Marzena Bobrowska

Marzena Bobrowska

Biegły Rewident, Supervisor- Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Kraków, małopolskie

Podsumowanie

  • Księgowość
  • Audyt
  • Finanse
  • Analiza finansowa
  • Microsoft Office
  • Raportowanie i analizy
  • Kontrola wewnętrzna
  • Konsolidacja sprawozdań
  • Zarządzanie projektami i zasobami ludzkimi
8 lat doświadczenia w audytingu i usługach doradczych. Tytuł Biegłego Rewidenta. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem i projektami. Wysoka motywacja i ukierunkowanie na osiąganie wyników, jak również silne zdolności interpersonalne.

Pięć najsilniejszych stron wg Gallup Strenghts...
Supervisor

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

od września 2010 (od 4 lat i 4 miesięcy)
Przebieg kariery: Semi-Senior -> Senior-> Supervisor

• badania i przeglądy sprawozdań finansowych (PAS, IFRS/IAS, US GAAP),
• przekształcenia sprawozdań finansowych PAS-> IFRS /IAS,
• konsolidacja sprawozdań finansowych,
• raportowanie grupowe,
• udział w niestandardowych projektach (Advisory, Purchase Price Allocation, Reviews),
• projektowanie/wdrażanie/ocena/usprawnianie systemów kontroli wewnętrznej, w tym zgodnie z SOX,
• zarządzenie i nadzorowanie badania Grupy Kapitałowej liczącej ponad 30 spółek,
• budżetowanie i zarządzanie projektami,
• utrzymywanie kontaktów biznesowych z badanymi podmiotami,
• rekrutacja i oceny pracowników
Kierownik Projektu

Roedl Audit Sp. z o.o.

październik 2007 - sierpień 2010 (przez 2 lata i 11 miesięcy)
Przebieg kariery: Asystent -> Kierownik Projektu

• badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (PAS, IFRS/IAS),
• weryfikacja pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z niemieckim prawem bilansowym (HGB),
• udział w projektach Due Diligence,
• koordynowanie działań zespołu i weryfikacja pracy asystentów,
• doradztwo w zakresie ujęcia transakcji i zdarzeń gospodarczych w księgach oraz sprawozdaniach
finansowych jednostek,
• badanie efektywności działania systemów kontroli wewnętrznej.
Asystent Biegłego Rewidenta

AdAc Sp. z o.o.

grudzień 2006 - wrzesień 2007 (przez 10 miesięcy)
• badanie i przeglądy sprawozdań finansowych (PAS, IFRS/IAS),
• testowanie efektywności systemu kontroli wewnętrznej

Edukacja

KIBR, studia podyplomowe

Tytuł Biegłego Rewidenta

wrzesień 2008 - styczeń 2013 (przez 4 lata i 5 miesięcy)
Finanse i rachunkowość, magisterskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

październik 2003 - czerwiec 2008 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

Języki

Angielski

biegły

Niemiecki

podstawowy

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

• obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów organizowane przez KIBR,
• szkolenia wewnętrzne organizowane przez Deloitte oraz Rödl & Partner,
• kurs obsługi programu CDN OPTIMA (Księga główna, Handel, Kasa/Bank, Płace i kadry),
• kurs obsługi programu SYMFONIA Finanse i Księgowość,

Organizacje

KIBR (Krajowa Izba Biegłych Rewidentów) - biegły rewident: numer w rejestrze 12576

Grupy

Zobacz szczegóły »