Magdalena Dąbrowicz - Rzeczycka

Magdalena Dąbrowicz - Rzeczycka

właściciel, BrightStorm Consulting

Łódź, łódzkie

Podsumowanie

 • Rozwój działalności
 • planowanie biznesu
 • Strategia biznesowa
 • Zarządzanie zmianą
 • Coaching
 • Przedsiębiorczość
 • Leadership Development
 • Management Consulting
 • Rozwój menadżerów
 • Rozwój organizacyjny
 • Project Management
 • Public Relations
 • Strategia
 • Przywództwo w zespole
Od 8 lat zajmuję się tematyką związaną z funduszami strukturalnymi UE - w tym czasie aplikowałam o dotacje, realizowałam merytorycznie projekty współfinansowane z tych środków, rozliczałam przyznane wsparcie oraz nadzorowałam przebieg projektów w tzw. okresie trwałości. Zajmując kierownicze stanowiska w fundacjach realizowałam także projekty finansowane z innych niż fundusze strukturalne programów pomocowych. Koordynując przebieg projektu inwestycyjnego na Zamku w Niemodlinie zainteresowałam się tematyką profesjonalnego zarządzania nieruchomościami. W 2012 roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami. W mojej pracy dyplomowej analizowałam zarządzanie operacyjne regionalnym centrum handlowym Grupy IKEA. Obecnie pracuję nad doktoratem z prawa europejskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego. Zarówno ukończone studia...
właściciel

BrightStorm Consulting

od lipca 2010 (od 4 lat i 6 miesięcy)
- doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych – budżetowanie, monitorowanie zgodności przebiegu projektu z harmonogramem, rozliczanie inwestycji;
- realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych z programów pomocowych;
- zarządzanie projektami inwestycyjnymi współfinanowanymi z programów pomocowych w okresie trwałości – monitorowanie wskaźników, sprawozdawczość, zarządzanie najmem;
- działalność szkoleniowo-doradcza z zakresu realizacji projektów współfinansowanych z programów pomocowych UE, EOG, środków publicznych.
Menedżer ds Inwestycji i Marketingu

PRB BUDOMAL

marzec 2014 - sierpień 2014 (przez 6 miesięcy)
Menedżer ds Sprzedaży

STUDIO 3

styczeń 2013 - listopad 2013 (przez 11 miesięcy)
Prezes Zarządu

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Nauki

kwiecień 2010 - lipiec 2010 (przez 4 miesiące)
- Pełnienie obowiązków zarządcy biurowca Inkubator Technologiczny „Arterion”
- Nadzór i administrowanie działalnością Studiów Telewizyjnych Inkubatora Technologicznego „Arterion”
- Pozyskiwanie najemców na powierzchnie biurowe oraz najem Studiów Telewizyjnych (zarządzanie najmem powierzchni biurowych oraz Studiów Telewizyjnych)
Prezes Zarządu

Fundacja Zamku Książąt Niemodlińskich

luty 2009 - lipiec 2010 (przez 1 rok i 6 miesięcy)
- Pełnienie obowiązków zarządcy obiektu – zarządzanie obiektem w imieniu właściciela, reprezentowanie właściciela przed urzędami, takimi jak Powiatowy Inspektora Nadzory Budowlanego, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Urząd Marszałkowski w Opolu, Burmistrz Miasta Niemodlin, Starosta Powiatowy;
- Koordynacja przebiegu inwestycji „Rewitalizacja zabytkowego zespołu zamkowego w Niemodlinie” – pozyskiwanie koniecznych pozwoleń i decyzji administracyjnych, koordynacja prac projektowych, wybór wykonawców, nadzór inwestorski nad przebiegiem prac, kontakty z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, rozliczenia inwestycji;
- pozyskiwanie funduszy na realizację poszczególnych etapów inwestycji.
Kierownik Działu Projektów Inwestycyjnych

Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o.

październik 2007 - styczeń 2009 (przez 1 rok i 4 miesiące)
- koordynacja pracy działu w obszarze projektów inwestycyjnych współfinanowanych z programów pomocowych w całej grupie kapitałowej;
- finansowe zarządzanie projektami realizowanymi przez dział
- weryfikacja dokumentów aplikacyjnych przygotowywanych przez pracowników działu
starszy inspektor ds. programów pomocowych i projektów finansowych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

sierpień 2005 - lipiec 2006 (przez 1 rok)
- nadzór nad pracą zespołu realizującego projekt współfinansowany w ramach funduszy strukturalnych UE;
- koordynowanie prac nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Mechanizmów Finansowych EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
właściciel

EuroConulting Magdalena Dąbrowicz

styczeń 2004 - lipiec 2005 (przez 1 rok i 7 miesięcy)
- doradztwo biznesowe;
- doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych z instytucji Unii Europejskiej;
- doradztwo w zakresie ubiegania się przez instytucje publiczne i jednostki samorządu terytorialnego o środki finansowe w ramach kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (COE Bank);
- zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych UE dla instytucji publicznych i jednostek samorządu terytorialnego;
- działalność szkoleniowo – doradcza z zakresu tematyki prawa Unii Europejskiej oraz możliwości pozyskiwania dofinansowania w ramach funduszy przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych UE.

Edukacja

Zarządzanie nieruchomościami, studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

październik 2011 - czerwiec 2012 (przez 9 miesięcy)
Stosunki Międzynarodowe - Europeistyka, magisterskie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

październik 1998 - czerwiec 2003 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

Języki

Angielski

biegły

Francuski

dobry

Informacje dodatkowe

Hobby

historia, polityka, współczesne kino, literatura skandynawska, malarstwo impresjonistów, podróże

Grupy

Zobacz szczegóły »