Marcin Patronik

Marcin Patronik

psycholog, poradnia zdrowia psychicznego; poradnia leczenia uzależnień; ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie SOS

sanok, podkarpackie

Podsumowanie

  - objęcie stanowiska psychologa w SP ZOZ w Lesku;
  - rozpoczęcie Indywidualnej Praktyki Psychoterapii i Diagnozy Psychologicznej;
  - podjęcie współpracy ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lesku;
  - podjęcie grupowej terapii własnej (tzw. Grupa Selfexperience);
  - przygotowywanie się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty;
  - w przyszłości: organizowanie szkoleń, warsztatów, treningów, grup psychoedukacyjnych.
  - udział w projekcie "Stop - ręce nie są do bicia" - organizowanym we współpracy z Podkarpackim Kuratorium Oświaty i Stowarzyszeniem Kobiet Bieszczadzkich (trener warsztatów socjoterapeutycznych)
  - udział w projekcie "Moje prawa moją szansą" - organizowanym we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej i Stowarzyszeniem Kobiet Bieszczadzkich (trener szkolenia specjalistów: pracowników socjalnych, pedagogów, policjantów i kuratorów);
  psycholog

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku

  od kwietnia 2006 (od 8 lat i 5 miesięcy)
  - diagnoza psychologiczna;
  - terapia dzieci, młodzieży i dorosłych;
  - terapia osób uzależnionych od alkoholu;
  - konsultacje psychologiczne w Szpitalu (w szczególności na Oddziale Rehabilitacji i Oddziale Dziecięcym);
  - wsparcie i doradztwo psychologiczne;
  - psychoterapie indywidualna dzieci i młodzieży (nurt psychodynamiczny).

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  - Dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne);
  - Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) - w trakcie;
  - Warsztat pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną (w ramach Studium Pomocy Psychologicznej)

  Grupy

  Zobacz szczegóły »