Paulina Brzozowska - Daniel

Paulina Brzozowska - Daniel

Psycholog

Łódź, łódzkie

Podsumowanie

  psycholog

  Fundacja Normalna Przyszłość

  od stycznia 2014 (od 8 miesięcy)
  psycholog w projekcie "Wysokie kwalifikacje – Szansą na Dobry Start III"
  Psycholog

  Publiczne Gimnazjum nr 32 w Łodzi

  od września 2012 (od 2 lat)
  Wykładowca

  AP Edukacja

  od lutego 2012 (od 2 lat i 7 miesięcy)
  opracowanie rozkładu materiałów, konspektów, PSO, prowadzenie zajęć ze słuchaczami z przedmiotów „Psychologia”, „Podstawy psychologii”, „Socjologia i psychologia społeczna”
  Badacz

  Millward Brown SMG/KRC Poland

  listopad 2013 - listopad 2013 (przez 1 miesiąc)
  przeprowadzenie badań Testem Osiągnięć Szkolnych w gimnazjum
  psycholog

  Fundacja Normalna Przyszłość

  październik 2013 - grudzień 2013 (przez 3 miesiące)
  konsultacje psychologiczne z niepełnosprawnymi beneficjentami projektu "Dobry zawód"
  psycholog

  MGOPS Łask

  lipiec 2013 - listopad 2013 (przez 5 miesięcy)
  wsparcie psychologiczne oraz warsztaty dla bezrobotnych beneficjentów projektu "Własnymi siłami"
  Psycholog

  ZHP Hufiec Łask

  luty 2013 - luty 2013 (przez 1 miesiąc)
  opracowanie programu terapeutycznego zimowiska, organizacja zajęć grupowych zgodnie z programem terapeutycznym, prowadzenie konsultacji indywidualnych z uczestnikami
  Psycholog

  Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC

  czerwiec 2012 - wrzesień 2012 (przez 4 miesiące)
  prowadzenie indywidualnego wsparcia, opracowanie i zrealizowanie programu autorskiego zajęć dydaktycznych z zakresu: trening kompetencji psychospołecznych, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie postaw aktywnych dla uczestników projektu systemowego "Własnymi siłami" podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
  Badacz

  Millward Brown SMG/KRC

  marzec 2012 - kwiecień 2012 (przez 2 miesiące)
  przeprowadzenie badań Testem Umiejętności Na Starcie Szkolnym wśród uczniów (5-7letnich) przedszkoli i szkół województwa łódzkiego
  Opiekun usług specjalistycznych

  Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

  luty 2012 - sierpień 2013 (przez 1 rok i 7 miesięcy)
  terapia i edukacja dziecka autystycznego,
  terapia osoby starszej z zaburzeniami psychicznymi (depresja, nerwice, lekkie upośledzenie umysłowe),
  świadczenie usług wynikających z ustawy o opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi
  Psycholog

  ZHP Hufiec Łask

  styczeń 2012 - styczeń 2012 (przez 1 miesiąc)
  opracowanie programu terapeutycznego zimowiska, organizacja zajęć grupowych zgodnie z programem terapeutycznym, prowadzenie konsultacji indywidualnych z uczestnikami
  Psycholog - socjoterapeuta

  Biuro Podróży Poltur

  lipiec 2011 - sierpień 2011 (przez 2 miesiące)
  opracowanie i wdrożenie autorskiego programu socjoterapeutycznego z cyklu „Kraina Stumilowego Lasu” profilaktyki alkoholowej, prowadzenie warsztatów profilaktyczno - diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych
  Psycholog

  Stowarzyszenie Walki z Otyłością "Fatkillers", Lublin

  styczeń 2011 - marzec 2011 (przez 3 miesiące)
  praca z osobami odchudzającymi się, motywowanie do pracy, dostarczanie wsparcia w procesie chudnięcia, diagnoza „przejadania się”,
  Psycholog

  Gimnazjum nr 11 Lublin

  listopad 2010 - czerwiec 2011 (przez 8 miesięcy)
  prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci (tematyka: poznanie siebie, samoocena, emocje, radzenie ze stresem, komunikacja interpersonalna, asertywność, autoprezentacja, zdolność planowania, stawianie celów, podejmowanie decyzji, kreatywność, motywacja osiągnięć, metody uczenia się), diagnoza indywidualnych potrzeb i zasobów uczniów, tworzenie Indywidualnych Planów Rozwoju Psychoedukacyjnego
  Praktykantka – psycholog

  Fundacja Dom Dzieci Beniamin. Ośrodek Wsparcia w Lublinie

  listopad 2008 - marzec 2009 (przez 5 miesięcy)
  uczestnictwo oraz współprowadzenie zajęć reedukacyjnych i ruchowych (indywidualnych i grupowych) z dziećmi z MPD, przepukliną oponowo - rdzeniową oraz mającymi trudności w zachowaniu; diagnoza i organizowanie zajęć dziecku z niepełnosprawnością sprzężoną

  Edukacja

  Doradztwo zawodowe i personalne, studia podyplomowe

  Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna

  listopad 2012 - marzec 2014 (przez 1 rok i 5 miesięcy)
  Psychologia, magisterskie

  Katolicki Uniwersytet Lubelski

  październik 2005 - czerwiec 2010 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

  Specjalizacje

  Edukacja/Szkolenia » Szkolenia

  Edukacja/Szkolenia » Szkoły

  Języki

  Rosyjski

  dobry

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  11-12.01.2014 WARSZTATY METODYCZNE Praca z dzieckiem – ofiarą przemocy seksualnej 16h

  10.2013 Kurs doskonalący - Jak rozpoznawać i wspierać potencjał rozwojowy ucznia zdolnego (ŁCDNiKP) 25 h

  09.2013 Specjalistyczny Kurs Doskonalący przygotowujący do realizacji programu profilaktycznego Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze MOPR (SPDN) 18h

  12.2012 Kurs doskonalący „Rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podstawą opracowania karty indywidualnych potrzeb ucznia i planu działań wspierających” (WODN, 20h)

  11.2012 Kurs doskonalący „Dobra współpraca z rodzicami w wychowaniu i profilaktyce jako jeden z warunków przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży” (WODN, 20h)

  10.2012 Kurs doskonalący „Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” (WODN, 20h)

  29.10.2012 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi Wokół autyzmu. Wstęp do teorii i metodyki pracy terapeutycznej.

  21.04.2012 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi Wybrane metody wspomagające proces edukacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu 8h

  17, 24.02.2012 Polski Czerwony Krzyż Łódzki Oddział Okręgowy Problematyka HIV/AIDS w życiu codziennym i szkolnym 8h

  15, 22.02.2012 Polski Czerwony Krzyż Łódzki Oddział Okręgowy Profilaktyka uzależnień i elementy interwencji szkolnej w zakresie zażywania substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy 8h

  14-15.01.2012 Profilaktyka uzależnień w środowisku lokalnym. 16 h

  8.10 – 4.12.2011 Polskie Centrum Mediacji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Kurs dokształcający w zakresie mediacji w sprawach oświatowych i rówieśniczych

  7 - 8.11.2011 Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu Identyfikacja i pomiar zdolności twórczych dzieci i młodzieży 8h

  19 - 23.09.2011 Fundacja 11 Muz Kurs Trenerski I Stopnia

  28.04.2011-31.08.2011 Lubuska Szkoła Pedagogiczno Krajoznawcza PTKraj Kurs doskonalący - wstępne diagnozowanie i płytkie formy socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi 120 h

  05.06.2011 Psychologiczne Centrum Rozwoju Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej 8h

  1.10.2008-22.05.2009 Teoretyczne podstawy metod projekcyjnych oraz praktyczna umiejętność posługiwania się metodą Rorschacha i testem rysunku projekcyjnego. 60 h