Michał Wołejszo

Michał Wołejszo

Specjalista ds. Usług Transakcyjnych, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Podsumowanie

  Specjalista ds. Usług Transakcyjnych

  Bank Handlowy w Warszawie S.A.

  od listopada 2012 (od 1 roku i 6 miesięcy)
  - Udział w nowych projektach w zakresie EB - koordynacja testów dotyczących wprowadzania nowych funkcjonalności oraz poprawek w EB
  -Udział w obsłudze dodatkowych ustawień takich jak: AFRD dla WL, Telextester
  - Uczestnictwo w szkoleniu nowych pracowników
  - Potwierdzanie z klientami faksowanych przez nich protokołów przyjęcia kart SafeWord i PIN
  Młodszy Specjalista ds. Usług Transakcyjnych

  Bank Handlowy w Warszawie S.A.

  marzec 2011 - październik 2012 (przez 1 rok i 8 miesięcy)
  - Dokonywanie ustawień na podstawie wniosków klientów terminowo i z najwyższą dokładnością w systemie CitiDirect, CitiDirect EB, Citidirect for Securities, Delphi, RCS
  - Kontrola oraz ocena poprawności wniosków klientów pod względem merytorycznym i formalnym
  - Dokonywanie korekt wniosków błędnie zarejestrowanych w systemie CitiDirect
  - Kierowanie do Biura Wdrożeń Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi przypadków błędnych wniosków dotyczących ustawień EB oraz braków, wykrytych podczas kontroli zleceń, zgodnie z aktualnymi zapisami procedur operacyjnych
  - Wykonywanie zleconych zadań różnych obszarach i komórkach zgodnie z bieżącymi potrzebami RCR Olsztyn
  - Postępowanie zgodnie ze wszystkimi zasadami i procedurami Banku podczas procesowania zleceń
  - Bieżące zapoznawanie się z nowymi regulacjami oraz ze zmianami w obowiązujących regulacjach wewnętrznych, procedurach i zarządzeniach

  Edukacja

  Politologia - sp: Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze , magisterskie

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  październik 2009 - czerwiec 2011 (przez 1 rok i 9 miesięcy)
  Ekonomia - sp: Integracja europejska i rozwój regionalny, magisterskie

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  październik 2009 - czerwiec 2011 (przez 1 rok i 9 miesięcy)

  Języki

  Niemiecki

  podstawowy

  Angielski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  - Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych - poziom podstawowy
  - Kurs Excel

  Hobby

  Sport (piłka nożna, siatkówka, pływanie, jazda rowerem)
  Koncerty na żywo, festiwale