Monika Mączka

Monika Mączka

Konsultant metodyczny

Zabrze, śląskie

Podsumowanie

Konsultant metodyczny

EGIS Sp. z o. o.

od września 2011 (od 3 lat i 4 miesięcy)
Realizowanie miesięcznych planów pracy, długoterminowych planów sprzedaży oraz
planów marketingowych; promowanie dystrybuowanych przez firmę produktów a wyznaczonym terenie zwłaszcza poprzez: odwiedzanie placówek oświatowych, nauczycieli języków obcych i księgarń językowych, prezentowanie oferty, nawiązywanie kontaktów i budowanie więzi z istniejącymi oraz potencjalnymi klientami, a także osobami opiniotwórczymi, organizowanie spotkań z nauczycielami oraz innymi osobami zainteresowanymi dotyczących oferty handlowej firmy oraz wykorzystania nowoczesnych technologii edukacyjnych promowanych przez firmę; pomoc w organizacji oraz obsłudze konferencji, szkoleń i wykładów organizowanych przez firmę, a także reprezentowanie firmy na konferencjach, targach, itp.; uczestnictwo w wewnętrznych szkoleniach firmy; aktywna i kompleksowa obsługa klienta (pozyskiwanie i realizowanie zamówień handlowych, przekazywanie do realizacji przyjętych zleceń i reklamacji, realizowanie próśb i rozwiązywanie bieżących problemów klientów, zgodnie z zasadami oferty handlowej i promocyjnej oraz wytycznymi otrzymanymi od przełożonego); monitorowanie rynku i działań konkurencji, w celu rekomendowania zmian w ofercie wydawniczej, handlowej, promocyjnej oraz w strategii działań handlowych firmy; budowanie bazy danych; sporządzanie raportów z wykonanej pracy.
Z-ca kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Centrum Ratownictwa Gliwice

listopad 2008 - wrzesień 2011 (przez 2 lata i 11 miesięcy)
Nadzór nad dyspozytorami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Prowadzenie: szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego wśród pracowników Zespołu Planowania Kryzysowego oraz Dyżurnych Powiatowego Centrum; dokumentacji szkoleniowej; strony internetowej Centrum. Udział: w przygotowywaniu procedur tworzących właściwy poziom zarządzania kryzysowego, we wszystkich fazach, w mieście Gliwice; w planowaniu i przygotowywaniu ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego; w organizowaniu i prowadzeniu akcji mających na celu ratowanie i udzielanie pomocy ludności poszkodowanej, w wyniku klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i innych podobnych zdarzeń. W razie konieczności pełnienie dyżurów w CRG i PCZK. Bieżące zaznajamianie się z aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania CRG. Współpraca ze specjalistami: reagowania kryzysowego służb ratowniczych i technicznych oraz instytucji i organizacji wchodzących w skład systemu zarządzania kryzysowego w mieście Gliwice; zarządzania kryzysowego powiatów i gmin ościennych oraz ŚUW.
Inspektor

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

kwiecień 2008 - październik 2008 (przez 7 miesięcy)
Opracowywanie sprawozdań i analiz stanu bezpieczeństwa; współpraca z urzędami centralnymi, organami administracji samorządowej i organizacjami pozarządowymi w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego; przygotowywanie: posiedzeń Zespołu Doradczego Wojewody Śląskiego ds. utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego; programów bezpieczeństwa dot. woj. śląskiego, w tym bieżące monitorowanie ich realizacji oraz reprezentowanie Wydziału w realizacji takich programów koordynowanych przez inne jednostki organizacyjne; spraw związanych z realizacją programów inicjowanych przez MSWiA i inne centralne jednostki organizacyjne oraz ich prowadzenie; narad, szkoleń, itp. w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
Asystent ds. sklepów firmowych

V.I.S. Retail Sp. z o. o.

wrzesień 2006 - marzec 2008 (przez 1 rok i 7 miesięcy)
Analizowanie wyników z codziennej sprzedaży sklepów firmowych; realizacja
zamówień; przygotowywanie ofert dostępności asortymentu; kontraktacja kolekcji; zaopatrywanie nowo powstających sklepów; prowadzenie korespondencji mailowej oraz telefonicznej z siecią sklepów oraz outletów; analizowanie prowadzonych akcji promocyjnych.

Edukacja

Bezpieczeństwo Narodowe, magisterskie

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

październik 2006 - czerwiec 2008 (przez 1 rok i 9 miesięcy)
Zarządzanie i Marketing / Zarządzanie Kryzysowe, licencjackie

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

październik 2003 - czerwiec 2006 (przez 2 lata i 9 miesięcy)
Zarządzanie i Marketing / Reklama, licencjackie

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach

październik 2002 - czerwiec 2005 (przez 2 lata i 9 miesięcy)

Języki

Niemiecki

dobry

Francuski

podstawowy

Angielski

podstawowy

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

1. „Pierwszej pomocy przedmedycznej” – 2007 r.

2. „Profesjonalna obsługa klienta” – 2007 r.

3. „Czas pracy, wynagrodzenia, nabór oraz służba przygotowawcza w nowej ustawie o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniu o ich wynagradzaniu” – 17.06.2009 r.

4. „Dostęp do informacji publicznej oraz BIP – sprzeczności, problemy interpretacyjne i orzecznictwo” – 23.07.2009 r.

5. „Podstawowe procedury ratownicze – pierwsza pomoc przedmedyczna (Basic Life Support + AED) – 04.2010 r.

6. „Ewidencja czasu pracy” – 12.05.2011 r.

Hobby

Podróżowanie oraz aktywny wypoczynek (pływanie, siatkówka, jazda na nartach, taniec, aerobic, tenis, badminton).

Literatura sensacyjna, szpiegowska, thrillery polityczne.

Grupy

Zobacz szczegóły »