Paulina Brzozowska - Daniel

Paulina Brzozowska - Daniel

Psycholog

Łódź, łódzkie

Podsumowanie

nauczyciel - wykladowca

Szkoły medyczne Oświata Lingwista

od września 2014 (od 4 miesięcy)
nauczyciel przedmiotów: Trening umiejętności społecznych, Podstawy psychologii i socjologi w ochronie zdrowia
psycholog

Fundacja Normalna Przyszłość

od stycznia 2014 (od 1 roku)
psycholog w projekcie "Wysokie kwalifikacje – Szansą na Dobry Start III"
Psycholog

Publiczne Gimnazjum nr 32 w Łodzi

od września 2012 (od 2 lat i 4 miesięcy)
Wykładowca

AP Edukacja

od lutego 2012 (od 2 lat i 11 miesięcy)
opracowanie rozkładu materiałów, konspektów, PSO, prowadzenie zajęć ze słuchaczami z przedmiotów „Psychologia”, „Podstawy psychologii”, „Socjologia i psychologia społeczna”
Badacz

Millward Brown SMG/KRC Poland

listopad 2013 - listopad 2013 (przez 1 miesiąc)
przeprowadzenie badań Testem Osiągnięć Szkolnych w gimnazjum
psycholog

Fundacja Normalna Przyszłość

październik 2013 - grudzień 2013 (przez 3 miesiące)
konsultacje psychologiczne z niepełnosprawnymi beneficjentami projektu "Dobry zawód"
psycholog

MGOPS Łask

lipiec 2013 - listopad 2013 (przez 5 miesięcy)
wsparcie psychologiczne oraz warsztaty dla bezrobotnych beneficjentów projektu "Własnymi siłami"
Psycholog

ZHP Hufiec Łask

luty 2013 - luty 2013 (przez 1 miesiąc)
opracowanie programu terapeutycznego zimowiska, organizacja zajęć grupowych zgodnie z programem terapeutycznym, prowadzenie konsultacji indywidualnych z uczestnikami
Psycholog

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC

czerwiec 2012 - wrzesień 2012 (przez 4 miesiące)
prowadzenie indywidualnego wsparcia, opracowanie i zrealizowanie programu autorskiego zajęć dydaktycznych z zakresu: trening kompetencji psychospołecznych, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie postaw aktywnych dla uczestników projektu systemowego "Własnymi siłami" podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
Badacz

Millward Brown SMG/KRC

marzec 2012 - kwiecień 2012 (przez 2 miesiące)
przeprowadzenie badań Testem Umiejętności Na Starcie Szkolnym wśród uczniów (5-7letnich) przedszkoli i szkół województwa łódzkiego
Opiekun usług specjalistycznych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

luty 2012 - sierpień 2013 (przez 1 rok i 7 miesięcy)
terapia i edukacja dziecka autystycznego,
terapia osoby starszej z zaburzeniami psychicznymi (depresja, nerwice, lekkie upośledzenie umysłowe),
świadczenie usług wynikających z ustawy o opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi
Psycholog

ZHP Hufiec Łask

styczeń 2012 - styczeń 2012 (przez 1 miesiąc)
opracowanie programu terapeutycznego zimowiska, organizacja zajęć grupowych zgodnie z programem terapeutycznym, prowadzenie konsultacji indywidualnych z uczestnikami
Psycholog - socjoterapeuta

Biuro Podróży Poltur

lipiec 2011 - sierpień 2011 (przez 2 miesiące)
opracowanie i wdrożenie autorskiego programu socjoterapeutycznego z cyklu „Kraina Stumilowego Lasu” profilaktyki alkoholowej, prowadzenie warsztatów profilaktyczno - diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych
Psycholog

Stowarzyszenie Walki z Otyłością "Fatkillers", Lublin

styczeń 2011 - marzec 2011 (przez 3 miesiące)
praca z osobami odchudzającymi się, motywowanie do pracy, dostarczanie wsparcia w procesie chudnięcia, diagnoza „przejadania się”,
Psycholog

Gimnazjum nr 11 Lublin

listopad 2010 - czerwiec 2011 (przez 8 miesięcy)
prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci (tematyka: poznanie siebie, samoocena, emocje, radzenie ze stresem, komunikacja interpersonalna, asertywność, autoprezentacja, zdolność planowania, stawianie celów, podejmowanie decyzji, kreatywność, motywacja osiągnięć, metody uczenia się), diagnoza indywidualnych potrzeb i zasobów uczniów, tworzenie Indywidualnych Planów Rozwoju Psychoedukacyjnego
Praktykantka – psycholog

Fundacja Dom Dzieci Beniamin. Ośrodek Wsparcia w Lublinie

listopad 2008 - marzec 2009 (przez 5 miesięcy)
uczestnictwo oraz współprowadzenie zajęć reedukacyjnych i ruchowych (indywidualnych i grupowych) z dziećmi z MPD, przepukliną oponowo - rdzeniową oraz mającymi trudności w zachowaniu; diagnoza i organizowanie zajęć dziecku z niepełnosprawnością sprzężoną

Edukacja

Doradztwo zawodowe i personalne, studia podyplomowe

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna

listopad 2012 - marzec 2014 (przez 1 rok i 5 miesięcy)
Psychologia, magisterskie

Katolicki Uniwersytet Lubelski

październik 2005 - czerwiec 2010 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

Specjalizacje

Edukacja/Szkolenia » Szkolenia

Edukacja/Szkolenia » Szkoły

Języki

Rosyjski

dobry

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

11-12.01.2014 WARSZTATY METODYCZNE Praca z dzieckiem – ofiarą przemocy seksualnej 16h

10.2013 Kurs doskonalący - Jak rozpoznawać i wspierać potencjał rozwojowy ucznia zdolnego (ŁCDNiKP) 25 h

09.2013 Specjalistyczny Kurs Doskonalący przygotowujący do realizacji programu profilaktycznego Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze MOPR (SPDN) 18h

12.2012 Kurs doskonalący „Rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podstawą opracowania karty indywidualnych potrzeb ucznia i planu działań wspierających” (WODN, 20h)

11.2012 Kurs doskonalący „Dobra współpraca z rodzicami w wychowaniu i profilaktyce jako jeden z warunków przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży” (WODN, 20h)

10.2012 Kurs doskonalący „Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” (WODN, 20h)

29.10.2012 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi Wokół autyzmu. Wstęp do teorii i metodyki pracy terapeutycznej.

21.04.2012 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi Wybrane metody wspomagające proces edukacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu 8h

17, 24.02.2012 Polski Czerwony Krzyż Łódzki Oddział Okręgowy Problematyka HIV/AIDS w życiu codziennym i szkolnym 8h

15, 22.02.2012 Polski Czerwony Krzyż Łódzki Oddział Okręgowy Profilaktyka uzależnień i elementy interwencji szkolnej w zakresie zażywania substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy 8h

14-15.01.2012 Profilaktyka uzależnień w środowisku lokalnym. 16 h

8.10 – 4.12.2011 Polskie Centrum Mediacji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Kurs dokształcający w zakresie mediacji w sprawach oświatowych i rówieśniczych

7 - 8.11.2011 Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu Identyfikacja i pomiar zdolności twórczych dzieci i młodzieży 8h

19 - 23.09.2011 Fundacja 11 Muz Kurs Trenerski I Stopnia

28.04.2011-31.08.2011 Lubuska Szkoła Pedagogiczno Krajoznawcza PTKraj Kurs doskonalący - wstępne diagnozowanie i płytkie formy socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi 120 h

05.06.2011 Psychologiczne Centrum Rozwoju Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej 8h

1.10.2008-22.05.2009 Teoretyczne podstawy metod projekcyjnych oraz praktyczna umiejętność posługiwania się metodą Rorschacha i testem rysunku projekcyjnego. 60 h