Patryk Paweł Borowiak

Patryk Paweł Borowiak

adiunkt UAM, dyrektor Poznan Slavic Fest, trener umiejętności miękkich

Poznań, wielkopolskie

Podsumowanie

  • TECHNIKI AUTOPREZENTACJI, WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, PR I ORGANIZACJA REKLAMY, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZO
adiunkt

Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

od października 2012 (od 2 lat i 4 miesięcy)
dydaktyka, badania naukowe, organizaja w ramach Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
trener wykładowca

Akademia Dramatu

od września 2012 (od 2 lat i 5 miesięcy)
prowadzenie zajęć dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu technik autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej
Branding Consultant

Freelancer

od czerwca 2011 (od 3 lat i 8 miesięcy)
egzaminator

Niepubliczne Ogólnokształcące Liceum dla Dorosłych i Uzupełniąjące Liceum dla Dorosłych SCHOLAR w Po

od maja 2010 (od 4 lat i 9 miesięcy)
egzaminator podczas ustnych egzaminów maturalnych z języka polskiego
aktor/scenarzysta/reżyser

Teatr MplusM

od stycznia 2007 (od 8 lat i 1 miesiąca)
aktor w przedstawieniach teatralnych dla dzieci i dorosłych; i współreżyser spektakli;
juror podczas castingów;
prowadzący warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Festival Director

poznan slavic fest

od grudnia 2005 (od 9 lat i 2 miesięcy)
trener, specjalista ds. PR

Chilli Translations Biuro Szkoleń Językowych i Tłumaczeń

styczeń 2010 - wrzesień 2012 (przez 2 lata i 9 miesięcy)
trener kadry pracowniczej, specjalista ds. PR i reklamy
członek Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania

październik 2008 - czerwiec 2010 (przez 1 rok i 9 miesięcy)
udział w posiedzeniach Rady
wykładowca

Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

październik 2008 - maj 2012 (przez 3 lata i 8 miesięcy)
prowadzenie zajęć z leksykologii i leksykografii;
prowadzenie zajęć z regionów turystycznych państw bałkańskich i Europy Środkowo-Wschodniej oraz autorskiego fakultetu miasto w językach i kulturach słowiańskich;
prowadzenie zajęć z redakcji pism urzędowych oraz warsztatu tłumacza;
lektor języka bułagsrkiego

Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. k.

wrzesień 2008 - sierpień 2009 (przez 1 rok)
szkolenia językowe dla kadry menedżerskiej
nauczyciel języka polskiego

Gimnazjum nr 54 im. M. Kopernika w Poznaniu

wrzesień 2008 - sierpień 2009 (przez 1 rok)
nauczanie języka polskiego w klasach I-III;
zdobycie stopnia nauczyciela kontraktowego
nauczyciel języka polskiego

Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Sofii

październik 2006 - luty 2007 (przez 5 miesięcy)
praktyka nauczycielska w gimnazjum i liceum;
pomoc przy organizacji imprez polonijnych
nauczyciel języka polskiego

Szkoła Podstawowa nr 80 w Poznaniu

listopad 2005 - luty 2006 (przez 4 miesiące)
praktyka nauczycielska
trener szkoleniowiec, kasjer walutowy

Kantor Wymiany Walut

czerwiec 2003 - październik 2012 (przez 9 lat i 5 miesięcy)
prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; skup i sprzedaż walut

Edukacja

Public Relations, studia podyplomowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

październik 2010 - czerwiec 2011 (przez 9 miesięcy)
językoznawstwo słowiańskie, doktoranckie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

październik 2008 - czerwiec 2012 (przez 3 lata i 9 miesięcy)
filologia słowiańska, magisterskie

University of Plovdiv \"Paisii Hilendarski\" (Socrates-Erasmus)

październik 2006 - luty 2007 (przez 5 miesięcy)
filologia słowiańska, magisterskie

University of Plovdiv \"Paisii Hilendarski\"

luty 2005 - czerwiec 2005 (przez 5 miesięcy)
filologia słowiańska i filologia polska, magisterskie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

październik 2003 - czerwiec 2008 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

Języki

Bułgarski

biegły

Angielski

dobry

Grupy

Zobacz szczegóły »