Paweł Dawiskiba

Paweł Dawiskiba

Dyrektor, Krajowa Spółka Cukrowa Cukrownia Kluczewo

Stargard Szczeciński , (Poznań, zachodniopomorskie

Podsumowanie

   wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zakładami produkcyjnymi zatrudniającymi od 150 do 250 pracowników
   doświadczenie w organizacji i realizacji procesów sprzedaży w organizacji o rozbudowanej struktu-rze (27 jednostek organizacyjnych, średnioroczne zatrudnienie ponad 4.000 pracowników)
  Dyrektor

  Krajowa Spółka Cukrowa Cukrownia Kluczewo

  od grudnia 2002 (od 11 lat i 9 miesięcy)

  Edukacja

  współpraca z L'Ecole Central de Paris, studia podyplomowe

  Francuska Szkoła Zarządzania Przemysłowego przy Politechnice Szczecińskiej

  marzec 1993 - czerwiec 1994 (przez 1 rok i 4 miesiące)
  Wydział Rolniczy, magisterskie

  Akademia Rolnicza w Szczecinie

  październik 1987 - czerwiec 1993 (przez 5 lat i 9 miesięcy)

  Języki

  Francuski

  dobry

  Angielski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  2006 uczestnictwo w szkoleniu: Integracja Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg PN-EN ISO 22000:2006
  2005 Kurs dot. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracodawców, metody dotyczące instruktażu szczegółowego w zakresie bhp i p.poż
  2003 Szkolenie: HACCP „System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli”
  1998 Kurs Dla Kandydatów Na Członków Rad Nadzorczych


  Organizacje


  Członek Stowarzyszenia SAGE - Stowarzyszenie Absolwentów Grandes Ecoles

  Hobby

  fotografika, folklor, podróze