Piotr Blankenstein

Piotr Blankenstein

Ekspert kredytowy, ING Bank Śląski S.A.

Babice, małopolskie

Podsumowanie

Departament Platform Kredytowych - Ekspert kredytowy

ING Bank Śląski S.A.

od kwietnia 2010 (od 4 lat i 9 miesięcy)
• Ekspercka analiza wniosków kredytowych o najwyższym stopniu złożoności z różnych segmentów klienta z uwzględnieniem niestandardowych rozwiązań.
• Weryfikacja i zatwierdzanie rekomendacji przygotowanych do wniosków kierowanych do innych jednostek decyzyjnych.
• Podejmowanie decyzje kredytowych w ramach posiadanych kompetencji kredytowych;
• Współodpowiedzialność za jakość portfela kredytowego wyrażonego współczynnikiem spłacalności kredytów
• Opiniowanie wniosków dotyczących polityki kredytowej oraz oferty produktowej banku
• Inicjowanie zmiany do procedur produktowych i instrukcji kredytowej
• Odpowiedzialność za ostateczne zatwierdzanie procesu kredytowego względem wniosków kredytowych.
• Wspieranie merytoryczne oraz przedkładanie wykładni do interpretowanych regulacji.
• Prowadzenie szkoleń merytorycznych dla współpracowników oraz innych jednostek banku
Departament Zarządzania Kredytowym Ryzykiem Detalicznym - Starszy Specjalista ds. polityki kredytowe

ING Bank Śląski S.A.

czerwiec 2002 - kwiecień 2010 (przez 7 lat i 11 miesięcy)
- kompetencje kredytowe (dwuosobowo kat I) w zakresie produktów detalicznych wymagających akceptacji komórki ryzyka Banku (kredytów hipotecznych do kwoty 2,5 mln PLN; detalicznych kredytów niezabezpieczonych; segemnt SB);
- podejmowanie decyzji zgodnie z nadanymi kompetencjami kredytowymi: restrukturyzacje, umorzenia, odpisania należności kredytowych Banku;
- tworzenie procedur i regulacji w zakresie ryzyka kredytowego dla produktów kredytowych;
- opiniowanie procedur innych jednostek Banku;
- monitorowanie jakości portfela kredytów detalicznych;
- przygotowywanie wniosków na posiedzenia Komitetu Polityki Kredytowej, opiniowanie wniosków innych jednostek Banku.
Doradca klienta

ING Bank Śląski S.A.

październik 1999 - czerwiec 2002 (przez 2 lata i 9 miesięcy)
Prac w Oddziale Banku w zakresie obsługi i sprzedaży produktów detalicznych.

Edukacja

Master of Science Finanse i Audyt, studia podyplomowe

Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa

październik 2012 - październik 2013 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
Rzeczoznawca majątkowy, studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

październik 2010 - czerwiec 2011 (przez 9 miesięcy)
Bankowość i finanse, magisterskie

GWSH W KATOWICACH

październik 1998 - czerwiec 2002 (przez 3 lata i 9 miesięcy)

Specjalizacje

Bankowość » Analiza/Ryzyko

Bankowość » Bankowość detaliczna

Bankowość » Bankowość korporacyjna/SME

Języki

Rosyjski

dobry

Angielski

dobry

Grupy

Zobacz szczegóły »