Małgorzata Wencław-Kosińska

Małgorzata Wencław-Kosińska

Trener Działu Sprzedaży

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

  Trener Działu Sprzedaży

  Hoop Polska Sp. z o.o. / Kofola Holding

  od listopada 2009 (od 4 lat i 10 miesięcy)
  - Coaching Managerów działu sprzedaży
  - Monitorowanie wiedzy i umiejęności pracowników
  - Proponowanie rozwoju zawodowego poszczególnych osób w dziale sprzedaży
  - Identyfikowanie potrzeb szkoleniowych
  - Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych
  - Uczestnictwo w procesach rekrutacji i adaptacji nowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi standardami
  Specjalista ds. Szkoleń

  PepsiCo International / Frito Lay Poland Sp. z o.o.

  kwiecień 2006 - październik 2009 (przez 3 lata i 7 miesięcy)
  Szkolenia:
  - przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla sił sprzedaży w terenie
  - przygotowywanie i realizacja agendy szkoleń
  - logistyka i ewidencja szkoleń

  Programy motywacyjne:
  - przygotowywanie programów wspierających realizację celów biznesowych
  - organizowanie wyjazdów szkoleniowo-motywacyjnych dla sił sprzedaży w terenie i biurze głównym (ok. 80 – 120 osób)

  Konferencja i spotkania sił sprzedaży:
  - wypracowanie koncepcji oraz całościowa organizacja corocznej konferencji sprzedaży w ramach przeznaczonego na ten cel budżetu (ok. 700 osób)
  - aranżowanie corocznego spotkania działu sprzedaży dot. założeń budżetowych (ok. 80 osób)

  Procesy:
  - monitorowanie i systematyczne komunikowanie zestawień realizacji procesów obowiązujących w sprzedaży
  - koordynacja i nadzór przebiegu zajęć j. angielskiego dla pracowników sił sprzedaży
  - przygotowywanie, koordynowanie i monitoring programów wprowadzających dla nowych pracowników działu sprzedaży
  Asystentka Dyrektora Generalnego ds. Integracji

  PepsiCo International / Frito Lay Poland Sp. z o.o.

  październik 2005 - marzec 2006 (przez 6 miesięcy)
  Koordynowanie procesu integracji z firmą Star Foods i ścisła współpraca z zaangażowanymi w proces kierownikami ze strony Frito Lay Poland oraz Star Foods
  Całościowe organizowanie spotkań informacyjnych dla pracowników przejętej firmy (ok. 600 os.)
  Asystentka Dyrektora Generalnego, Dyrektora Personalnego i Dyrektora Finansowego

  PepsiCo International / Frito Lay Poland Sp. z o.o.

  luty 2003 - wrzesień 2005 (przez 2 lata i 8 miesięcy)
  Aranżowanie podróży służbowych przełożonych zgodnie z obowiązującym kalendarzem spotkań
  Organizowanie cotygodniowych i miesięcznych spotkań członków zarządu oraz przygotowywanie odpowiednich na spotkania prezentacji
  Organizowanie wyjazdów szkoleniowo – motywacyjnych dla członków zarządu i dyrektorów firmy z Regionu Europy Wschodniej i Centralnej (ok. 50 os.)
  Współpraca i negocjacje z firmami zewnętrznymi (B2B)
  Asystentka Dyr. Gen., Rezydenta i Dyrektora Gastronomii

  LIM Joint Venture Sp. z o.o. (Hotel Marriott)

  październik 1997 - wrzesień 2002 (przez 5 lat)
  Aranżowanie podróży służbowych przełożonych zgodnie z obowiązującym kalendarzem spotkań
  Organizowanie i uczestniczenie w cotygodniowych spotkaniach członków zarządu; przygotowywanie prezentacji i sporządzanie sprawozdania ze spotkania
  Współpraca i negocjacje z firmami zewnętrznymi (B2B)

  Edukacja

  Zarządzanie i Marketing II, magisterskie

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  styczeń 1997 - czerwiec 2002 (przez 5 lat i 6 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  biegły

  Rosyjski

  dobry

  Hiszpański

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  Coaching (05/2010 - szkolenie wewn. Hoop Polska)
  Efektywne Zarządzanie Czasem (04/2009 - Kalkstein)
  Zaawansowane Warsztaty Trenerskie (12/2008 - Kalkstein)
  Roczny program w terenie, obejmujący pracę we wszystkich kanałach sprzedaży handlu tradycyjnego (2007/2008)
  Sztuka Prezentacji (09/2007 - Door Poland)
  Szkolenie Trenerów (04/2007 - Kalkstein)
  Szkolenia MS Office: (Word, Excel, Power Point, Visio)
  Szkolenia wewn. Frito Lay Poland
  Szkolenia wewn. LIM Joint Venture (hotel Marriott)