Piotr Kobalczyk

Piotr Kobalczyk

Specjalista techniczny, Coach, Dalkia Łódź, Veolia Energia Łódź

Łódź, łódzkie

Podsumowanie

 • AutoCAD
 • bankowość
 • Strategia biznesowa
 • Zarządzanie zmianą
 • Programowanie CNC
 • Coaching
 • Dane
 • Pracowitość
 • Ekonomika
 • Stosunki pracownicze
 • Energia
 • Efektywność energetyczna
 • Zarządzanie energią
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Prognozowanie
 • FrontPage
 • Zarządzanie incydentami
 • Programy lojalnościowe
 • Budowa Maszyn
 • Marketing
 • Matlab
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Office
 • MS Project
 • MySQL
 • Administracja sieci
 • PHP
 • Analiza problemów
 • Zarządzanie problemami
 • Project Management
 • Umowy o poziom usług
 • Zarządzanie usługami
 • Solidworks
 • Zarządzanie zespołem
 • UML
 • VBA
 • Windows 7
 • Prawo jazdy kat B
Jestem doświadczonym, operatywnym i ambitnym człowiekiem z aspiracjami na kolejne wyzwanie zawodowe.

Moja kariera zawodowa rozpoczęła się w 1989 roku. Praca w firmie Inter Commerce oraz Commerce Service wymagała z mojej strony sumienności i skrupulatności działania, zdolności negocjacyjnych, otwartości, elastyczności oraz szybkości w podejmowaniu decyzji. Prowadząc firmę zdobywałem zaufanie klientów, oraz wiedzę na temat zasad funkcjonowania rynku oraz technik sprzedaży. Bardzo istotne i cenne okazały się funkcjonujące do dziś kontakty nawiązane z osobami kierującymi firmami z regionu łódzkiego.

Obecnie pracując w Dalkia Łódź zdobywam wiedzę z zakresu prowadzenia analiz, statystyk, prognozowania sprzedaży, coachingu oraz projektów Lean Maunfacturing. Udział w programie Azymut pozwolił mi zdobyć doświadczenie w zakresie wdrażania nowych narzędzi informatycznych w firmie. Prowadzę również spotkania coachingowe z pracownikami Dalkia Łódź, Dalkia Warszawa oraz Dalkia Term. Uczę i pomagam innym w ich rozwoju, zmianie, radzeniu sobie z różnymi problemami, wyzwaniami. Przede wszystkim wspieram w procesie zmian, transformacji. Dzięki spotkaniom coachingowym edukuje specjalistów różnych dziedzin, którzy będą trzonem, fundamentem przyszłej Dalkii . Buduję lepszą komunikację, lepsze relacje z ludźmi którzy chcą zainwestować w swój rozwój. To bardzo cenne doświadczenie. Obecnie, w kreowaniu swojej drogi zawodowej zwracam szczególną uwagę na możliwość zdobycia praktycznej wiedzy inżynierskiej, wykorzystania wiedzy wyniesionej ze studiów, kursów i dotychczas zdobytego doświadczenia oraz rozwijania umiejętności interpersonalnych w pracy z współpracownikami. Uważam, że jest to niezbędne, abym w przyszłości stał się cenionym profesjonalistą o szerokich horyzontach. Współprowadzę również projekt "Eliminowanie technokracji" wykorzystujący narzędzia Lean Manufacturing. Jestem przekonany, że poprzez usprawnianie procesów możemy razem zbudować sprawniej funkcjonującą firmę. Jestem mocno zdeterminowany w dążeniu do obranego celu.

Moje motto: "W rzeczach, które widzą wszyscy widzieć to czego nikt nie widzi".☺

Największą satysfakcję osiągam, kiedy niemożliwe staje się możliwe. Motywują mnie wyzwania zawodowe. Przez wiele lat prowadziłem szkolenia dla handlowców i kadry zarządzającej prowadząc własną firmę i współpracując z wieloma prestiżowymi ośrodkami szkoleniowymi. Moim celem jest ciągły rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji.

Zdobyte doświadczenie zawodowe:

* Bogate doświadczenia...
Specjalista techniczny

Dalkia Łódź S.A.

od czerwca 2007 (od 7 lat i 7 miesięcy)
* zarządzanie systemem Ember (zasilanie danymi, aktualizacja współczynników zapotrzebowania na cele co i cwu, bieżąca obsługa),
* opracowywanie modeli prognostycznych sprzedaży oraz raportowanie z wykonania.
* kalkulacja i monitorowanie budżetu technicznego dla istniejących odbiorców,
* nadzorowanie sprzedaży energii cieplnej,
* koordynowanie przepływu danych z systemu Kombit do systemu Kommedia,
* współpraca z rejonami w zakresie wymian urządzeń pomiarowych,
* analizowanie oraz nadzór nad wykonaniem budżetu,
* raportowanie odchyleń,
* prowadzenie elektronicznych baz danych w systemach informatycznych,
* aktualizacja baz danych systemu GIS,
* rozwiązania kreatywne,
* coaching Dalkia Łódź, Dalkia Term.
* projekty Lean Manufacturing

wystawiono 21 października 2014

Poznałem Piotra podczas spotkań w ramach projektu "Z Dalkią w jutro". To było ciekawe doświadczenie a Piotr dał się poznać jako dobry i zaangażowany trener, który poprowadził całą grupę zgodnie z planem zajęć ale nie zapominał przy tym o prezentowaniu dobrych przykładów z własnego życia.
Rafał Utecht Rafał Utecht , współpracownik

wystawiono 20 października 2014

Piotr jest godnym zaufania współpracownikiem o szerokim wachlarzu kompetencji. Wszechstronne zdolności w połączeniu z dokładnością i zaangażowaniem sprawiają, że współpraca z Nim zawsze przebiega bezproblemowo i z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu. Ponadto świetnie potrafi pracować w zespole.
Określenie "Multitaskowy" pasuje do Piotra idealnie.
Radosław Przybysławski Radosław Przybysławski , współpracownik

wystawiono 10 czerwca 2013

Piotr jest osobą wszechstronnie uzdolnioną i utalentowaną.
Przejawia się błyskotliwością, szeroką wiedzą oraz silnym zaangażowaniem.
Dobrze czuj się zarówno w roli członka grupy, jak i lidera, przywódcy, który buduje i doskonale motywuje cały zespół.
Chętnie podejmuje dodatkowe wyzwania. Charyzmatyczny, kreatywny, sumienny i niezwykle odpowiedzialny.

Doskonała wspólpraca w trakcie realizacji projektu: „Przejęcie sieci magistralnej W4 od Dalkii Poznań ZEC do Dalkii Poznań S.A.” w ramach programu POTENCJAŁ 2009
Bartosz Gutowski Bartosz Gutowski , współpracownik

wystawiono 15 lutego 2013

Piotr jest uczestnikiem projektu szkoleniowego, który mam przyjemność prowadzić. Cenię w nim zaangażowanie i profesjonalne podejście. Jest aktywny, nastawiony na rozwój i niezwykle ambitny. Potrafi wyciągać interesujące wnioski, wdrażać w życie nową wiedzę i realizować stawiane sobie cele. Wiele sytuacji szkoleniowych odkryło jego wysoką inteligencję emocjonalną oraz umiejętność pracy zespołowej.
Usunięty Użytkownik Usunięty Użytkownik , usługodawca

wystawiono 19 listopada 2012

Piotr to człowiek godny zaufania, o ukształtowanym charakterze, wytrwale dążący do celu, a przy tym przyjacielski i przesympatyczny, jego poczucie humoru potrafi rozładować najtrudniejsze chwile w biznesowych negocjacjach i nie tylko. Miałem przyjemność pracować razem z Piotrem w projekcie HR polegającym na coachingu wewnętrznym w organizacji. Razem uczyliśmy się, aby potem uczyć innych i to się nam udało. Polecam Piotra jako Kolegę i profesjonalistę.
Tomasz M. Tomasz M. , współpracownik
Współwłaściciel / koordynator

Commerce Service Sp. z o.o.

styczeń 2003 - maj 2007 (przez 4 lata i 5 miesięcy)
* kierowanie i zarządzanie firmą,
* opracowywanie biznesplanu i działanie zgodnie ze strategią firmy,
* zarządzanie i nadzór nad pracą zespołu pracowników,
* organizowanie szkoleń,
* monitoring sprzedaży poszczególnych pracowników,
* public relations,
* rekrutacja pracowników,
* planowanie lokalnych akcji promocyjnych,
* odpowiedzialny za profesjonalną obsługę klientów,
* współpraca z kontrahentami,
* zaopatrzenie,
* pozyskiwanie nowych odbiorców produktów i usług,
* prowadzenie ewidencji urządzeń serwisowanych,
* nadzór na dokonywaniem okresowych przeglądów,
* negocjowanie umów handlowo – serwisowych,
* utrzymywanie ścisłej współpracy z Urzędami Skarbowymi w zakresie obsługi urządzeń fiskalnych,
* kreowanie witryny www,
* dbanie o dobry wizerunek firmy.
Kierownik serwisu

Commerce Łódź

styczeń 2001 - grudzień 2002 (przez 2 lata)
* zarządzanie pracą serwisantów,
* bezpośredni nadzór na całością funkcjonowania serwisu,
* tworzenie i nadzorowanie realizacji strategii marketingowych,
* tworzenie i egzekwowanie planów sprzedaży,
* raportowanie do Zarządu wyników i sugestii dotyczących rozwoju,
* wsparcie techniczne handlowców,
* koordynowanie pracy serwisu,
* rozwiązywanie zagadnień technicznych zgłaszanych przez klientów,
* nadzór i rozliczanie prac wykonywanych przez
serwisantów,
* zapewnienie szybkiej i właściwej obsługi serwisowej,
* aktywne wsparcie zespołu w naprawach, gdy występowała duża presja czasu,
* rozwiązywanie wszelkich personalnych problemów w grupie
* wycena usług,
* naliczenia premii pracowniczych,
* prowadzenie statystyk przerobowych oraz płacowych,
* odpowiedzialność za terminowość wszystkie naprawy,
* opieka nad kluczowymi klientami serwisu,
* przygotowywanie ofert techniczno-handlowych dla klientów,
* budowa pozytywnego wizerunku marki i firmy,
* pozyskiwanie nowych klientów,
* zapewnienie optymalnej współpracy serwisu z innymi działami firmy,
* windykacja należności,
* rozpatrywanie reklamacji i roszczeń klientów,
* kontrola, ocena i motywacja pracowników,
* reprezentowanie serwisu w kontaktach z importerem i klientami,
* kontrola jakości usług i terminów ich wykonania,
* kontrola ekonomiki pracy,
* odpowiedzialność za zakup narzędzi i części,
* pełna odpowiedzialność za stany magazynowe i gospodarkę częściami zamiennymi.
Kierownik serwisu

KOMERS

styczeń 1992 - grudzień 2000 (przez 9 lat)
* zarządzanie pracą 8 serwisantów,
* bezpośredni nadzór na całością funkcjonowania serwisu,
* nadzór i rozliczanie prac wykonywanych przez
serwisantów,
* zapewnienie szybkiej i właściwej obsługi serwisowej,
* aktywne wsparcie zespołu w naprawach, gdy występowała duża presja czasu,
* rozwiązywanie wszelkich personalnych problemów w grupie
* wycena usług,
* naliczenia premii pracowniczych,
* prowadzenie statystyk przerobowych oraz płacowych,
* odpowiedzialność za terminowość wszystkie naprawy,
* tworzenie i nadzorowanie realizacji strategii marketingowych,
* tworzenie i egzekwowanie planów sprzedaży,
* raportowanie do Zarządu wyników i sugestii dotyczących rozwoju,
* wsparcie techniczne handlowców,
* koordynowanie pracy serwisu,
* rozwiązywanie zagadnień technicznych zgłaszanych przez klientów,
* opieka nad kluczowymi klientami serwisu,
* przygotowywanie ofert techniczno-handlowych dla klientów,
* budowa pozytywnego wizerunku marki i firmy,
* pozyskiwanie nowych klientów,
* zapewnienie optymalnej współpracy serwisu z innymi działami firmy,
* rozpatrywanie reklamacji i roszczeń klientów,
* kontrola, ocena i motywacja pracowników,
* reprezentowanie serwisu w kontaktach z importerem i klientami,
* kontrola jakości usług i terminów ich wykonania,
* kontrola ekonomiki pracy,
* odpowiedzialność za zakup narzędzi i części,
* pełna odpowiedzialność za stany magazynowe i gospodarkę częściami zamiennymi,
* windykacja należności.
Pracownik serwisu urządzeń elektronicznych

Inter Commerce Sp. z o.o.

czerwiec 1989 - grudzień 1991 (przez 2 lata i 7 miesięcy)
* sprzedaż urządzeń będących w ofercie firmy,
* montaż kompletnych zestawów PC oraz instalacji okablowania strukturalnego,
* instalacja oraz konfiguracja systemów operacyjnych Microsoft oraz Linux,
* instalacja i konfiguracja systemów sprzedaży i oprogramowania do obsługi małych i średnich przedsiębiorstw,
* administracja sieci i aplikacji,
* naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego,
* szkolenia, z zakresu obsługi urządzeń fiskalnych,
* programowanie urządzeń fiskalnych,
* serwis urządzeń fiskalnych, wag, metkownic, czytników kodów kreskowych,
* odczyty laboratoryjne i wymiany modułów fiskalnych w urządzeniach,
* wykonywanie przeglądów ustawowych,
* montaż, programowanie, serwis poczty pneumatycznej w hipermarketach,
* zamawianie części zamiennych,
* pozyskiwanie nowych klientów.

Edukacja

Bazy danych - programowanie, inżynierskie

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

październik 2007 - marzec 2011 (przez 3 lata i 6 miesięcy)

Specjalizacje

Inżynieria » Zarządzanie inżynierią

Języki

Angielski

podstawowy

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

2013.12 - "MS Power Point 2010" - operacje zaawansowane

2013.11 - "Train The Trainers"
*rozpoznawanie i zarządzanie procesem edukacyjnym i grupowym
*formułowanie ogólnych i operacyjnych celów treningu
*rozpoznawanie i diagnozowanie zachowań odbiorców szkolenia
*modelowanie pożądanych zachowań i motywowanie grupy jako całości
*skuteczne wpływanie na proces grupowy
*aktywizowanie grupy
*profesjonalna autoprezentacja i ekspozycja publiczna
*zachowanie się w trudnych sytuacjach w czasie szkolenia

2013.07 - "Administrative Process Improvement"
* techniki mapowania procesów Makigami,
* identyfikacja marnotrawstw,
* metodologie usprawniania procesów,
* audyt standardów.

2012.12 - "MS Excel 2010" - operacje zaawansowane z elementami Visual Basic

2012.12 - "MS Access 2010" - operacje zaawansowane

2012.12 - "MS Access 2007" - operacje zaawansowane

2012.12 - "Umiejętności negocjacyjne"
* cel i etapy negocjacji,
* style i strategie negocjacji,
* taktyki i role negocjacyjne.

2012.12 - "Podstawy tworzenia zespołu"
* integracja zespołu,
* procesy grupowe,
* budowa i rozwój zespołu,
* komunikacja w zespole,
* role zespołowe,
* współpraca,
* ocena pracy.

2012.12 - "Prezentacja jako narzędzie biznesowe"
* zasady profesjonalnej prezentacji,
* mowa ciała,
* style i bariery w komunikacji.

2012.06 - "Zarządzanie projektami informatycznymi"
* obszary problemowe zarządzania projektami,
* struktury organizacyjne i personalne zespołu projektowego,
* modele zarządzania,
* techniki stosowane w zarządzaniu projektami,
* zarządzanie ryzykiem,
* narzędzia wspomagające.

2012.05 - "Prawo o dostępie i wykorzystaniu geoinformacji"
* dysponent danych przestrzennych,
* regulacja o ochronie danych,
* prawo żądania danych przestrzennych.

2012.05 - "Zarządzanie czasem"
* alokacja czasu,
* proaktywność i prokrastynacja,
* matryca Eisenhowera.

2012.05 - "Wdrażanie i ocena decyzji"
* modele podejmowania decyzji,
* typologie decyzji,
* kryteria podejmowania decyzji,
* elementy procesu decyzji,
* myślenie wertykalne i lateralne.

2012.04 - "Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu"
* komunikacja interpersonalna,
* podstawy prawne i zagadnienia organizacji oświaty zawodowej w Polsce,
* pedagogiczne aspekty nauczania i wychowywania
* elementy psychologii,
* dydaktyka szczegółowa dla mistrzów i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
* praktyka pedagogiczna,
* podstawy dydaktyki ogólnej.

2012.04 - "Podstawy skutecznego myślenia"
* procesy myślowe,
* twórcze rozwiązywanie problemów,
* mapy myśli.

2012.04 - "Proces negocjacji"
* cel i etapy negocjacji,
* style i strategie negocjacji,
* taktyki i role negocjacyjne.

2012.03 - "Zawieranie transakcji"
* definiowanie potrzeb klienta,
* typologia klienta,
* techniki sprzedaży.

2012.03 - "Planowanie skutecznych spotkań biznesowych"
* dyplomatyczne odpowiedzi na trudne pytania,
* reguły wywierania pozytywnego wrażenia,
* zasady dotyczące spotkań biznesowych,
* różnice kulturowe.

2012.02 - "Prezentacja jako narzędzie zarządzania"
* zasady profesjonalnej prezentacji,
* mowa ciała,
* style i bariery w komunikacji.

2012.01 - "Rozwiązywanie problemów"
* problem czy symptom,
* priorytetyzacja,
* analizy źródeł,
* techniki rozwiązywania problemów.

2011.12 - "Rozwój umiejętności"
* zarządzanie talentami,
* strategiczny rozwój talentów,
* błędy organizacyjne,
* learning by doing.

2011.12 - "Przydzielanie zadań"
* zarządzanie poprzez delegowanie zadań,
* proces zarządzania,
* twarde i miękkie delegowanie
* nadzorowanie.

2011.11 - "Motywowanie"
* teoria Maslova,
* motywatory i demotywatory,
* komunikacja zmian,
* style motywowania w zespole,
* teoria ról zespołowych M.Belbina.

2011.11 - "Wyznaczanie celów"
* działania i blokady,
* projekt, sukces, smart,
* zarządzanie przez cele,
* typy celów w organizacji.

2011.10 - "Tworzenie zespołu"
* integracja zespołu,
* procesy grupowe,
* budowa i rozwój zespołu,
* komunikacja w zespole,
* role zespołowe,
* współpraca,
* ocena pracy.

2011.10 - "Skuteczna komunikacja"
* zasady prowadzenia komunikacji,
* bariery w komunikacji,
* style oraz topologia rozmówcy,
* budowa autorytetu.

2011.04 - BPI - Program: "Pracujemy lepiej dla klienta"
* nowy kształt przebiegu procesu przyłączenia odbiorcy do sieci ciepłowniczej,
* zasady pracy zespołu projektowego,
* praktyczne narzędzia wspomagające zarządzanie projektem,
* metody przekazywania informacji zwrotnej,

2011.04 - "MS Project"
* założenia projektu,
* budowanie sieci czynności i harmonogramu Gantta,
* ścieżka krytyczna projektu,
* zasoby projektu,
* praca zasobów,
* budżet projektu,
* efektywne zarządzanie projektem,

2011.02 - "MS Access 2003" - operacje zaawansowane

2011.01 - "MS Access 2003" - operacje podstawowe

2010.12 - "MS Excel 2007" - operacje zaawansowane

2010.11 - "Rynek ciepła dla handlowców"
* produkty idealnie dopasowane,
* kompleksowy program grzewczy,
* instalacje gazowe,
* wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
* pompy ciepła,
* kolektory słoneczne,

2010.10 - BPI - "Moduł I współpraca i integracja"
* lider zespołu,
* komunikacja w zespole,
* efektywne spotkania zespołu,
* rozwiązywanie problemów,

2010.03 - "Assessment Centre" - podsumowanie

2009.12 - "MS Excel" - operacje zaawansowane

2009.10 - 2010.03 – "Potencjał 2009". Cykl szkoleń dla kierowników projektów w standardzie PMI. Programu rozwoju kompetencji Pracowników Dalkia Polska ukierunkowany na Project Management
* zarządzanie projektami w oparciu o PMI PMBOK,
* zarządzanie ludźmi w projekcie,
* finanse i zarządzanie ryzykiem w projekcie,
* komunikacja, praca zespołowa,
* mentoring w projekcie,
* zarządzanie wiedzą w Project Management
* Openproj w praktyce,
* warsztaty „Lesson Learned”
* cetryfikacja

2009.09 - "MS Excel" - operacje średnio zaawansowane

2009.08 – „Prawo energetyczne”
* status prawny przedsiębiorstwa energetycznego,
* właściwość organów funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych,
* funkcjonowanie przedsiębiorstwa energetycznego w gminach,
* służebność przesyłu,
* uprawnienia i obowiązki Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
* prawo europejskie,
* podstawy prawne zawierania i rozwiązywania umów,
* rozwiązywanie, wypowiedzenie a zmiana warunków,
* wypowiedzenie umowy a prawo Zakładu do wstrzymania dostaw energii,
* specyfika stosunku umownego w działalności Zakładu energetycznego,
* regulaminy i zapisy umowne,
* kiedy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy w myśl przepisów Prawa Energetycznego oraz rozporządzeń wykonawczych
* analiza najczęstszych przypadków przy których mogą pojawić się pytania o możliwość uzasadnienia rozwiązanie umowy przez zakład energetyczny,
* interpretacja przypadków rozwiązania umowy przez UOKiK,
* zabezpieczenie interesu zakładu w przypadku rozwiązywania lub wypowiadania umowy

2009.06 – „Coaching” - Mobilizacja Postaw Pracowniczych - prowadzone przez Scandinavian Employeeship Institute AB
* poznawanie silnych i słabych stron własnego zachowania w charakterze coacha,
* budowanie wiedzy o dynamice grupy i procesach zachodzących w grupie,
* ćwiczenia w przeprowadzaniu interwencji mających na celu rozwój grupy, zgodnie z teorią FIRO o rozwoju grupy,
* przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i radzenie sobie z napotkanym oporem,
* projektowanie spotkań grupy pod kątem osiągnięcia specjalnych celów,
* budowanie zaufania do swoich umiejętności,
* praca w ramach programu rozwoju osobistego pod nazwą: "Z Dalkią w jutro",

2008.06-2008.11 - „Akademia Negocjacji”
* komunikacja w negocjacjach,
* negocjacje wielopoziomowe,
* zaawansowane negocjacje handlowe,
* umiejętności rozpoznawania manipulacji,
* strategie negocjacyjne,
* budowanie zespołów negocjacyjnych,
* jak działać efektywnie w warunkach stresu,

2007.09 - "MS Word"

Organizacje

Przez 18 miesięcy pełniłem funkcję Skarbnika a następnie Prezesa Klubu Karate "Shobuken"
* kierowanie działalnością klubu,
* pozyskiwanie dofinansowań z Wydziału Sportu i Rekreacji,
* organizacja międzynarodowych oraz krajowych zawodów karate
* organizowanie obozów sportowo-szkoleniowych.

Hobby

elektroenergetyka, informatyka, tworzenie witryn internetowych, nowinki techniczne, automatyka, fotografia, kulinaria mięsno-warzywne na ostro :)

Grupy

Zobacz szczegóły »