Michał Łabędzki

Michał Łabędzki

Koordynator budowy/Projektant

Poznań, Rataje, wielkopolskie

Podsumowanie

  Koordynatore Budowy/Inżynier Budowy

  PBT Zachód Sp. z o.o. ul. Polna 1A; 62-025 Kostrzyn Wlkp.

  od kwietnia 2011 (od 3 lat i 1 miesiąca)
  Kosztorysowanie i przygotowywanie ofert przetargowych, podział zadań na poszczególne brygady robocze, ustalanie harmonogramów robót, załatwianie wszelkich formalności związanych z realizacją budowy (np. ubezpieczeń budowy), reprezentowanie firmy podczas rozmów z Inwestorem oraz w trakcie rad budowy, koordynowanie zamówień materiałowych, bilansowanie wydatków związanych z budową, przygotowywanie dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysów powykonawczych

  główne zagadnienia: sieci wodociągowe i kanalizacyjne
  asystent projektanta/ koordynator budowy (inżynier budowy) - własna działalność

  Usługi projektowo-wykonawcze w branży sanitarnej Michał Łabędzki

  od stycznia 2011 (od 3 lat i 4 miesięcy)
  1. Prowadzenie własnej działalności projektowo-wykonawczej pod nazwą: „Usługi projektowo-wykonawcze w branży sanitarnej Michał Łabędzki”;
  Asystent projektanta

  Usługi Projektowe Wojciech Jankowiak

  od grudnia 2008 (od 5 lat i 5 miesięcy)
  Praca dorywcza na zasadzie umowy o dzieło

  zakres obowiązków: projektowanie sieci i instalacji sanitarnych

  główne zagadnienia: sieci ciepłownicze, kanalizacyjne, instalacje: zimnej, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, kanalizacji, gazowa
  Koordynator budowy (Inżynier Budowy) - umowa o pracę

  PBT Zachód Sp. z o.o.; ul. Polna 1A, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

  maj 2010 - grudzień 2010 (przez 8 miesięcy)
  Kompleksowa obsługa budów w branży sanitarnej, w szczególności sieci wodociągowych.

  zakres obowiązków:
  - kosztorysowanie i przygotowywanie ofert przetargowych
  - podział zadań na poszczególne brygady robocze, ustalanie harmonogramów robót
  - załatwianie wszelkich formalności związanych z realizacją budowy (np. ubezpieczeń budowy)
  - reprezentowanie firmy podczas rozmów z Inwestorem oraz w trakcie rad budowy
  - koordynowanie zamówień materiałowych
  - bilansowanie wydatków związanych z budową
  - przygotowywanie dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysów powykonawczych

  główne zagadnienia: sieci wodociągowe
  Inżynier budowy

  "ZISTAN Inżynieria Sanitarna, Grzewcza", ul. Zdobywców Monte Cassino 58, Poznań

  październik 2008 - kwiecień 2010 (przez 1 rok i 7 miesięcy)
  zakres obowiązków:
  - wykonywanie kosztorysów ofertowych i kompletowanie dokumentacji przetargowych
  - koordynacja zamówień materiałowych
  - nadzór nad realizacją prac budowlanych
  - opracowywanie dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysów powykonawczych dotyczących danej budowy.

  główne zagadnienia: sieci ciepłownicze, kanalizacyjne, odwodnienia terenu, instalacje: ziemnej, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, kanalizacji, gazowa, sprężonego powietrza
  Asystent projektanta

  "Pracownia Projektowa Mieczysław Porowski", Os. Rusa 62/2, Poznań

  marzec 2008 - czerwiec 2008 (przez 4 miesiące)
  zakres obowiązków: projektowanie instalacji i sieci sanitarnych

  główne zagadnienia: wentylacja, klimatyzacja ogrzewnictwo i chłodnictwo dla większych obiektów (hotele, szpitale, centra handlowe...)
  Asystent Projektanta

  "Ciepłownik" Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 475, Poznań

  lipiec 2006 - sierpień 2006 (przez 2 miesiące)
  zakres obowiązków: kosztorysowanie, projektowanie instalacji i sieci sanitarnych

  główne zagadnienia: sieci kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania

  Edukacja

  Inżynieria Środowiska, Specjalność: Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza, magisterskie

  Politechnika Poznańska

  październik 2003 - październik 2008 (przez 5 lat i 1 miesiąc)

  Języki

  Hiszpański

  dobry

  Angielski

  dobry

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  1. Zdany egzamin na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – nr ewidencyjny WKP/0136/OWOS/11

  2. Kurs organizowany przez firmę UPONOR Sp. z o.o. dotyczący obsługi programów wspomagających projektowanie - Instal-OZC oraz Instal-Therm

  3. Kurs organizowany przez firmę KOMAKO Software House dotyczący obsługi programu wspomagającego kosztorysowanie - NORMA PRO

  4. Kurs organizowany przez firmę Star Pipe Polska Sp. z o.o. z zakresu projektowania, montażu i nadzoru preizolowanych sieci ciepłowniczych

  5. Kurs organizowany przez firmę Nowatech Sp. z o.o. z zakresu budowy, obsługi i zasad zgrzewania doczołowego rur polietylenowych

  6. Kurs organizowany przez Fabrykę Armatury Hawle Spółka z.o.o. z zakresu montażu armatury do przyłączy domowych

  7. Kurs organizowany przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych z zakresu: „Armatura regulacyjna i zabezpieczająca w instalacjach i sieciach wodociągowych oraz p.poż.”

  Hobby

  Film, muzyka, sport, języki obce, zwierzęta.