Paweł Polanowski

Paweł Polanowski

Database Administrator, Urząd Miasta Krakowa

Kraków, małopolskie

Podsumowanie

  • OCA
  • Oracle Database Administrator
Moje zainteresowania zawodowe ukierunkowane są głównie na...
Database Administrator

Urząd Miasta Krakowa

od września 1993 (od 21 lat i 4 miesięcy)
Zarządzanie środowiskiem bazodanowym (Oracle v.8.1-11.2, Standard i Enterprise, MS SQL, Postgresql, MySQL) SI UMK oraz pełnienie roli Administratora Technicznego dla zarządzanych baz danych
Zarządzanie usługami i serwerami (Windows, Linux, HP-UX) SI UMK oraz pełnienie roli Administratora Technicznego dla zarządzanych serwerów
Zarządzanie awariami w ramach zakresu obowiązków
Realizacja zadań Administratora Technicznego II Linii Wsparcia
Obsługa istniejącego oprogramowania i wykonywanie prac bezpośrednio na bazie ORACLE
Administrator Aplikacji Ewidencja Ludności
Administracja IIS, Apache

Specjalizacje

IT - Administracja » Administrowanie bazami danych i storage

Języki

Angielski

dobry

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

• Oracle Database 11g Administrator Certified Associate - OCA
• Język Angielski - świadectwo Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International: PET - Council of Europe Level B1
• Basic SCO UNIX System Administration;
• Administracja systemu Uniplex II Plus;
• SZRBD Oracle SQL, SQL Plus;
• Supporting MS Windows NT 4.0 – Core Technologies;
• MS 2310 Developing MS ASP.NET Web Applications using Visual Studio.NET);
• Egzaminy: Developing and Implementing Web Applications and Microsoft Visual Studio .NET. oraz Implementing Security for Applications with VB .NET. Certyfikat MCP nr ID 3474512
• Efektywna i bezpieczna sieć komputerowa w Twojej firmie;
• Problemy archiwizacji dokumentów elektronicznych;
• Rozwiązania zarządzania cyklem życia informacji (ILM);
• Szkolenie z Office Communications Server 2007;
• Podstawy Zarządzania Projektami;
• MS2780 Maintainning a MS SQL Server 2005 Database;
• Warsztaty szkoleniowe VS 2008, MS SQL 2008, Windows Server 2008;
• Crystal Reports – zaawansowane raportowanie (CR02);
• Składowanie i archiwizacja – Prawo, standardy, technologia i procedury;
• System zarządzania bezpieczeństwem informacji;
• Warsztaty z licencjonowania produktów Oracle;
• Edukacyjne wsparcie procesów wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania;
• Oracle Database 11g: Administration Workshop II
• Zaliczony egzamin 1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I
• Zaliczony egzamin 1Z0-052 Oracle Database 11g: Administration I


Samodzielne zaprojektowane, napisane i wdrożone oprogramowanie:
• rejestr punktów sprzedaży i zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi. UNIPLEX-UNIX;
• rejestr przedsiębiorstw obsługi gospodarki komunalnej. MS Access;
• rejestr pism dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. MS Access;
• program do generowania map na podstawie danych opisowych zawartych w bazie Oracle. MS .NET 2.0 oraz Geomedia Prof. 5.2;
• program do generowania map wniosków i decyzji. Oracle, MS .NET 2.0, Geomedia Prof. 5.2;
• Centralny Rejestr Archiwum; Oracle, ASP .NET;
• rejestr sprzętu komputerowego; Oracle, Access;
• serwis intranetowy (kadry, administracja); ASP .NET;
• system rejestracji czasu pracy, zarządzania pracą, informacją, rozliczanie. Zarządzanie zasobami ludzkimi; Oracle, ASP .NET;
• System Obsługi Pozwoleń na Budowę wraz ze śledzeniem terminowości. Oracle, ASP .NET;
• program do obsługi archiwum Centrum Medycznego Nowa Huta; Oracle, .NET
• program do zarządzania kontami, uprawnieniami dla aplikacji opartych na bazie Oracle;
• automatyzacja zbierania danych statystycznych o systemach (Oracle, mssql, postgress);
• wiele mniejszych programów i skryptów do automatyzacji zadań i procedur.

Hobby

Jazda konna (instruktor)
Taniec towarzyski

Grupy

Zobacz szczegóły »