Magdalena Dąbrowicz - Rzeczycka

Magdalena Dąbrowicz - Rzeczycka

właściciel, BrightStorm Consulting

Łódź, łódzkie

Podsumowanie

  Od 8 lat zajmuję się tematyką związaną z funduszami strukturalnymi UE - w tym czasie aplikowałam o dotacje, realizowałam merytorycznie projekty współfinansowane z tych środków, rozliczałam przyznane wsparcie oraz nadzorowałam przebieg projektów w tzw. okresie trwałości. Zajmując kierownicze stanowiska w fundacjach realizowałam także projekty finansowane z innych niż fundusze strukturalne programów pomocowych. Koordynując przebieg projektu inwestycyjnego na Zamku w Niemodlinie zainteresowałam się tematyką profesjonalnego zarządzania nieruchomościami. W 2012 roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami. W mojej pracy dyplomowej analizowałam zarządzanie operacyjne regionalnym centrum handlowym Grupy IKEA. Obecnie pracuję nad doktoratem z prawa europejskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego. Zarówno ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz rozpoczęty doktorat wiążą się z obranym przeze mnie kierunkiem rozwoju, którym jest zarządzanie dużymi projektami inwestycyjnymi współfinansowanymi ze środków UE.
  właściciel

  BrightStorm Consulting

  od lipca 2010 (od 4 lat i 1 miesiąca)
  - doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych – budżetowanie, monitorowanie zgodności przebiegu projektu z harmonogramem, rozliczanie inwestycji;
  - realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych z programów pomocowych;
  - zarządzanie projektami inwestycyjnymi współfinanowanymi z programów pomocowych w okresie trwałości – monitorowanie wskaźników, sprawozdawczość, zarządzanie najmem;
  - działalność szkoleniowo-doradcza z zakresu realizacji projektów współfinansowanych z programów pomocowych UE, EOG, środków publicznych.
  Prezes Zarządu

  Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Nauki

  kwiecień 2010 - lipiec 2010 (przez 4 miesiące)
  - Pełnienie obowiązków zarządcy biurowca Inkubator Technologiczny „Arterion”
  - Nadzór i administrowanie działalnością Studiów Telewizyjnych Inkubatora Technologicznego „Arterion”
  - Pozyskiwanie najemców na powierzchnie biurowe oraz najem Studiów Telewizyjnych (zarządzanie najmem powierzchni biurowych oraz Studiów Telewizyjnych)
  Prezes Zarządu

  Fundacja Zamku Książąt Niemodlińskich

  luty 2009 - lipiec 2010 (przez 1 rok i 6 miesięcy)
  - Pełnienie obowiązków zarządcy obiektu – zarządzanie obiektem w imieniu właściciela, reprezentowanie właściciela przed urzędami, takimi jak Powiatowy Inspektora Nadzory Budowlanego, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Urząd Marszałkowski w Opolu, Burmistrz Miasta Niemodlin, Starosta Powiatowy;
  - Koordynacja przebiegu inwestycji „Rewitalizacja zabytkowego zespołu zamkowego w Niemodlinie” – pozyskiwanie koniecznych pozwoleń i decyzji administracyjnych, koordynacja prac projektowych, wybór wykonawców, nadzór inwestorski nad przebiegiem prac, kontakty z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, rozliczenia inwestycji;
  - pozyskiwanie funduszy na realizację poszczególnych etapów inwestycji.
  Kierownik Działu Projektów Inwestycyjnych

  Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o.

  październik 2007 - styczeń 2009 (przez 1 rok i 4 miesiące)
  - koordynacja pracy działu w obszarze projektów inwestycyjnych współfinanowanych z programów pomocowych w całej grupie kapitałowej;
  - finansowe zarządzanie projektami realizowanymi przez dział
  - weryfikacja dokumentów aplikacyjnych przygotowywanych przez pracowników działu
  starszy inspektor ds. programów pomocowych i projektów finansowych

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

  sierpień 2005 - lipiec 2006 (przez 1 rok)
  - nadzór nad pracą zespołu realizującego projekt współfinansowany w ramach funduszy strukturalnych UE;
  - koordynowanie prac nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Mechanizmów Finansowych EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  właściciel

  EuroConulting Magdalena Dąbrowicz

  styczeń 2004 - lipiec 2005 (przez 1 rok i 7 miesięcy)
  - doradztwo biznesowe;
  - doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych z instytucji Unii Europejskiej;
  - doradztwo w zakresie ubiegania się przez instytucje publiczne i jednostki samorządu terytorialnego o środki finansowe w ramach kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (COE Bank);
  - zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych UE dla instytucji publicznych i jednostek samorządu terytorialnego;
  - działalność szkoleniowo – doradcza z zakresu tematyki prawa Unii Europejskiej oraz możliwości pozyskiwania dofinansowania w ramach funduszy przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych UE.

  Edukacja

  Zarządzanie nieruchomościami, studia podyplomowe

  Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

  październik 2011 - czerwiec 2012 (przez 9 miesięcy)
  Stosunki Międzynarodowe - Europeistyka, magisterskie

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  październik 1998 - czerwiec 2003 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  biegły

  Francuski

  dobry

  Informacje dodatkowe

  Hobby

  historia, polityka, współczesne kino, literatura skandynawska, malarstwo impresjonistów, podróże

  Grupy

  Zobacz szczegóły »