Paweł Dawiskiba

Paweł Dawiskiba

Dyrektor, Krajowa Spółka Cukrowa Cukrownia Kluczewo

Stargard Szczeciński , (Poznań, zachodniopomorskie

Podsumowanie

 wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zakładami produkcyjnymi zatrudniającymi od 150 do 250 pracowników
 doświadczenie w organizacji i realizacji procesów sprzedaży w organizacji o rozbudowanej struktu-rze (27 jednostek...
Dyrektor

Krajowa Spółka Cukrowa Cukrownia Kluczewo

od grudnia 2002 (od 12 lat i 1 miesiąca)

Edukacja

współpraca z L'Ecole Central de Paris, studia podyplomowe

Francuska Szkoła Zarządzania Przemysłowego przy Politechnice Szczecińskiej

marzec 1993 - czerwiec 1994 (przez 1 rok i 4 miesiące)
Wydział Rolniczy, magisterskie

Akademia Rolnicza w Szczecinie

październik 1987 - czerwiec 1993 (przez 5 lat i 9 miesięcy)

Języki

Francuski

dobry

Angielski

podstawowy

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

2006 uczestnictwo w szkoleniu: Integracja Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg PN-EN ISO 22000:2006
2005 Kurs dot. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracodawców, metody dotyczące instruktażu szczegółowego w zakresie bhp i p.poż
2003 Szkolenie: HACCP „System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli”
1998 Kurs Dla Kandydatów Na Członków Rad Nadzorczych


Organizacje


Członek Stowarzyszenia SAGE - Stowarzyszenie Absolwentów Grandes Ecoles

Hobby

fotografika, folklor, podróze