Michał Banaszek

Michał Banaszek

.

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

  Starszy Doradca Klienta SME

  BNP Paribas Bank Polska SA

  od stycznia 2011 (od 3 lat i 8 miesięcy)
  Doradca Klienta Instytucjonalnego

  Bank DnB NORD Polska SA

  listopad 2007 - grudzień 2010 (przez 3 lata i 2 miesiące)
  Zakres obowiązków: pozyskiwanie nowych klientów MSP (grupa docelowa to klienci o przychodach od 3 mln PLN do 40 mln rocznie), negocjacje warunków transakcji z nowymi klientami i dotychczasowymi, kompletowanie dokumentów, wstępna analiza wniosków klientów pod względem ekonomiczno-finansowym i prawnym, prezentacja opracowanych wniosków kredytowych na komitetach kredytowych i zarządzie banku, wystąpienia na konferencjach organizowanych przez bank DnB NORD,

  Zdobyte doświadczenie: umiejętność pozyskiwania nowych klientów, praktyczna ocena projektów inwestycyjnych, wykorzystywanie uwarunkowanych i nieuwarunkowanych form płatności przy udziale transakcji kredytowych, finansowanie działalności podmiotów gospodarczych poprzez: finansowanie leasingu, wykup wierzytelności leasingowych, finansowanie eksportu, emisja krótkoterminowych i długoterminowych papierów dłużnych; znajomość produktów tresury + IRS oraz CIRS, produkty strukturyzowane; przygotowanie Klienta do debiutu na Giełdę Papierów Wartościowych (New Connect).
  Doradca Klienta ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA

  styczeń 2006 - listopad 2007 (przez 1 rok i 11 miesięcy)
  Zakres obowiązków: aktywne pozyskiwanie nowych klientów (tj. małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), negocjacje warunków transakcji z nowymi klientami i dotychczasowymi, kompletowanie dokumentów, wstępna analiza wniosków klientów pod względem ekonomiczno-finansowym i prawnym, wstępna ocena ryzyka kredytowego Klienta.
  Dodatkowo, przygotowywanie ofert handlowych na finansowanie projektów inwestycyjnych w samorządach (kredyt inwestycyjny, emisja obligacji komunalnych, kredyt europejski (pomostowy i uzupełniający); udział w przetargach organizowanych przez samorządy terytorialne (tj. gminy, powiaty, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe itp.).

  Zdobyte doświadczenie: umiejętność pozyskiwania nowych klientów oparta na doskonaleniu procesu negocjacji i sprzedaży, praktyczna ocena projektów inwestycyjnych, wykorzystywanie uwarunkowanych i nieuwarunkowanych form płatności przy udziale transakcji kredytowych, finansowanie działalności podmiotów gospodarczych poprzez: finansowanie leasingu, wykup wierzytelności leasingowych, emisja krótkoterminowych i długoterminowych papierów dłużnych, finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, wspieranie procesów restrukturyzacyjnych w SPOZZ. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów z sektora jednostek samorządu terytorialnego; poznanie procedury i specyfiki finansowania tej grupy Klientów; znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawy o zamówieniach publicznych, finansowanie działalności jednostek samorządu terytorialnego poprzez emisję długoterminowych obligacji komunalnych.

  Edukacja

  Podyplomowe studia dla analityków bankowych, studia podyplomowe

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  wrzesień 2011 - czerwiec 2012 (przez 10 miesięcy)

  Grupy

  Zobacz szczegóły »