Michał Chmielowski

Michał Chmielowski

specjalista ds. prawny - umowa zlecnie, Finea sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej ENEA S.A.

Poznań, wielkopolskie

Podsumowanie

  Obecnie zatrudniowny jako prawnik - specjalista ds. prawnych w spółce zależnej od ENEA S.A. Do moich głównych obowiązków należy prowadzenie procesu windykacyjnego dla ENEA S.A. począwszy od wszczęcia postępowania sądowego, kontolowaniem jego przebiegu, po skuteczną egzekucję wierzytelności. W ramach moich obowiązków znajduje się także wydawanie opinii prawnych , tworzenie umów handlowych oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości na gruncie prawa pojawiających się podczas codziennej działalności podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej ENEA.
  specjalista ds. prawny - umowa zlecnie

  Finea sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej ENEA S.A.

  od listopada 2009 (od 4 lat i 10 miesięcy)
  aplikant radcowski

  Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Koralewski

  od listopada 2009 (od 4 lat i 10 miesięcy)
  specjalista ds. prawnych

  Finea sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej ENEA S.A.

  czerwiec 2008 - listopad 2009 (przez 1 rok i 6 miesięcy)
  Zakres obowiązków:

  - sporządzanie opinii prawnych na rzecz Finea sp. z o.o. i podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej ENEA,

  - wykonywanie innych czynności prawniczych na rzecz Finea sp. z o.o. i podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej ENEA,

  - przygotowywanie pozwów i innych pism w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,

  - prowadzenie ewidencji i kontrolowanie toczących się postępowań sądowych i egzekucyjnych w imieniu ENEA S.A.

  - sporządzanie umów handlowych
  asystent radcy prawnego

  Kancelaria Adwokacka w Poznaniu mec. Radosława Horbatowskiego

  wrzesień 2005 - czerwiec 2008 (przez 2 lata i 10 miesięcy)
  Praktyka w zakresie:
  - prawa cywilnego, prawa pracy, prawa handlowego, prawa gospodarczego,
  - prowadzenie i przygotowywanie negocjacji stron w Sądzie Polubownym działajacym przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.

  Do zakresu obowiązków należało m.in. nadzór orzecznictwa sądów powszechnych, w szczególności orzecznictwa z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego mającego charakter zasad prawnych; sprawdzanie i opiniowanie, modyfikowanie i negocjowanie umów cywilnych i handlowych pod względem ich zasadności, prawidłowości, legalności jak i pod względem potencjalnych skutków prawnych; sporządzanie profesjonalnych opinii prawnych; kontrola korespondencji wychodzącej z kancelarii od innych pracowników.

  Ponadto, w kancelarii znajduje się Stały Sąd Polubowny, w którym zajmowałem się organizacją spotkań i posiedzeń sądu; kontaktem z sędziami Sądu Polubownego; kierowaniem sekretariatem Sądu.
  praktykant / stażysta

  Kancelaria Adwokacka w Poznaniu mec. Katarzyny Moskwy

  wrzesień 2004 - październik 2005 (przez 1 rok i 2 miesiące)
  Zakres:
  - prawo cywilne

  Do szczegółowego zakresu pracy należało sporządzanie pism w toku procesu jak i poza nim; utrzymywanie kontaktu korespondencyjnego jak i osobistego z klientami kancelarii; sporządzenie opinii prawnych.

  Edukacja

  Prawo, magisterskie

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  październik 2003 - maj 2008 (przez 4 lata i 8 miesięcy)

  Języki

  Niemiecki

  dobry

  Rosyjski

  podstawowy

  Angielski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  1. Seminarium dyplomatyczno-negocjcyjnym Jana Kułakowskiego,

  2. Kurs prawniczy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

  Hobby


  sporty drużynowe /piłka nożna, koszykówka/,

  żeglarstwo,

  snowboard, narty.

  turystyka /w szczególności kierunek Wschodniej Europy/

  historia /w szczególności okres Dwudziestolecia Międzywojennego oraz Rewolucji Francuskiej/

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 2

  Zobacz szczegóły »