŚ Czarny Bór - etap II
6. Ocena oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Priorytetu 9 RPO WD „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” („Miasta”)”
7. Analiza akustyczna dla EGIS Polska: ul. Starołęckiej w Poznaniu
asystent projektanta/praktykant

Pracownia Projektowa Maluga s.c

sierpień 2011 - listopad 2011 (przez 4 miesiące)
1. Udział w procedurze planistycznej sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminach Domaniów oraz Karpacz;
2. Udział w procedurze sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karpacz;
3. Inwentaryzacje urbanistyczne;
4. Kalibracja podkładów mapowych;
5. Prace graficzne;
6. Konwersja tekstów do formatu XML;
7. Prace biurowe;
praktykant

Regioplan Sp. z o.o.

wrzesień 2009 - listopad 2009 (przez 3 miesiące)
1. Udział w procedurze planistycznej sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa;
2. Inwentaryzacje urbanistyczne;
3. Prace biurowe.
praktykant w pracowni GIS

Karkonoski Park Narodowy

lipiec 2009 - sierpień 2009 (przez 2 miesiące)
1. Udział w opracowywaniu Mapy Geologicznej Karkonoszy w skali 1:10 000 wykonywanej w środowisku ARC GIS;
2. Prace związane z bieżącą działalnością pracowni.
doradca ds. obsługi klienta

Future Center

lipiec 2008 - wrzesień 2008 (przez 3 miesiące)
1. Pozyskiwanie nowych klientów dla sieci telekomunikacyjnej;
2. Obsługa stałych klientów sieci.
doradca ds. obsługi klienta

Future Center

lipiec 2007 - wrzesień 2007 (przez 3 miesiące)
1. Pozyskiwanie nowych klientów dla sieci telekomunikacyjnej;
2. Obsługa stałych klientów sieci.
doradca ds. obsługi klienta

Future Center

lipiec 2006 - wrzesień 2006 (przez 3 miesiące)
1. Pozyskiwanie nowych klientów dla sieci telekomunikacyjnej;
2. Obsługa stałych klientów sieci.

Edukacja

Planowanie przestrzenne, doktoranckie

Politechnika Wrocławska

od październik 2012 (od 1 roku i 10 miesięcy)
Planowanie Przestrzenne, magisterskie

Politechnika Wrocławska

luty 2011 - lipiec 2012 (przez 1 rok i 6 miesięcy)
Kartografia, magisterskie

Uniwersytet Wrocławski

październik 2008 - lipiec 2010 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
Planowanie Przestrzenne, inżynierskie

Politechnika Wrocławska

październik 2007 - luty 2011 (przez 3 lata i 5 miesięcy)
Geografia, licencjackie

Uniwersytet Wrocławski

październik 2005 - lipiec 2008 (przez 2 lata i 10 miesięcy)

Specjalizacje

Budownictwo » Architektura/Projektowanie

Języki

Polski

ojczysty

Angielski

biegły

Czeski

podstawowy

Niemiecki

podstawowy

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

Autoryzowane szkolenia ESRI:
1. 3D Analyst
2. Wprowadzenie do tworzenia skryptów w języku Python

Organizacje

AESOP Association of European Schools of Planning - asystent Sekretarza Generalnego, 2013-2014

Hobby

trekking, scrambling, muzyka, urbanistyka, analizy przestrzenne

Grupy

Zobacz szczegóły »