Magdalena Kopańska - Zabiegała

Magdalena Kopańska - Zabiegała

Starszy Konsultant HR - Dyplomowany Coach - Psycholog

Katowice, śląskie

Podsumowanie

 • Coaching
 • Employer Branding
 • Rekrutacje wysokiego szczebla
 • konsulting HR
 • Life Coaching
 • Rekrutacja
 • Szkolenia rekrutacyjne
 • Sourcing
 • Wyławianie talentów
 • zarządzanie talentami
 • Rekrutacje techniczne
 • Szkolenie
 • coaching kariery
--------------------------------------------------------------------
HR konsultant - Coach - Psycholog
--------------------------------------------------------------------

• wiedza z zakresu HR poparta doświadczeniem w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, w przeprowadzaniu ocen okresowych, ustalaniu ścieżek karier oraz koordynacji systemu szkoleń i programów rozwojowych (m.in. rozwój Talentów, ocena 360, DC)

• wiedza z zakresu HR poparta doświadczeniem w obszarze administracyjno-kadrowym (m.in. obsługa kadrowa pracowników, wynagrodzenia, premie i benefity, wdrażanie nowego systemu kadrowo-płacowego do organizacji)

• otwartość na wyzwania, znakomite zdolności organizacyjne,...
Starszy Konsultant HR

ING Services Polska Sp. z o.o. (ING Group)

od marca 2012 (od 2 lat i 10 miesięcy)
Zespół HR
koordynacja projektów i procesów z zakresu HR w organizacji

rekrutacja, rozwój, szkolenia
administracja i kadry, współpraca z obszarem płac,
aktywny udział od strony HR w projekcie wdrażania nowego systemu kadrowo-płacowego

• zapewnienie wdrożenia i realizacji procesów i polityk HR
• prowadzenie i koordynacja projektów i procesów HR (m.in. wdrażanie nowego systemu kadrowo-płacowego w organizacji, nadzór nad procesem ocen rocznych, koordynowanie procesu badania satysfakcji pracowników, koordynowanie procesu premiowania pracowników, koordynowanie procesu podwyżek pracowników, współpraca z Komisją Socjalną i ZFŚS, proces oceny 360, wsparcie projektu rozwoju Talentów w organizacji, szkolenia i współpraca z firmami szkoleniowymi)
• doradztwo HR w zakresie planowania i przeprowadzania zmian personalnych - wsparcie zmian personalnych, organizacyjnych, definiowanie i realizacja planu zatrudnienia
• wsparcie projektu rozwoju talentów w organizacji
• prowadzenie i koordynacja procesów rekrutacyjnych - współpraca z firmami zewnętrznymi, współpraca z managerami liniowymi
• określanie ścieżek karier, przeprowadzanie ocen pracowniczych
• określanie potrzeb szkoleniowych
• rozwiązywanie problemów pracowniczych
• obsługa administracyjno-kadrowa pracowników
Starszy Konsultant - Psycholog

Alta sp. z o.o.

październik 2011 - marzec 2012 (przez 6 miesięcy)
Dział Projektów Konsultingowych
 prowadzenie projektów związanych z selekcją kandydatów z wykorzystaniem specjalistycznych metod i kwestionariuszy związanych z badaniem zachowań w środowisku pracy
 projekty: selekcja, AC/ DC, ocena 360 i udzielanie informacji zwrotnych, wywiady kompetencyjne CBI.
HR Partner

BOŚ S.A.

sierpień 2010 - wrzesień 2011 (przez 1 rok i 2 miesiące)
stanowisko samodzielne w regionie Polski Południowo-Zachodniej, wpisujące się w centralne struktury Departamentu HR - zespołu związanego z rekrutacją i rozwojem kompetencji pracowników
 prowadzenie i koordynacja projektów z zakresu ‘miękkiego’ HR w regionie
 stanowisko w strukturze macierzowej organizacji
 wspieranie zmian personalnych i organizacyjnych (m.in. projekty AC/DC i ocena kompetencji pracowników)
 koordynacja i prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla (front-office i back-office)
 organizowanie i prowadzenie szkoleń w regionie
 wsparcie kadry menadżerskiej w zakresie zarządzania personelem (w tym wsparcie w zakresie prawa pracy)
 wsparcie działań biznesowych od strony procesów HR
 współpraca z Centralą w zakresie kwestii kadrowych
 raportowanie procesów i kosztów do Centrali
 organizowanie praktyk w regionie
Starszy Konsultant

Randstad Sp. z o.o.

luty 2007 - lipiec 2010 (przez 3 lata i 6 miesięcy)
stanowisko samodzielne, wpisujące się w struktury zespołu konsultantów
 kompleksowe prowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiska związane ze wszystkimi szczeblami organizacji, w tym stanowiska menadżerskie
 prowadzenie projektów pojedynczych, jak również rekrutacji masowych (BPO/SSC) na stanowiska w obszarach: finanse i księgowość, IT, HR, administracja (stanowiska specjalistyczne i menadżerskie)
 pełnienie funkcji lidera w projektach masowych
 koordynowanie pracy młodszych konsultantów
 współpraca i kontakty z klientami, w tym prowadzenie działań sprzedażowych
 praca w zintegrowanych systemach (SAP i LightCRM) oraz raportowanie do Centrali
 współpraca z biurami karier na uniwersytetach, udział w targach pracy, warsztatach, prezentacjach
 raportowanie

wystawiono 26 marca 2010

Współpracowałem z p. Magdą zarówno jako osoba zainteresowana zmianą pracy jak i klient rekrutujący kilku wysokiej klasy specjalistów. Przedstawiane oferty zawsze były zgodne z oczekiwaniami.
Współpraca bardzo miła. Profesjonalizm na najwyższym poziomie.

wystawiono 5 listopada 2008

Pelen profesjonalizm, swietna komunikacja z klientem, jest dyskretna w przekazywaniu i przesylaniu informacji do klienta i poza. Pani Magdalena doradzala mi w znalezieniu pracy, proces rekrutacyjny byl szybki i sprawny, dostosowany do klienta pod wzgledem ofert pracy i ram czasowych. Precyzyjnie dobrana oferta na podstawie wczesniejszego "wywiadu" z klientem.
Polecam.
Specjalista ds. rekrutacji

Work Services S.A.

październik 2006 - luty 2007 (przez 5 miesięcy)
Dział Doradztwa Personalnego
prowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne
udział w projekcie Assessment Center

Edukacja

Akademia Profesjonalnego Coachingu, studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

marzec 2013 - styczeń 2014 (przez 11 miesięcy)
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie

październik 2008 - maj 2009 (przez 8 miesięcy)
Psychologia, magisterskie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

październik 2001 - maj 2006 (przez 4 lata i 8 miesięcy)

Specjalizacje

Human Resources/Zasoby ludzkie » HR Business Partnering

Human Resources/Zasoby ludzkie » Rekrutacja/Employer Branding

Human Resources/Zasoby ludzkie » Szkolenia/Rozwój

Języki

Angielski

biegły

Niemiecki

podstawowy

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

IX.2007 – VI.2008: ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW w Katowicach
(przygotowanie do samodzielnego stosowania metod psychologicznego treningu grupowego w pracy wychowawczej, terapeutycznej i edukacyjnej)

• VII.2014 "Czas pracy", Finlaw, Katowie
• VII.2014 "Prawo pracy", Finlaw, Katowice
• XI.2013 „Zarządzanie projektami”, szkolenie wewnętrzne ISP, Katowice
• IX.2012 „Trening asertywności”, Nowe Motywacje, Katowice
• IX.2012 „Budowanie efektywnych relacji w zespole”, Nowe Motywacje, Katowice
• VII.2012 „Zarządzanie czasem”, Nowe Motywacje, Katowice
• I.2012 „Inwentarz Osobowości i Zachowań związanych z pracą PAPI” Kraków/Siem-ce Śl.
• X.2010 „Projektowanie szkoleń”, ISD Warszawa
• V.2009 „Prowadzenie projektów wg metodologii PMI”, Warszawa/Katowice, Deloitte
• V.2008 „Profesjonalne Negocjacje Handlowe”, Warszawa, Achieve Global.
• IX.2007 „Direct search”, Katowice (Randstad)
• VI. 2007 „Profesjonalna rekrutacja”, Warszawa (Randstad)
• III. 2007 „Psychologiczne aspekty oceny w rozmowie rekrutacyjnej”, Warszawa (Randstad)

Organizacje

Sympatyk PSZK

Hobby

podróże, makrobiotyka, choreoterapia, coaching, kino i muzyka, książki, koty

Grupy