Piotr Myśliwiec

Piotr Myśliwiec

Fundacja dziewczynka z zapałkami

Łódź, łódzkie

Podsumowanie

  Prezes Zarządu

  Fundacja dziewczynka z zapałkami

  od listopada 1998 (od 15 lat i 6 miesięcy)
  Informacje ogólne o Fundacji

  Poniżej zamieszczamy ogólne informacje na temat Fundacji „Dziewczynka z zapałkami”. Oczywiście zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.dzz.org.pl oraz do lektury ostatnio publikowanych książek o działalności naszej Fundacji.

  1. Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” działa na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejestrowym dla Łodzi Śródmieście w XX Wydziale Rejestrowym. Figuruje pod numerem KRS 0000052400 Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Podmiot jest również wpisany do Rejestr Przedsiębiorców.

  2. Fundacja zgodnie ze statutem prowadzi charytatywną działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży baśniowych zapałek dziewczynki z zapałkami, co stanowi podstawowe źródło dochodów Fundacji.

  3. W związku z charakterem non-profit działalności gospodarczej, Fundacja zgodnie z przepisami prawa polskiego zwolniona jest z podatku dochodowego, podatku VAT i prowadzenia kasy fiskalnej.

  4. Fundacja sporządza roczne sprawozdania finansowe i rozliczenia ze swojej działalności, zgodnie z ustawą o fundacjach i ustawą o rachunkowości.

  5. Fundacja swoją działalność prowadzi cały rok.

  6. Akcja szkolna pt. „Dziewczynka z zapałkami w naszej szkole”- w roku szkolnym organizowana jest akcja, której celem jest pomoc najbiedniejszym uczniom, głównie w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zakres pomocy to dofinansowania posiłków, zakupów odzieży i pomocy szkolnych. Akcje te prowadzone są przy udziale szkół. Współpracujemy z nauczycielami i pedagogami, którzy znając potrzeby dzieci zwracają się do nas z prośbami o pomoc. W akcji tej w ubiegłym roku udział wzięło około 500 szkół z 200 miast na terenie kraju.

  7. Akcja letnia i zimowa „Dziewczynki z zapałkami” – organizujemy bezpłatne wycieczki, kolonie i półkolonie, z których mogą korzystać podopieczni Fundacji i wolontariusze, wśród których znaczną grupę stanowią dzieci z ubogich rodzin. Dzieci są do nas kierowane głównie przez pedagogów współpracujących z Fundacją. Wykaz aktualnych i zorganizowanych imprez znaleźć można na stronie Fundacji www.dzz.org.pl w zakładce sprawozdania. W powyższej akcji co roku uczestniczy do 2000 dzieci z wielu miast Polski.

  8. Baśniowa sprzedaż zapałek „Dziewczynki z zapałkami” – projekt stanowi główne źródło finansowania działań statutowych Fundacji. Dzięki baśniowemu charakterowi projektu możliwe było wykreowanie wielu działań w takich zakresach jak:
  opieka społeczna – wszelkiego rodzaju pomoc dzieciom poczynając od zakupu jedzenia poprzez organizowanie czasu wolnego po wyjazdy wakacyjne,
  edukacja – nauka przy wykorzystaniu najpiękniejszych baśni. Pokazujemy dzieciom jak pożytecznie spędzać czas, jak pomagać słabszym i potrzebującym, jak być odpowiedzialnym i słownym, dlaczego warto być miłym i uczynnym.
  kultura i sztuka – teatrzyk dziewczynki z zapałkami Dzieci mając do dyspozycji szereg kostiumów wcielają się w różne baśniowego postacie i przygotują według własnego scenariusza spektakl, wydarzenie artystyczne. Uczestnicy i widzowie akcji zabierani są do świata baśni, gdzie wszystko jest prostsze i zawsze zwycięża sprawiedliwość i dobro.
  integracji międzynarodowa – Fundacja przyjmuje studentów z całego globu. Pomagają nam oni przy zajęciach z dziećmi, prowadzą zajęcia z języka angielskiego, opowiadają o swoich krajach przybliżając i odkrywając przed dziećmi nieznane dla nich światy.

  9. Zajęcia pozalekcyjne – w ciągu roku szkolnego Fundacja organizuje pozalekcyjne zajęcia dla dzieci. Pod okiem wykwalifikowanych animatorów dzieci w ciekawy sposób spędzają wolny czas pomagając innym. Mogą otrzymać ciepły posiłek, paczki z jedzeniem, niezbędne rzeczy. Większość tych zajęć organizowana jest równolegle z baśniową sprzedażą zapałek. W latach 2009-2010 odbyło się łącznie ponad 3500 zajęć wymienionych w punktach 7, 8 i 9. Udział w nich mogło wziąć ponad 20000 dzieci.

  10. Pierwsza praca - Fundacja zajmuje się również organizowaniem interwencyjnej pracy zarobkowej dla młodzieży powyżej 16 roku życia. W okresie wakacji dajemy uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom możliwość uzyskania dodatkowych dochodów. Młodszym osobom proponujemy pracę przy sprzedaży baśniowych zapałek, studentom natomiast proponujemy pracę polegającą na opiece nad grupami młodzieży, dzieci - naszych podopiecznych i wolontariuszy. W ubiegłym roku z naszej oferty skorzystało około 300 młodych osób.

  11. Kursy, szkolenia, praktyki czyli możliwość zdobycia doświadczenia - Organizujemy również kursy animatorów zajęć z dziećmi, opiekunów kolonijnych, kierowników placówek wypoczynku, pierwszej pomocy i pilotów wycieczek. Po ukończeniu kursów uczestnicy otrzymują certyfikaty uprawniające do pracy z dziećmi honorowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem kursów jest znalezienie i wytypowanie jak największej liczby osób odpowiednich do pracy z dziećmi, nie tylko w projekcie dziewczynka z zapałkami ale również wielu innych, organizowanych przez takie organizacje ja PCK, Caritas, ZHR czy ZHP. W odróżnieniu od innych ośrodków szkoleniowych, naszym najlepszym kursantom często proponujemy pracę w Fundacji i zdobycie często pierwszego doświadczenia zawodowego. Rocznie w naszych kursach i szkoleniach może brać udział około 500 osób.

  12. Przy Fundacji działa świetlica środowiskowa, gdzie dzieci mogą odrobić lekcje, zjeść coś pysznego, wziąć udział w zajęciach hobbistycznych, a wszystko to w oprawie naszego „baśniowego zamku”.