Michał Chmielowski

Michał Chmielowski

specjalista ds. prawny - umowa zlecnie, Finea sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej ENEA S.A.

Poznań, wielkopolskie

Podsumowanie

Obecnie zatrudniowny jako prawnik - specjalista ds. prawnych w spółce zależnej od ENEA S.A. Do moich głównych obowiązków należy prowadzenie procesu windykacyjnego dla ENEA S.A. począwszy od wszczęcia postępowania sądowego, kontolowaniem jego przebiegu, po skuteczną egzekucję wierzytelności. W ramach moich obowiązków znajduje się także wydawanie opinii prawnych , tworzenie umów handlowych oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości na...
specjalista ds. prawny - umowa zlecnie

Finea sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej ENEA S.A.

od listopada 2009 (od 5 lat i 2 miesięcy)
aplikant radcowski

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Koralewski

od listopada 2009 (od 5 lat i 2 miesięcy)
specjalista ds. prawnych

Finea sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej ENEA S.A.

czerwiec 2008 - listopad 2009 (przez 1 rok i 6 miesięcy)
Zakres obowiązków:

- sporządzanie opinii prawnych na rzecz Finea sp. z o.o. i podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej ENEA,

- wykonywanie innych czynności prawniczych na rzecz Finea sp. z o.o. i podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej ENEA,

- przygotowywanie pozwów i innych pism w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,

- prowadzenie ewidencji i kontrolowanie toczących się postępowań sądowych i egzekucyjnych w imieniu ENEA S.A.

- sporządzanie umów handlowych
asystent radcy prawnego

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu mec. Radosława Horbatowskiego

wrzesień 2005 - czerwiec 2008 (przez 2 lata i 10 miesięcy)
Praktyka w zakresie:
- prawa cywilnego, prawa pracy, prawa handlowego, prawa gospodarczego,
- prowadzenie i przygotowywanie negocjacji stron w Sądzie Polubownym działajacym przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.

Do zakresu obowiązków należało m.in. nadzór orzecznictwa sądów powszechnych, w szczególności orzecznictwa z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego mającego charakter zasad prawnych; sprawdzanie i opiniowanie, modyfikowanie i negocjowanie umów cywilnych i handlowych pod względem ich zasadności, prawidłowości, legalności jak i pod względem potencjalnych skutków prawnych; sporządzanie profesjonalnych opinii prawnych; kontrola korespondencji wychodzącej z kancelarii od innych pracowników.

Ponadto, w kancelarii znajduje się Stały Sąd Polubowny, w którym zajmowałem się organizacją spotkań i posiedzeń sądu; kontaktem z sędziami Sądu Polubownego; kierowaniem sekretariatem Sądu.
praktykant / stażysta

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu mec. Katarzyny Moskwy

wrzesień 2004 - październik 2005 (przez 1 rok i 2 miesiące)
Zakres:
- prawo cywilne

Do szczegółowego zakresu pracy należało sporządzanie pism w toku procesu jak i poza nim; utrzymywanie kontaktu korespondencyjnego jak i osobistego z klientami kancelarii; sporządzenie opinii prawnych.

Edukacja

Prawo, magisterskie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

październik 2003 - maj 2008 (przez 4 lata i 8 miesięcy)

Języki

Niemiecki

dobry

Rosyjski

podstawowy

Angielski

podstawowy

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

1. Seminarium dyplomatyczno-negocjcyjnym Jana Kułakowskiego,

2. Kurs prawniczy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Hobby


sporty drużynowe /piłka nożna, koszykówka/,

żeglarstwo,

snowboard, narty.

turystyka /w szczególności kierunek Wschodniej Europy/

historia /w szczególności okres Dwudziestolecia Międzywojennego oraz Rewolucji Francuskiej/

Grupy

Wszystkich wypowiedzi: 2

Zobacz szczegóły »