Małgorzata Wencław-Kosińska

Małgorzata Wencław-Kosińska

Trener Działu Sprzedaży

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

Trener Działu Sprzedaży

Hoop Polska Sp. z o.o. / Kofola Holding

od listopada 2009 (od 5 lat i 2 miesięcy)
- Coaching Managerów działu sprzedaży
- Monitorowanie wiedzy i umiejęności pracowników
- Proponowanie rozwoju zawodowego poszczególnych osób w dziale sprzedaży
- Identyfikowanie potrzeb szkoleniowych
- Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych
- Uczestnictwo w procesach rekrutacji i adaptacji nowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi standardami
Specjalista ds. Szkoleń

PepsiCo International / Frito Lay Poland Sp. z o.o.

kwiecień 2006 - październik 2009 (przez 3 lata i 7 miesięcy)
Szkolenia:
- przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla sił sprzedaży w terenie
- przygotowywanie i realizacja agendy szkoleń
- logistyka i ewidencja szkoleń

Programy motywacyjne:
- przygotowywanie programów wspierających realizację celów biznesowych
- organizowanie wyjazdów szkoleniowo-motywacyjnych dla sił sprzedaży w terenie i biurze głównym (ok. 80 – 120 osób)

Konferencja i spotkania sił sprzedaży:
- wypracowanie koncepcji oraz całościowa organizacja corocznej konferencji sprzedaży w ramach przeznaczonego na ten cel budżetu (ok. 700 osób)
- aranżowanie corocznego spotkania działu sprzedaży dot. założeń budżetowych (ok. 80 osób)

Procesy:
- monitorowanie i systematyczne komunikowanie zestawień realizacji procesów obowiązujących w sprzedaży
- koordynacja i nadzór przebiegu zajęć j. angielskiego dla pracowników sił sprzedaży
- przygotowywanie, koordynowanie i monitoring programów wprowadzających dla nowych pracowników działu sprzedaży
Asystentka Dyrektora Generalnego ds. Integracji

PepsiCo International / Frito Lay Poland Sp. z o.o.

październik 2005 - marzec 2006 (przez 6 miesięcy)
Koordynowanie procesu integracji z firmą Star Foods i ścisła współpraca z zaangażowanymi w proces kierownikami ze strony Frito Lay Poland oraz Star Foods
Całościowe organizowanie spotkań informacyjnych dla pracowników przejętej firmy (ok. 600 os.)
Asystentka Dyrektora Generalnego, Dyrektora Personalnego i Dyrektora Finansowego

PepsiCo International / Frito Lay Poland Sp. z o.o.

luty 2003 - wrzesień 2005 (przez 2 lata i 8 miesięcy)
Aranżowanie podróży służbowych przełożonych zgodnie z obowiązującym kalendarzem spotkań
Organizowanie cotygodniowych i miesięcznych spotkań członków zarządu oraz przygotowywanie odpowiednich na spotkania prezentacji
Organizowanie wyjazdów szkoleniowo – motywacyjnych dla członków zarządu i dyrektorów firmy z Regionu Europy Wschodniej i Centralnej (ok. 50 os.)
Współpraca i negocjacje z firmami zewnętrznymi (B2B)
Asystentka Dyr. Gen., Rezydenta i Dyrektora Gastronomii

LIM Joint Venture Sp. z o.o. (Hotel Marriott)

październik 1997 - wrzesień 2002 (przez 5 lat)
Aranżowanie podróży służbowych przełożonych zgodnie z obowiązującym kalendarzem spotkań
Organizowanie i uczestniczenie w cotygodniowych spotkaniach członków zarządu; przygotowywanie prezentacji i sporządzanie sprawozdania ze spotkania
Współpraca i negocjacje z firmami zewnętrznymi (B2B)

Edukacja

Zarządzanie i Marketing II, magisterskie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

styczeń 1997 - czerwiec 2002 (przez 5 lat i 6 miesięcy)

Języki

Angielski

biegły

Rosyjski

dobry

Hiszpański

podstawowy

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

Coaching (05/2010 - szkolenie wewn. Hoop Polska)
Efektywne Zarządzanie Czasem (04/2009 - Kalkstein)
Zaawansowane Warsztaty Trenerskie (12/2008 - Kalkstein)
Roczny program w terenie, obejmujący pracę we wszystkich kanałach sprzedaży handlu tradycyjnego (2007/2008)
Sztuka Prezentacji (09/2007 - Door Poland)
Szkolenie Trenerów (04/2007 - Kalkstein)
Szkolenia MS Office: (Word, Excel, Power Point, Visio)
Szkolenia wewn. Frito Lay Poland
Szkolenia wewn. LIM Joint Venture (hotel Marriott)

Grupy

Zobacz szczegóły »