Paweł Kulma

Paweł Kulma

Manager MetLifeAmplico*

Wołomin, mazowieckie

Podsumowanie

  Praca w Amplico Life pozwoliła mi zdobyć doświadczenie w zakresie: zarządzania zespołem, i profesjonalnego podejścia do zarządzania projektami. Pracując na obecnym stanowisku wypracowałem umiejętność zarządzania
  i organizowania pracy dla swojego 16-sto osobowego zespołu. Zoptymalizowałem czas pracy oraz zautomatyzowałem procesu kontroli wykorzystując do tego liczne rozwiązania techniczne. Praca w warunkach stresu i pod presją czasu nie jest mi obca, lubię nowe wyzwania i pracę z ludźmi.
  Swoje kwalifikację poszerzam poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Obecnie również kontynuuję naukę jeżyka angielskiego. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy.
  Dodam, iż wyróżniam się rzetelnością i dokładnością, jestem pracowity, zaangażowany w wykonanie powierzonych zadań. Ponad to potrafię dobrze zorganizować sobie czas pracy i jestem konsekwentny w działaniu.

  Chciałbym kontynuować swoją karierę zawodową w firmie, która da mi możliwość rozwoju i pozwoli doskonalić zdobyte umiejętności.
  Jeżeli moja oferta Państwa zainteresowała z przyjemnością spotkam się z Państwem aby dokładniej zaprezentować swoja osobę.
  Z-ca Dyrektora Departamentu Oceny Ryzyka i Wystawiania Polis

  Amplico Life S.A. Grupa MetLife, Inc

  od stycznia 2011 (od 3 lat i 4 miesięcy)
  PION OPERACYJNY/CUSTOMER SERVICE

  P.O. Z-ca Dyrektora Departamentu Oceny Ryzyka i Wystawiania Polis – (01/2011 – 03/2014)
  Z-ca Dyrektora Departamentu Oceny Ryzyka i Wystawiania Polis - (04/2014 - obecnie)
  Zarządzanie 16 osobowym zespołem departamentu Oceny Ryzyka i Wystawiania Polis:
  • Opiniowanie wyników pracy, przeprowadzanie procesu oceny rocznej, motywowanie pracowników, ustalanie harmonogramu pracy, koordynowanie planów urlopowych, organizowanie zastępstw, udział w przygotowaniu i organizowaniu szkoleń dla departamentu,
  Zadania kontrolne z zakresu:
  • Kontroli procesów finansowych (suspensy, pozycje niezidentyfikowane, wpłaty zbiorowe, polecenie zapłaty), kontroli bieżącej oraz okresowej pracy departamentu (efektywność i produktywność, pendingu, mierników KPI, uzgodnieniami AML i PEP)
  Nadzór nad procesami systemowymi z zakresu:
  • Opracowania systemowe związane z nowymi produktami oraz związane z modyfikacją istniejących produktów (wymagania systemowe, testy, wdrożenie, kontrola powdrożeniowa)
  • Administracji nad istniejącymi bazami danych oraz optymalizacji czasu pracy i automatyzacji wybranych procesów związanych z pracą departamentu
  • Płynność bieżących procesów systemowych
  Sprawozdawczość:
  Raportowanie do Dyrektora operacyjnego oraz Dyrektora departamentu
  • Bieżące rozliczenie produkcji, zestawienia bilansowe, przygotowanie raportów z bieżącej produkcji departamentu – raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych
  • Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej departamentu
  Inne zadania:
  • Udział w strategicznych dla firmy projektach:
  - fuzji MetLife Polska i Amplico Life S.A.
  - zmiany związane z Gender, Rebrandingiem
  - NPS badanie satysfakcji Klientów oraz słuchanie ich głosu VOC
  • Udzielanie wsparcia na poziomie subregionu
  • Koordynowanie współpracy z pozostałymi departamentami firmy w tym Customer Service
  • Zastępstwo w obowiązkach Dyrektora Departamentu
  • Udzielanie odpowiedzi i zgód na niestandardowe zapytania o Ubezpieczenie
  • Akceptacja uzupełnień/aneksów do umów ubezpieczenia, promes, cesji na bank, rachunków medycznych
  Kierownik w Departamencie Oceny Ryzyka i Wystawiania Polis

  Amplico Life S.A.

  wrzesień 2010 - grudzień 2010 (przez 4 miesiące)
  • Zarządzanie 7 osobowym zespołem departamentu Oceny Ryzyka i Wystawiania Polis
  • Kontrola bieżącej pracy, przepływu i obiegu dokumentów oraz procesów finansowych
  • Zarządzanie i nadzór nad procesami systemowymi departamentu
  • Przygotowywanie zestawień produkcji, raportów, analiz oraz bilansów departamentu
  Koordynator ds. Jakości w Deport. Oceny Ryzyka i Wystawiania Polis

  Amplico Life S.A.

  marzec 2008 - sierpień 2010 (przez 2 lata i 6 miesięcy)
  • Kontrola jakości spraw procesowanych w departamencie, wpłat i wypłat, trafień i weryfikacji OFAC/PEP, współpracy z firmami outsorsingowymi
  • Zarządzanie bazami danych (modyfikacje i tworzenie nowych), zarządzanie uprawnieniami i dostępami do systemu operacyjnego oraz baz współzależnych
  • Przygotowywanie raportów bieżących oraz okresowych danych do kontroli wew. oraz zew.
  • Udział w projektach firmowych w tym tworzenie wymagań użytkownika oraz testy programów
  Młodszy Specjalista w Dziale Obsługi Klienta

  Amplico AIG Life

  sierpień 2005 - luty 2008 (przez 2 lata i 7 miesięcy)
  • Udzielania informacji dotyczących płatności, zakresu ubezpieczenia, promowania usługi PIN
  • Przyjmowanie telefonicznie zleceń oraz ich procesowanie
  Asystent w Dziale Obsługi Klienta

  Amplico AIG Life

  grudzień 2004 - lipiec 2005 (przez 8 miesięcy)
  • Obsługi ruchu telefonicznego przychodzącego i wychodzącego
  • Udzielania informacji dotyczących płatności, zakresu ubezpieczenia, promowania usługi PIN
  Pracownik działu obsługi Klienta

  AXEL SPRINGER KONTAKT

  październik 2003 - listopad 2004 (przez 1 rok i 2 miesiące)
  AXEL SPRINGER KONTAKT - Pracownik działu obsługi Klienta, Telemarketer.
  Praktyka zawodowa

  PIEKARNIA „ŁOWICKA”

  wrzesień 2001 - czerwiec 2002 (przez 10 miesięcy)
  PIEKARNIA „ŁOWICKA” - Praktyka zawodowa.
  Pomocnik piekarza

  PIEKARNIA „LUBELSKA”

  lipiec 1999 - czerwiec 2001 (przez 2 lata)
  Dział produkcji-pomocnik piekarza, w ramach OHP.

  Edukacja

  Specjalność: Marketing i Zarządzanie, magisterskie

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP

  październik 2003 - czerwiec 2008 (przez 4 lata i 9 miesięcy)
  Specjalność: Analiza środków Spożywczych, średnie

  Technikum Spożywczo – Gastronomiczne w Warszawie

  wrzesień 1998 - czerwiec 2003 (przez 4 lata i 10 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  dobry

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

   Konferencja i szkolenie organizowane przez Swiss Re, RGA, Hanower Re, PSU
   EMOTION - Motywujące przywództwo – szkolenie dla managerów Warszawa, 2013/2014
   PROQUAL Management Institute - „Empowerment – wzmacnianie pracownika i menadżera – warsztaty dla Core Employees” Warszawa, 2011
   Avon Hewitt - „Managerial Skills Improvement In MetLife Amplico” Warszawa, 2011
   Hannover Life Re:
  - „Zasadnicza wiedza Ubezpieczenia na życie & Underwriting” – Moduł 1 Warszawa, 2010
  - „Wybrane tematy z anatomii i fizjologii” – Moduł 2 Warszawa, 2011
  - „Choroby układu krążenia, Underwriting i ocena roszczeń” Moduł 3 Warszawa, 2012
  - „Nie medyczne czynniki ryzyka, Underwriting i ocena roszczeń” Moduł 4 Warszawa, 2013
   COMBIDATA Poland Sp.z o.o.:
  - „MS Excel 2003”, „MS Access 2003” – poziom zaawansowany, Warszawa, 2011
  - „MS PowerPoint 2003”, - budowanie prezentacji w programie Warszawa, 2010
   Altkom Akademia:
  - „AC04 – MS Access” – Maksymalizacja wydajności z użyciem VBA. Warszawa, 2010
  - „AC03 – MS Access” – Analiza, projektowanie i wykonanie systemu raportowego. W-wa, 2008
  - „EFS/AC02 – MS Access” – Tworzenie profesjonalnych aplikacji bazodanowych. W-wa, 2008

  Hobby

   Aktualności finansowe, sport, muzyka, gotowanie