Marta Wereszczyńska

Marta Wereszczyńska

Logistics Manager

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

- doświadczenie na stanowiskach managerskich w działach logistyki i sprzedaży w międzynarodowych korporacjach;
- rozwinięte kompetencje managerskie (rekrutacja, rozwój i motywacja ok. 15 osobowego zespołu);
- inspirujący lider, dostrzegająca potencjał w innych, pragnąca pomagać w pełnym wykorzystaniu ich potencjału. Katalizator rozwoju osób i grup;
- zdolności analityczne i dążenie do ciągłej optymalizacji procesów logistycznych, doświadczenie w prowadzeniu projektów;
- doświadczenie we współpracy z klientami na rynkach międzynarodowych (głównie na terenie Unii Europejskiej);
- silna orientacja na wynik, umiejętność podejmowania decyzji w zmieniającym się otoczeniu
- wysoka efektywność w zarządzaniu łańcuchem dostaw poprzez wprowadzanie innowacji...
Logistics Manager

SIEMENS A.G.

od marca 2013 (od 1 roku i 11 miesięcy)
- Nadzór i kontrola operacji magazynowych i transportowych dla 8 krajów Europy Środkowej i Wschodniej - ponad 1,1 mln urządzeń w skali roku ( zapewnienie terminowości dostaw, kompletu dokumentów i na czas - projekt zakończony 4,5% redukcją kosztów poprzez kompilację zamówień w celu stworzenia optymalnych dostaw).
- Analiza i odpowiedzialność za logistyczne KPI (poziom obsługi klienta, fizyczne koszty dystrybucji , Business Balance ScoreCard, lokalne KPI) oraz za budżet logistyczny, analiza i kontrola budżetu logistycznego, weryfikacja kosztów, ustalanie priorytetów, raportowanie do zarządu firmy.
- Utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania pracowników poprzez szkolenia, coaching i edukację (odpowiedzialność za ok. 15 podległych pracowników - rekrutacje, analizy wydajności pracy pracowników, roczne oceny pracy i potencjału - PAP (performance appraisal process).
- Współpraca z innymi działami na wszystkich szczeblach, w celu osiągnięcia ustalonych targetów, a także w celu wypracowania synergii dzięki między-działowym projektom ( projekt - zmniejszenie strat magazynowych z 0,32% do 0,16%), a także ustanawianie procedur, standardów i WoW.
- Przegląd zapasów, uwzględnianie nadchodzących przestojów i problemów z jakością produktów z menedżerami fabryk i z kierownikiem magazynu, nadzorowanie operacji magazynowych (projekt - zmniejszenie czasu potrzebnego do redystrybucji z 1 tygodnia do 2-3 dni, a także projekt współpracy z alternatywnymi kanałami dystrybucji).
- Współpraca z przewoźnikami (negocjowanie stawek i warunków kontraktu, wybór i ocena przewoźników - wartość negocjowanych umów: do 38mln) .
Import, Market Logistics

MARS Polska

sierpień 2009 - marzec 2013 (przez 3 lata i 8 miesięcy)
- odpowiedzialność za poziom zapasów na 240 produktach importowych
- odpowiedzialność za wynik CSL (wskaźnik liczby dostarczonych produktów do liczny zamówionej przez klientów) – na poziomie ~99%
- prowadzenie i odpowiedzialność za projekty z udziałem itemów importowanych – wprowadzenie ponad 70 nowych produktów na rynek polski, stworzenie i wprowadzenie nowego narzędzia „Kalendarza aktywności” (poszczególne etapy projektu, budżet, osoby zaangażowane, timingu, etc.) – około 80 projektów rocznie
- współpraca w języku angielskim i niemieckim z ok. 70 osobami na całym świecie (ustalenie WOW, poziomu zapasów poprzez wskaźniki SS i PMS, transportu, etc.)
- kontrola realizacji estymacji sprzedażowych (forecastów) na poszczególnych brandach (w tym informowanie dział sprzedaży o zagrożeniach/ brakach w dostępności)
- kontrola dostaw (ich terminowości oraz jakości) z kilkunastu krajów – wzrost efektywności poprzez stworzenie i wdrożenie nowego narzędzia „OnTime&Quality”
- odpowiedzialność za kwestie legalne produktów, negocjacje z firmami oferującymi usługi copackingu – wynegocjowanie 7% oszczędności w skali rocznej (koszt stickerów i usługi stickeringu)
Sales

Mars Polska

styczeń 2007 - sierpień 2009 (przez 2 lata i 8 miesięcy)
- odpowiedzialność za prowadzenie rozmów handlowych, negocjowanie warunków umów handlowych oraz wprowadzanie nowych produktów (listingi), a także gazetki i promocje dla największej detalicznej sieci handlowej
- projekt wprowadzenia do sieci klienta produktów firmy (9 bestsellerów z segmentu Chocolate i 14 bestsellerów z segmentu Petfood), wprowadzenie planogramów do sieci
- negocjacje umów handlowych z największymi detalicznymi punktami handlowymi – produkty MARS na wyłączność w listingach oraz 100% obecność w strefie przykasowej
- zarządzanie kilkuosobowym (3-5) zespołem przedstawicieli handlowych (coaching, rozliczanie wyników, etc.) – wzrost wartości sprzedaży o 14% w skali roku
- wprowadzenie zmian terytorialnych na poziomie regionalnym w podziale na kategorie sklepów
- zarządzanie i weryfikacja pracy merchendiserów

Edukacja

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw, studia podyplomowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

od październik 2013 (od 1 roku i 4 miesięcy)
Katedra Innowacji Rynkowych i Logistyki, doktorat

Uniwersytet Warszawski

sierpień 2012 (od 2 lat i 6 miesięcy)
Zarządzanie marką, studia podyplomowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

październik 2005 - czerwiec 2006 (przez 9 miesięcy)
Zarządzanie i Marketing, magisterskie

Uniwersytet Warszawski

wrzesień 1999 - czerwiec 2004 (przez 4 lata i 10 miesięcy)

Języki

Niemiecki

biegły

Angielski

biegły

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

* Techniki LEAN w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw
* Automatyzacja linii produkcyjnych
* IT dla nowoczesnej produkcji
* Dealing with Ambiguity
* Rozwód Zdolności Przywódczych (Mars Leadership Capabilities) / Budowanie Zaangażowania / Zasady Skutecznego Przywództwa
* Presentation Skills / Connect and Interact with Listeners
* Twórcze Rozwiązywanie Problemów / Racjonalność decyzji
* Think on Your Feet (sztuka szybkich prezentacji)
* Akademia LEAN
* Selling Skills I & II / Techniki Negocjacji
* Program Zarządzania Energią Życiową / Inteligencja Emocjonalna /komunikacja Niewerbalna
* Outlook, Excel, Excel Advanced, PowerPoint
* Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Hobby

* sport (zumba fitness, taniec towarzyski oraz tango argentyńskie)
* lotnictwo (samoloty ultralekkie i turystyczne)
* podróże
* strzelectwo sportowe (broń krótka)
* pływanie (certyfikat ratownika wodnego)
* tresura psów

Grupy

Zobacz szczegóły »