Marek Trzoska

Marek Trzoska

Inżynier Rezydent, inspektor nadzoru branża sanitarna, właściciel własnej firmy.

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Podsumowanie

  Inżynier Reyzdent

  WPU Kamat Marek Trzoska dla Bud Invent Warszawa Sp. z o.o.

  maj 2010 - marzec 2011 (przez 11 miesięcy)
  Pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta na zadaniu” Rewitalizacja dawnego Kościoła i Klasztoru Dominikanów obecnie Centrum Sztuki Galeria EL na Starym Mieście w Elblągu” . Kontrakt realizowany wg procedur RED FIDIC.
  Inżynier Rezydent i inspektor nadzoru branży sanitarnej

  WPU Kamat Marek Trzoska dla Bud-Invent Sp. z o.o. Warszawa

  październik 2009 - listopad 2010 (przez 1 rok i 2 miesiące)
  10.2009 – 11.2010 - Pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta i inspektora nadzoru branży sanitarnej przy realizacji projektu „Rewitalizacja centrum miasta – rozwój funkcji turystycznych Elbląga – „Przeniesienie zabytkowego budynku z ul. 12 lutego w Elblągu na Wyspę Spichrzów w Elblągu wraz z realizacją placu postojowego”” . Kontrakt realizowany wg procedur RED FIDIC.
  Przedstawiciel Wykonawcy

  WPU Kamat Marek Trzoska dla Ce-Sta Sp. z o.o. Słupsk

  lipiec 2009 - sierpień 2011 (przez 2 lata i 2 miesiące)
  Pełnienie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy dla Kontraktu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica w miejscowościach: Kuleszewo, Lulemino, Sycewice” – nr referencyjny sprawy: 01/PN/JRP/2009 Realizacja niniejszego zamówienia polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie Gminy Kobylnica miejscowość. miejscowość Kuleszewo, trasa Kuleszewo - Lulemino, miejscowość Lulemino, trasa Lulemino – Kruszyna, miejscowość Sycewice ,trasa Sycewice - Słupsk.
  Długości sieci kanalizacji wynoszą: kanalizacja grawitacyjna c.a 5,7 km, kanalizacja ciśnieniowa c.a 8,5 km, pompownie sieciowe 4 szt, pompownie przydomowe 1 szt.
  Kontrakt realizowany w ramach procedur YELLOW FIDIC.
  Inżynier Rezydent i inspektor nadzoru branży sanitarnej

  WPU Kamat Marek Trzoska dla Bud Invent Sp. z o.o. Warszawa

  grudzień 2008 - grudzień 2010 (przez 2 lata i 1 miesiąc)
  Pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta i inspektora nadzoru branży sanitarnej przy realizacji projektu” Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu” . Kontrakt realizowany wg procedur RED FIDIC.
  Przedstawiciel Wykonawcy

  WPU Kamat Marek Trzoska dla Ce-Sta Sp. z o.o. Słupsk

  luty 2008 - lipiec 2011 (przez 3 lata i 6 miesięcy)
  Pełnienie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy dla Kontraktu nr 03 w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/019 pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk w czterech częściach” –
  • kontrakt nr 03/I/część 1 w ramach której realizacja niniejszego zamówienia polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie gminy Słupsk w : m. Bruskowo Małe, m. Wierzbięcin, t. Wierzbięcin – Bruskowo Wielkie, t. Bruskowo Wielkie – Słupsk, m. Słupsk. Długości sieci kanalizacji dla Części I wynoszą: kanalizacja grawitacyjna c.a 4,5 km, kanalizacja ciśnieniowa c.a 10 km, pompownie sieciowe 4 szt., pompownie przydomowe 5 szt.;
  • kontrakt nr 03/I/część 2 w ramach której realizacja niniejszego zamówienia polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie gminy Słupsk w : T. Krępa – Płaszewko, m. Płaszewko, t. Płaszewko – Kusowo, m. Kusowo, t. Kusowo – Głobino, m. Swochowo, t. Siemianice – Swochowo, m. Siemianice. Długości sieci kanalizacji dla Części II wynoszą: kanalizacja grawitacyjna c.a 3 km, kanalizacja ciśnieniowa c.a. 6 km, pompownie sieciowe 6 szt., pompownie przydomowe 5 szt.;
  • kontrakt nr 03/I/część 3 w ramach której realizacja niniejszego zamówienia polega na zaprojektowaniu i wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie gminy Słupsk w : m. Rogawica, t. Grąsino – Rogawica, m. Grąsino, t. Jezierzyce SHR – Grąsino, m. Jezierzyce SHR, t. Jezierzyce SHR – Jezierzyce-Osiedle, m. Jezierzyce Osiedle, t. Jezierzyce-Osiedle – Bukowka, m. Bukowka, t. Jezierzyce SHR – Redzikowo, t. Redzikowo – Wieszyno, m. Redzikowo SSSE, t. Redzikowo SSSE - Wieszyno, t. Słupsk – Redzikowo. Długości sieci kanalizacji dla Części III wynoszą: kanalizacja grawitacyjna c.a. 10 km, kanalizacja ciśnieniowa c.a. 21 km, pompownie sieciowe 10 szt.
  Kontrakt realizowany w ramach procedur YELLOW FIDIC.
  Przedstawiciel Wykonawcy

  WPU Kamat Marek Trzoska dla Alstal sp.z o.o.

  październik 2007 - listopad 2008 (przez 1 rok i 2 miesiące)
  Przedstawiciel Wykonawcy dla Kontraktu „Budowa nowych kanalizacji sanitarnych cz.1 i 3” w Bydgoszczy realizowanych w ramach procedur YELLOW FIDIC .
  Przedmiotem niniejszego zamówienia było zaprojektowanie i wykonanie:
  - nowych kanałów grawitacyjnych Ø 0,20÷0,50 m o łącznej długości 40,0 km
  - odcinków łączących przyłącza z główną siecią kanalizacyjną Ø 0,15 m o łącznej długości 9,7 km
  - rurociągów tłocznych Ø 100÷300 mm o łącznej długości 8,8 km
  - 16 przepompowni ścieków na terenie miasta Bydgoszczy.
  Inspektor Nadzoru

  WPU Kamat Marek Trzoska

  wrzesień 2007 - listopad 2010 (przez 3 lata i 3 miesiące)
  04.2010 – 08.2010 – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży sanitarnej na zadaniu „Budowa supermarketu TESCO w miejscowości Barcin”
  11.2009 – 02.2010 – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży sanitarnej na zadaniu „Budowa supermarketu TESCO w miejscowości Łabiszyn”
  06.2010 – 11.2010 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy projekcie” Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 25 na odcinku Koronowo-Bydgoszcz od km 138+500 do km 141+709.”
  09.2009 – 08.2010 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej - kanalizacją deszczowa -w ramach zadania: przebudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Kruszwica – Gocanowo od km 14+500 do km 23+000
  06.2009 – 11.2009 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej - kanalizacją deszczowa -w ramach zadania: rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 25 Bobolice -Bydgoszcz- Oleśnica z drogą powiatowa nr 1104 C (Stare Gronowo) - ar. woj.-Witkowo - Kamień Krajeński, ul. Strzelecka w m. Kamień Krajeński
  04.2009 – 08.2009 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży sanitarnej na zadaniu Przebudowa drogi krajowej nr 5 na odcinku Czewujewo - Rogowo od km 104+280 do km 111+150


  04.2009 – 08.2009 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży sanitarnej na zadaniu Przebudowa drogi krajowej nr 1 na odcinku Morgi - Bzowo od km 97+400 do km 108+020 - Zadanie nr 1: Warlubie -Bzowo od km 104+319 do km 108+020


  05.2009 – 09.2008 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży sanitarnej na zadaniu "Przebudowa drogi krajowej nr 1 na odcinku Dolna Grupa - Święte od km 115+450 do km 123+132
  Zadanie 1: Dolna Grupa - węzeł Nowe Marzy od km 115+450 do km 120+550;
  Zadanie 2 : węzeł Nowe Marzy - Święte od km 121+990 do km 123+132.


  10.09.2007 – 10.11.2008 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży sanitarnej na zadaniu "Przebudowa drogi krajowej nr 10 na odcinku Wypaleniska (Makowiska) - Przyłubie (proj. km 276+998,84 do km 288+062,30)"
  Inspektor Nadzoru

  "WPU Kamat " dla ECM Group Polska Sp. z o.o.

  kwiecień 2007 - listopad 2007 (przez 8 miesięcy)
  Inspektor nadzoru branży sanitarnej na zadaniu „Renowacja Magistral Wodociągowych część,1,2,3,4,5,6” realizowanym w ramach procedur YELLOW FIDIC.
  Renowacja obejmowała oczyszczenie i uszczelnienie istniejących magistral wodociągowych w celu zwiększenia niezawodności ich działania i uzyskania lepszej jakości wody. Zakres rzeczowy zadania obejmował renowację przewodów magistralnych Ø400-1000 mm o łącznej długości ok. 66,4 km podzielone na 7 części
  Inspektor Nadzoru

  WPU Kamat Marek Trzoska dla Bud Invent Sp. z o.o. Warszawa

  lipiec 2006 - lipiec 2007 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
  Inspektor nadzoru branży sanitarnej na „Centrum Ekspedycyjno Rozdzielczym Poczty Polskiej w Bydgoszczy – w zakresie następującym
  • Wodociąg o średnicy od DN 75 do DN 160 – długości 1627mb
  • Kanalizacja deszczowa o średnicy od DN 160 do DN 800 o łącznej długości 3260mb
  • Kanalizacja sanitarna o średnicy od DN 160 do DN 200 o łącznej długości 815mb
  • Sieć drenarska o średnicy od DN 80 do DN 145 o łącznej długości 1286mb
  Oraz wewnętrzne sieci technologiczne, wod – kan, wentylacyjne, gazowe, c.o, sprężonego powietrza, klimatyzacji
  Kierownik Kontraktu

  WPU Kamat Marek Trzoska dla Jedynka Poznań Sp z o.o.

  kwiecień 2006 - październik 2010 (przez 4 lata i 7 miesięcy)
  Kierownik Kontraktu - „Budowa Trasy Średnicowej w Grudziądzu etap I” realizowana w ramach procedur RED FIDIC w zakres której prowadzone były między innymi następujące roboty:
  • Kanalizacja deszczowa o średnicach o średnicy od 200 do 800mm o długości łącznej 8767mb
  • Przebudowa rowów melioracyjnych o długości 3550 mb
  • Dreny pełnossące o długości 6144mb
  • Sieć wodociągowa o średnicach od Dn 100 do Dn 225 o długości 2 840
  • Przepusty o średnicy DN 1500 o długości 263mb
  Kierownik budowy

  Hydrobudowa S. A. Gdańsk

  wrzesień 2005 - kwiecień 2006 (przez 8 miesięcy)
  Kontrakt 2000/PL/16/P/PE/010 - 01 w ramach procedur RED FIDIC Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Drwęca -Jedwabno".

  Zakres prac obejmował: obiekty nowobudowane - budynek ozonowni wraz z stacją transformatorową, zbiornik wtórnego ozonowania, zbiorniki ciekłego tlenu, pompownia między obiektowa i wód płuczących wraz z rozdzielnią NN, komora mieszacza statycznego, komora zasuw, komory pomiarowe, łącznik hali filtrów i dyspozytorni obiekty modernizowane - hala filtrów, pompownia II stopnia, hala dmuchaw, pompownia wód popłucznych i namułów, pompownia I stopnia, hala sit, stacja transformatorowa, komory wstępnego chlorowania, zbiorniki wtórnego chlorowania, chlorownia, blok koagulacji, osadniki pionowe
  Główny specjalista ds. Techniczno -Marketingowych Kierownik budów i robót

  Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „ALFA" Sp. z o.o.

  sierpień 2000 - lipiec 2005 (przez 5 lat)
  - Budowa kanalizacji tłocznej Osielsko Żołędowo – etap II i III” w zakresie którego wykonano:
  • Rurociąg tłoczny 250 PEHD o długości 4700 m
  • Przepompownia ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i AKPiA

  - Budowa kanalizacji ściekowej od ul. Magazynowej w Inowrocławiu do miejscowości Cieślin wraz z przewiertem pod torami PKP dł.150 m Ø 900 mm w zakresie którego wykonano:
  • Przejście pod torami PKP Chorzów Batory – Tczew L= 146,5 m
  • Mimowola –Jaksice L= 27,0 m
  • Rurociąg tłoczny Ø 180 x 10,2 mm PE L= 2568 m
  • Przepompownia ścieków PS-9 Q= 17,0 l/s Ø 1,5 m

  - „ Drugostronne zasilanie w wodę Górnego Tarasu - Magistrale wodociągowe" DN
  300 i 500 Zakres rzeczowy Kontraktu obejmował wykonanie magistrali wodociągowych Ø 500 i Ø 300 mm o łącznej długości ok. 5000 m oraz 300 m przewodów średnicy 25÷200 mm łączących realizowane odcinki z istniejącą siecią wodociągową.

  - Budowa sieci wodociągowej zasilającej gminę Osielsko i dzielnicę Myślęcinek długości 1850 m wraz ze zbiornikiem o pojemności 500 m3 i pompownią o wydajności 400 m3/h wykonywane w ramach procedur RED FIDIC;
  - „ Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej dla Portu Lotniczego w Bydgoszczy";
  - „ Wymiana armatury wodociągowej w dz. Bartodzieje w Bydgoszczy";
  - „ Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Pod Blankami w Bydgoszczy";
  - „ Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Kozietulskiego w Bydgoszczy";
  - „ Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Polanka w Bydgoszczy";
  - „ Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Hutniczej w Bydgoszczy";
  - Realizacja i rozliczenie inwestycji w ramach procedur FIDIC oraz Banku Światowego
  Inżynier budowy

  Mostostal Export S.A. Warszawa

  lipiec 1998 - lipiec 2000 (przez 2 lata i 1 miesiąc)
  Budowa Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska" w Bydgoszczy wraz z kolektorami doprowadzającymi ścieki z Solca Kujawskiego i Bydgoszczy
  • nadzór nad realizacją budowy;
  • nadzór nad rozliczeniem pożyczek strukturalnych WFOŚ, NFOŚ oraz funduszy strukturalnych przeznaczonych na realizację inwestycji ze środków Unii Europejskiej;

  Edukacja

  budownictwo i inżynieria środowiska, inżynierskie

  Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy

  październik 1992 - czerwiec 1996 (przez 3 lata i 9 miesięcy)

  Specjalizacje

  Budownictwo » Zarządzanie budownictwem

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  Międzynarodowe procedury realizacji inwestycji według FIDIC
  i Banku Światowego

  Kosztorysowanie Inwestorskie

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 3

  Zobacz szczegóły »