Monika Sołtysik

Monika Sołtysik

Specjalista ds. Jakości, Huta Szkła Jaroszowiec Grupa Saint-Gobain

Klucze, małopolskie

Podsumowanie

  Specjalista ds. Jakości

  Huta Szkła Jaroszowiec

  od grudnia 2004 (od 9 lat i 5 miesięcy)
  Tworzenie raportów, analiz i zestawień jakościowych.
  Auditowanie procesów produkcyjnych.
  Tworzenie, wdrażanie i administrowanie dokumentacji ISO 9001/14001.
  Wprowadzanie wymaganych badań i dokumentacji dla oznaczenia wyrobu znakiem CE.
  Rozpatrywanie reklamacji. Kontrolowanie szkła u klienta. Dokonywanie wyrywkowej kontroli wyrobu na liniach produkcyjnych i w magazynie.
  Nadzorowanie badań prowadzonych przez pracowników Kontroli Jakości. Przeprowadzanie badań laboratoryjnych.
  Podejmowanie decyzji dotyczących jakości wyrobu i świadczonych usług.
  Asystent laboratorium

  Huta Szkła Jaroszowiec

  listopad 2002 - listopad 2004 (przez 2 lata i 1 miesiąc)
  Wykonywanie wszystkich obowiązujących badań laboratoryjnych, kontrolowanie szkła na liniach produkcyjnych, nadzór nad rejestrowaniem wyników. Rozpatrywanie reklamacji, przeprowadzanie analiz jakościowych.
  magazynier

  Hurtownia Farmaceutyczna AMINED Olkusz

  lipiec 2002 - sierpień 2002 (przez 2 miesiące)
  Przygotowanie leków do wysyłki, zgodnie ze specyfikacją klienta.
  właściciel

  Agencja PKO BP SA

  listopad 2000 - luty 2001 (przez 4 miesiące)
  Świadczenie usług bankowych w tym wpłaty, wypłaty, udzielanie kredytów.
  Opiekun

  Opieka Społeczna Klucze

  wrzesień 1999 - luty 2000 (przez 6 miesięcy)

  Edukacja

  technologia chemiczna, inżynierskie

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  październik 1997 - marzec 2003 (przez 5 lat i 6 miesięcy)

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  2000r- Księgowość komputerowa – Wojewódzki Uniwersytet Roboczy Katowice
  2000r- Przygotowanie do prowadzenia Agencji PKO BP S.A. – PKO BP S.A. odział w Olkuszu
  2004r- Auditor wewnętrzny systemu ISO 9001/2000 - SGS Warszawa
  2004r- Unijny system oceny zgodności wyrobów przemysłowych – VERLAG DASHOFER Warszawa
  2005r- Skuteczna obsługa trudnego klienta w procesie reklamacji - Ośrodek Szkoleń i informacji EFFECT Gliwice
  2006-2008r - kurs języka angielskiego HSJ
  2006r- Mapowanie procesów - TQMsoft Kraków
  2006r- Normy ISO 9000 Wersja 2000 – TQMsoft Kraków
  2006r- Pytania auditowe - TUV NORD
  2008r- Rozwiązywanie problemów metodą G8D – TQMsoft Kraków
  2008r- Auditor wewnętrzny systemu ISO 14001 – Marek Salerno-Kochan QuelEco Kraków

  Grupy

  Zobacz szczegóły »