Marcin Patronik

Marcin Patronik

psycholog, poradnia zdrowia psychicznego; poradnia leczenia uzależnień; ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie SOS

sanok, podkarpackie

Podsumowanie

- objęcie stanowiska psychologa w SP ZOZ w Lesku;
- rozpoczęcie Indywidualnej Praktyki Psychoterapii i Diagnozy Psychologicznej;
- podjęcie współpracy ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lesku;
- podjęcie grupowej terapii własnej (tzw. Grupa Selfexperience);
- przygotowywanie się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty;
- w przyszłości: organizowanie szkoleń, warsztatów, treningów, grup psychoedukacyjnych.
- udział w projekcie "Stop - ręce nie są do bicia" - organizowanym we współpracy z Podkarpackim Kuratorium Oświaty i Stowarzyszeniem Kobiet Bieszczadzkich (trener warsztatów socjoterapeutycznych)
- udział w projekcie "Moje prawa moją szansą" - organizowanym we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej i Stowarzyszeniem Kobiet Bieszczadzkich (trener szkolenia specjalistów: pracowników socjalnych, pedagogów, policjantów i kuratorów);
psycholog

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku

od kwietnia 2006 (od 8 lat i 6 miesięcy)
- diagnoza psychologiczna;
- terapia dzieci, młodzieży i dorosłych;
- terapia osób uzależnionych od alkoholu;
- konsultacje psychologiczne w Szpitalu (w szczególności na Oddziale Rehabilitacji i Oddziale Dziecięcym);
- wsparcie i doradztwo psychologiczne;
- psychoterapie indywidualna dzieci i młodzieży (nurt psychodynamiczny).

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

- Dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne);
- Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) - w trakcie;
- Warsztat pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną (w ramach Studium Pomocy Psychologicznej)

Grupy

Zobacz szczegóły »