Oleg Shapeko

Oleg Shapeko

spawacz MAG-135;MMA-111;TIG-141

Ukraina, zagranica

Podsumowanie

  I am Shapeko Oleg. I was born 20.01.1965 year in the town Sumy,
  Ukraine.I
  am
  married, and have two children. I am determined, flexible
  individual.
  I
  try
  to
  develop my skills using various methods and different kind of
  work.
  My
  professional experience is more than 10 years. During a long
  period
  of
  time
  I
  have been working at the high-level job of the large plant.I'm
  finished
  the
  courses of welding in 2005.
  Besides I tried to get more knowledge studying English,
  Photography.
  I
  finished the courses of driving . Now I am ready to prove my worth
  after
  period out of the labour market.


  Key skills
  Key skill 1. Excellent timekeeper - I am never late.

  Key skill 2. Fully proficient in photography - I did photos for
  orders.
  Key skill 3. I am industrious - I can work overtime.

  Education
  1972-1980
  I studied at the secondary school in t.Shostca, Ukraine.

  1980-1984
  I studied at the Technical college in t.Shostca, Ukraine. I
  gained
  the
  qualification of electromechanic.The main subjects were
  Electronics,
  Chemical
  technology in industry, Automatic control of process in industry.
  2005 Training of welding.(Courses of welding)

  Work history
  My most recent job and backwards:

  1984-1995 Electromechanic- Plant Desna t.Shostka, Ukraine
  The skills I was needed were - to be responsible for ensuring
  orders;
  -to have knowledge of equipment;
  My job required the ability to work accurately and on time.

  1996-1998 Electromechanic- Teploset t.Smela, Ukraine
  The job required the knowledge of gas equipment.

  2000-2004 worker Strawberry farmer, Sweden
  The skills I was needed were - industriousness, good health,
  quick
  fulfillment of the tasks, honesty.
  welder
  2005-2010 Arc welder(MIG,MMA,TIG) and gas cutterer.


  Interests and hobbies
  In spare time I am fond of reading, listening to music. I am
  also
  a
  sport
  fan and sometimes enjoy playing and watching football. My favorite
  hobby
  is
  radio, photography and gardening.
  References
  References available on request.
  Name:Oleg Shapeko
  Date of birth:20.01.1965
  Title:welder
  SHORT DESCRIPTION
  15.12.2005-1.02.2006-welder in the constructional company
  "BMU-27"(Cherkasy,Ukraine)
  08.06.2006-19.08.2006-welder in the manufactural company
  Agromash"(Kiev,UKraine)
  29.11.2006-16.042007 welder in the manufactural
  company"CHMZZ"(Cherkasy,Ukraine)
  26.04.2007-14.12.2007 welder in the company of municipal
  economy
  "Cherkasyvodokanal"(Ukraine)
  18.12.2007-15.06.2008-welder in the company "Leiter montajes
  indastriales"(Spain)
  18.08.2008-17.10.2008-welderin the
  company"Cherkasyelevatormash"(Ukraine)
  10-11.2009-welder in the
  "PPHUKIEL-INOX"and"JACK
  DREW"(Poland)
  12.2009-01.2010-welder in the "Profit
  Alyans"(Smila,Ukraine)
  At the moment welder in the manufactural company(Ukraine).
  MAIN AREA OF EXPERTIS

  Welding by electrode(MMA)
  Semiautomatic welding in ambience of the inert gas (MIG)and
  (TIG)
  Gas cuttering
  PROFESSIONAL EXPERIENCE
  2005-2010 Working in the different companies at Ukraine and
  Spain.
  Position:welder(MMA,MIG,TIG)
  Activity:Welding different metallic designes and pipes.
  1808.2008-17.10.2008
  Contractor:company"Cherkasyelevatormash"(Ukraine)
  Position:welder(MIG and MMA)
  Activity:assemblying and welding metallic designes.
  12.2009-01.2010
  Contractor:company"Profit Aljans"
  Position:welder(MIG,TIG)
  Activity:welding equipment for the food
  industry.

  EDUCATION
  16.06.2005-06.12.2005-Courses of welding and gas cuttering in
  the"Centre
  of
  studying of workers"(Cherkasy,Ukraine)
  Professions:electric welder of the Fourth category and gas
  cutterer
  of
  the
  second category.

  P.S.

  In 2010 year I workеd at a factory on manufacture of cars.
  As the car body welder spot welding.
  Now I have working as welder(MIG) and(MMA) and etc .in Poland.
  Sir or Madam
  Chciałbym pracować w Państwa firmie.
  Jestem gotowy na wszelkie szkolenia, jeśli
  Niezbędne do pracy.
  Wcześniej pracowałem jako elektryk
  A następnie opanowała zawód spawania.
  Myślę, że jestem zdolny do nauki.
  Jeśli nie mogę pracować dla Ciebie w tych
  Pola może mógłbym robić inne prace, takie jak odmiana mój
  Zatrudnienia
  W firmie.
  My rezyume też dołączyć.
  Mój angielski nie jest tak dobre, jak chciałbym
  To, ale będę pracować nad doskonaleniem go.
  Najlepsze życzenia.
  Oleg.
  Ukraina
  Jestem pracował w innym
  Kraju: Szwecja (2000-2004), Hiszpania (2008), Polska (2009).
  CV w załączeniu.
  Pozdrawiam.
  Oleg>.
  > > >>>> Teraz mam pracował jako MMA i MIG
  > > >>>> Spawacza Polska.
  > > >>> Petrovskogo> ST.70
  > > >>>> T. Smela
  > > >>>> Obłast
  > > >>> Ukraina>
  > > >>>> 20700
  > > >>> Tel>:. +380509438213 Mob. w> E-mail: vera1989@mail.ru
  > > >>>> +48788613942 W Polska teraz
  > > >>>>
  > > >>>>> Personal Statement
  > > >>>>>
  > > >>>>>> Jestem Oleg Shapeko. Urodziłem się 20.01.1965 roku w miejscowości
  > Sumy,
  > > >>> Ukraine.I
  > > >>>> Am
  > > >>>>> Żonaty i ma dwoje dzieci. Jestem zdeterminowany, elastyczne jednostki.
  > > > I
  > > >>> Spróbuj
  > > >>>> Do
  > > >>>>> Rozwijać moje umiejętności przy użyciu różnych metod i innego rodzaju
  > > pracy. My
  > > >>>>> Doświadczenie zawodowe jest więcej niż 10 lat. W długim okresie
  > > >> Czas>
  > > >>>> I
  > > >>>>> Pracuję w pracy na wysokim poziomie z dużą plant.I 'm
  > > > Gotowe
  > > >>>
  > > >>>>> Kursy spawania w 2005 roku.
  > > >>>>>> Poza tym starałem się więcej wiedzy nauki angielskiego,
  > > Photography>.
  > > >> I
  > > >>>>> Zakończeniu kursów jazdy. Teraz jestem gotowy, aby udowodnić swoją
  > > wartość
  > > > Po
  > > >>>> Obecnie okres> rynku pracy.
  > > >>>>>>
  > > >>>>>
  > > >>>>>>
  > > >>>>> Umiejętności kluczowe
  > > >>>>>
  > > >>>>>> Umiejętności Key 1. chronometrażysta Excellent - nigdy nie jestem
  > > późno.
  > > >>>>>>
  > > >>>>>> Umiejętności Key 2. W pełni sprawny w fotografii - Zrobiłem zdjęcia
  > do
  > > >> Zamówienia.
  > > >>>>>
  > > >>>>>> Umiejętności Key 3. Jestem pracowity - Mogę pracować w godzinach
  > > nadliczbowych.
  > > >>>>>>
  > > >>>>>>
  > > >>>> Edukacja>
  > > >>>>>
  > > >>>>>> 1972-1980
  > > >>>>>> Uczyłem się w szkole średniej w t.Shostca, Ukraina.
  > > >>>>>>
  > > >>>>>> 1980-1984
  > > >>>>>> I studiował na uczelni technicznej w t.Shostca, Ukraina. Zdobyłam
  > > >
  > > >>>> Kwalifikacji> z electromechanic.The Wiodącymi tematami były
  > Electronics,
  > > >>> Chemia>
  > > >>>>> Technologia w przemyśle, Automatyczna kontrola procesu w przemyśle.
  > > >>>>>> 2005 Szkolenie spawania. (Kursy spawania)
  > > >>>>>
  > > >>>>>
  > > >>>>>>
  > > >>>>> Historia pracy
  > > >>>>>
  > > >>>>>> Moje ostatnie zadanie i do tyłu:
  > > >>>>>
  > > >>>>>> 1984-1995 elektro-Plant t.Shostka Desna, Ukraina
  > > >>>>>
  > > >>>>>
  > > >>>>>> Umiejętności potrzebne mi było - jest odpowiedzialny za zapewnienie
  > > > Zamówienia;
  > > >>>>>>-Posiadać wiedzę sprzętu;
  > > >>>>>> Moja praca wymaga zdolności do pracy, dokładnie i na czas.
  > > >>>>>>
  > > >>>>>
  > > >>>>>> 1996-1998 t.Smela elektro-Teploset, Ukraina
  > > >>>>>
  > > >>>>>> Praca wymaga wiedzy o instalacji gazowej.
  > > >>>>>
  > > >>>>>> 2000-2004 pracownik rolnik Strawberry, Szwecja
  > > >>>>>> Umiejętności potrzebne mi były - pracowitość, dobre zdrowie, szybkie
  > > >>>> Wypełnienia> zadań, uczciwość.
  > > >>>>> Spawacz>
  > > >>>>>> 2005-2010 spawacza łukowego (MIG, MMA, TIG) i cutterer gazu.
  > > >>>>>
  > > >>>>>>
  > > >>>>> Zainteresowania i hobby
  > > >>>>>
  > > >>>>>> W wolnym czasie jestem entuzjastą czytania, słuchania muzyki. Jestem
  > > również
  > > >> Sport>
  > > >>>> Wentylator> i czasami lubię grać i oglądać piłki nożnej. Moje ulubione
  > > hobby>
  > > >>> Jest
  > > >>>>> Radio, fotografia i ogrodnictwa.
  > > >>>>>
  > > >>>>> Referencje>
  > > >>>>>> Referencje dostępne na życzenie.
  > > >>>>>
  > > >>>>>
  > > >>>>>
  > > >>>>>> Nazwa: Oleg Shapeko
  > > >>>>>> Data urodzenia: 20.01.1965
  > > >>>>>> Tytuł: spawacz
  > > >>>>>> KRÓTKI OPIS
  > > >>>>>> 15.12.2005-01-02-2006-spawacz w firmie konstrukcyjnej
  > > >>>>> "BMU-27" (Czerkasy, Ukraina)
  > > >>>>>> 08.06.2006-19.08.2006-spawacz w manufactural firmy
  > > >>>>> "Agromash" (Kijów, Ukraina)
  > > >>>>>> 29.11.2006-16.042007 spawacza manufactural
  > > >>>>> Firma "CHMZZ" (Czerkasy, Ukraina)
  > > >>>>>> 26.04.2007-14.12.2007 spawacz w firmie gospodarki komunalnej
  > > >>>>> "Cherkasyvodokanal" (Ukraina)
  > > >>>>>> 18.12.2007-15.06.2008-spawacz w firmie "Leiter Montajes
  > > >>>>> Indastriales "(Hiszpania)
  > > >>>>>> 18.08.2008-17.10.2008-welderin
  > > >>>>> Firma "Cherkasyelevatormash" (Ukraina)
  > > >>>>>> 10-11.2009-spawacz w "PPHUKIEL-INOX" i "JACK
  > > >>>>> DREW "(Polska)
  > > >>>>>> 12.2009-01.2010-spawacza "Profit
  > > >>>> Alyans> "(Smiła, Ukraina)
  > > >>>>>> Na spawacza moment w manufactural firmy (Ukraina).
  > > >>>>>> Głównym obszarem EXPERTIS
  > > >>>>>>
  > > >>>>>> Spawanie przez elektrody (MMA)
  > > >>>>>> Spawanie półautomatyczne w atmosferze gazu obojętnego (MIG) i (TIG)
  > > >>>>>> Cuttering gazu
  > > >>>>>>
  > > >>>>>> DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
  > > >>>>>
  > > >>>>>> 2005-2010 Praca w różnych firmach na Ukrainie i Hiszpanii.
  > > >>>>>> Stanowisko: spawacz (MMA, MIG, TIG)
  > > >>>>>> Aktywność: Spawanie różnych metali zaprojektował i rur.
  > > >>>>>> 1808.2008-17.10.2008
  > > >>>>>> Wykonawca: firma "Cherkasyelevatormash" (Ukraina)
  > > >>>>>> Stanowisko: spawacz (MIG, MMA)
  > > >>>>>> Aktywność: Sposób montażu i spawania metali zaprojektował.
  > > >>>>>> 12.2009-01.2010
  > > >>>>>> Wykonawca: firma "Aljans Profit"
  > > >>>>>> Stanowisko: spawacz (MIG, TIG)
  > > >>>>>> Aktywność: urządzenia spawalnicze dla przemysłu spożywczego.
  > > >>>>>
  > > >>>>> Edukacja>
  > > >>>>>> 16.06.2005-06.12.2005-Kursy spawania i gazu cuttering w
  > > >>> "Centrum
  > > >>>> Z
  > > >>>>> Nauka pracowników "(Czerkasy, Ukraina)
  > > >>>>>> Zawodach: spawacz elektryczny z czwartej kategorii i cutterer gazu
  > > >> Z
  > > >>>>
  > > >>>>> Drugiej kategorii.
  > > >>>>>
  > > >>>>>> Postscriptum
  > > >>>>>>>
  > > >>>>>>>
  W 2010 roku I workеd w fabryce na produkcji samochodów.
  > > >>>>>>> Jak nadwozia spawacz spawanie punktowe.
  > > >>>>>>> Teraz mam pracy jako spawacz (MIG) i (MMA) i etc.w Polsce.
  > > >>>>>
  > >
  > >
  > > > > > > > > Я хотел бы найти работу в вашей компании как сварщик или
  > > > другую
  > > > > > > > работу.
  > > > > > > > > Я готов к обучению если это необходимо.
  > > > > > > > > Петровского 70,
  > > > > > > > > г.Смела,20700
  > > > > > > > > Черкасская обл.,
  > > > > > > > > Украина
  > > > > > > > > Тел:0509438213(моб)
  > > > > > > > > Email:vera1989@mail.ru
  > > > > > > > > Я родился 20 января 1965г.в г.Сумы(Украина.
  > > > > > > > > Женат,имею двух детей.
  > > > > > > > >
  > > > > > > > > Образование.
  > > > > > > > > 1972-1989 Средняя школа 7(г.Шостка,Украина)
  > > > > > > > > 1980-1984 Химико-технологический техникум(г.Шостка).
  > > > > > > > > Специальность"электромеханик по эксплуатации
  > > > > автоматических
  > > > > > > > устройств химических производств".
  > > > > > > > > 2005 Курсы электрогазосварки при Черкасской Академии
  > > > > > > > менеджмента(г.Черкассы).
  > > > > > > > > Трудовая деятельность.
  > > > > > > > > 1984-1999 Электромеханик в различных предприятиях.
  > > > > > > > > 2000-2004 Сезонные работы за границей и в Украине.
  > > > > > > > > 2005-2009 электросварщик-газорезчик, в различных предприятиях.
  > > > > > > > > Краткое описание трудовой деятельности.
  > > > > > > > > 1984-1995Электро-механик по эксплуатации КИП и автоматики в
  > заводе
  > > > > > > > "Звезда"(гюШостка,Украина).
  > > > > > > > > Эксплуатация автоматики на роизводстве.
  > > > > > > > > 1997-1999 Электро-механик в организации
  > > > > > "Смелатеплосеть"(г.Смела,Украина).
  > > > > > > > > Обслуживание автоматики котель ных установок города.
  > > > > > > > > 2000-2004 Сезонные работы за пределами Украины.
  > > > > > > > > Сбор фруктов.
  > > > > > > > > 8.06.2006-19.08.2006 Электросварщик в фирме "Агромаш"(г.Киев)
  > > > > > > > > Сварка покрытым
  > > > > > электродом(ММА),полуавтоматом(MIG),в
  > > > > > > > среде СО2,неплавящимся электродом в среде аргона(TIG),различных
  > > > > > конструкций
  > > > > > > из
  > > > > > > > низкоуглеродистых и нержавеющих сталей.
  > > > > > > > > 29.11.2006-1.02.2007 Электросварщик в производственной фирме
  > > > > > > > "ЧМЗЗ"(г.Черкассы).
  > > > > > > > > Сварка конструкций из низкоуглеродистой
  > стали
  > > > > > > > плавящимся покрытым электродом дуговой сваркой(MMA)
  > > > > > > > > 26.04.2007-14.12.2007.Электросварщик,газорезчик,в организации
  > > > > > > > "Черкассыводоканал".
  > > > > > > > > Сварка и ремонт труб городского
  > водопровода.
  > > > > > > > > 12.2007-6.2008 Электросварщик,газорезчик,в компании"Leiter
  > > Montajes
  > > > > > > > Industriales"(Испания).
  > > > > > > > > Сварка конструкций из углеродистых
  > > сталей,,плавящимся
  > > > > > > > электродом(ММА),полуавтоматом в среде СО2 и
  > аргона(MIG),неплавящимся
  > > > > > > > электродом в среде аргона(TIG).
  > > > > > > > > 18.08.2008-17.10.2008 Электросварщик в фирме
  > > "Черкассыэлеватормаш".
  > > > > > > > > Сварка конструкций из углеродистой стали
  > > > > > покрытыми
  > > > > > > > электродами(ММА),полуавтоматом(MIG).
  > > > > > > > > 10-11.2009 Электросварщик,газорезчик.
  > > > > > > > > Сварка печей из углеродистой стали покрытым
  > > > > электродом(ММА),
  > > > > > в
  > > > > > > > фирме "PPHU KIEL- INOX"(Польша),полуавтоматом в среде аргона
  > > > плавящимся
  > > > > > > > элетродом(MIG),металических конструкций в фирме"JACK
  > DREW"(Польша)из
  > > > > низко
  > > > > > > > углеродистой стали.
  > > > > > > > > 12.2009-1.2010 Электросварщик,газорезчик в фирме "Профит
  > > > > > > > Альянс"(г.Смела,УКраина)
  > > > > > > > > Сварка оборудования для пищевой промышленности
  > из
  > > > > > > > углеродистой стали полуавтоматом(MIG),и неплавящимся электродом в
  > > > среде
  > > > > > > > аргона(TIG).
  > > > > > > > > Нержавеющей стали неплавящимся электродом в среде аргона(TIG).
  > > > > > > > > Резка металла толщиной 10-40мм.(Пропан+Кислород).
  В 2010 году я работал на заводе по производству легковых автомобилей
  > в
  > > > > > > корпорации
  > > > > > > > "Богдан Моторс"как сварщик кузовов автомобилей.
  Сечас в Польше как сварщик(MIG),(MMA) и др.
  spawacz MAG-135;MMA-111;TIG-141

  any were

  od grudnia 2005 (od 8 lat i 5 miesięcy)
  KRÓTKI OPIS
  > > >>>>>> 15.12.2005-01-02-2006-spawacz w firmie konstrukcyjnej
  > > >>>>> "BMU-27" (Czerkasy, Ukraina)
  > > >>>>>> 08.06.2006-19.08.2006-spawacz w manufactural firmy
  > > >>>>> "Agromash" (Kijów, Ukraina)
  > > >>>>>> 29.11.2006-16.042007 spawacza manufactural
  > > >>>>> Firma "CHMZZ" (Czerkasy, Ukraina)
  > > >>>>>> 26.04.2007-14.12.2007 spawacz w firmie gospodarki komunalnej
  > > >>>>> "Cherkasyvodokanal" (Ukraina)
  > > >>>>>> 18.12.2007-15.06.2008-spawacz w firmie "Leiter Montajes
  > > >>>>> Indastriales "(Hiszpania)
  > > >>>>>> 18.08.2008-17.10.2008-welderin
  > > >>>>> Firma "Cherkasyelevatormash" (Ukraina)
  > > >>>>>> 10-11.2009-spawacz w "PPHUKIEL-INOX" i "JACK
  > > >>>>> DREW "(Polska)
  > > >>>>>> 12.2009-01.2010-spawacza "Profit
  > > >>>> Alyans> "(Smiła, Ukraina)
  > > >>>>>> Na spawacza moment w manufactural firmy (Ukraina).
  > > >>>>>> Głównym obszarem EXPERTIS
  > > >>>>>>
  > > >>>>>> Spawanie przez elektrody (MMA)
  > > >>>>>> Spawanie półautomatyczne w atmosferze gazu obojętnego (MIG) i (TIG)
  > > >>>>>> Cuttering gazu
  > > >>>>>>
  > > >>>>>> DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
  > > >>>>>
  > > >>>>>> 2005-2010 Praca w różnych firmach na Ukrainie i Hiszpanii.
  > > >>>>>> Stanowisko: spawacz (MMA, MIG, TIG)
  > > >>>>>> Aktywność: Spawanie różnych metali zaprojektował i rur.
  > > >>>>>> 1808.2008-17.10.2008
  > > >>>>>> Wykonawca: firma "Cherkasyelevatormash" (Ukraina)
  > > >>>>>> Stanowisko: spawacz (MIG, MMA)
  > > >>>>>> Aktywność: Sposób montażu i spawania metali zaprojektował.
  > > >>>>>> 12.2009-01.2010
  > > >>>>>> Wykonawca: firma "Aljans Profit"
  > > >>>>>> Stanowisko: spawacz (MIG, TIG)
  > > >>>>>> Aktywność: urządzenia spawalnicze dla przemysłu spożywczego.
  > > >>>>> Title:welder
  SHORT DESCRIPTION
  15.12.2005-1.02.2006-welder in the constructional company
  "BMU-27"(Cherkasy,Ukraine)
  08.06.2006-19.08.2006-welder in the manufactural company
  Agromash"(Kiev,UKraine)
  29.11.2006-16.042007 welder in the manufactural
  company"CHMZZ"(Cherkasy,Ukraine)
  26.04.2007-14.12.2007 welder in the company of municipal
  economy
  "Cherkasyvodokanal"(Ukraine)
  18.12.2007-15.06.2008-welder in the company "Leiter montajes
  indastriales"(Spain)
  18.08.2008-17.10.2008-welderin the
  company"Cherkasyelevatormash"(Ukraine)
  10-11.2009-welder in the
  "PPHUKIEL-INOX"and"JACK
  DREW"(Poland)
  12.2009-01.2010-welder in the "Profit
  Alyans"(Smila,Ukraine)
  At the moment welder in the manufactural company(Ukraine).
  MAIN AREA OF EXPERTIS

  Welding by electrode(MMA)
  Semiautomatic welding in ambience of the inert gas (MIG)and
  (TIG)
  Gas cuttering
  PROFESSIONAL EXPERIENCE
  2005-2010 Working in the different companies at Ukraine and
  Spain.
  Position:welder(MMA,MIG,TIG)
  Activity:Welding different metallic designes and pipes.
  1808.2008-17.10.2008
  Contractor:company"Cherkasyelevatormash"(Ukraine)
  Position:welder(MIG and MMA)
  Activity:assemblying and welding metallic designes.
  12.2009-01.2010
  Contractor:company"Profit Aljans"
  Position:welder(MIG,TIG)
  Activity:welding equipment for the food
  industry.
  2011 (15.02-15.08), worked in Poland, as welder (MIG /MAG, MMA, TIG) in various companies including "Severt Polska."


  EDUCATION
  16.06.2005-06.12.2005-Courses of welding and gas cuttering in
  the"Centre
  of
  studying of workers"(Cherkasy,Ukraine)
  Professions:electric welder of the Fourth category and gas
  cutterer
  of
  the
  second category.

  P.S.

  In 2010 year I workеd at a factory on manufacture of cars.
  As the car body welder spot welding.
  Now I have working as welder(MIG) and(MMA) and etc .in Poland.

  Edukacja

  Automatic control of process in industry., studia podyplomowe

  I studied at the Technical college

  od wrzesień 1980 (od 33 lat i 8 miesięcy)