Magdalena Aleksandrowicz

Magdalena Aleksandrowicz

DYREKTOR DZIAŁU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Gdańsk, pomorskie

Podsumowanie

  Trener z zakresu GLP, GMP. ISO 17025, 9001, 14001 , 22000, BRC

  Trener z zakresu GLP, GMP. ISO 17025, 9001, 14001 , 22000, BRC

  od listopada 2012 (od 1 roku i 6 miesięcy)
  Wprowadzanie od podstaw systemów Zarządzania Jakością
  Poprawa działania iistniejących systemów
  integracja systemów zarzadzania jakością
  prowadzenie szkoleń z zakresu GLP, GMP. ISO 17025, 9001, 14001 , 22000, BRC
  Dyrektor Działu Zarządzania Jakością

  Harper Hygienics S.A.

  od stycznia 2011 (od 3 lat i 4 miesięcy)
  z-ca kierownika kontroli jakości

  Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z.o.o

  od marca 2005 (od 9 lat i 2 miesięcy)
  • Organizacja pracy w KJ zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
  • Budowanie i szkolenie zespołu Kontrolerów Jakości
  • Opracowywanie Planu badań surowców, opakowań, produktów końcowych
  • Nadzorowanie badań surowców, opakowań oraz produktów końcowych
  • Zwalnianie do produkcji surowców i materiałów opakowaniowych, zwalnianie do obrotu wyrobów gotowych
  • Opracowywanie i wprowadzanie nowych opakowań na produkcję
  • Nadzorowanie nad wykonywaniem i dokumentowaniem odpowiednich walidacji, włącznie z walidacjami procedur analitycznych i kalibracją aparatury
  • Zatwierdzanie specyfikacji, instrukcji, metod badań oraz innych procedur KJ,
  • Wdrażanie procedur i dokumentacji GMP ; GLP
  • Ocena jakości i stabilności produktów końcowych,
  • Nadzór nad właściwym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji Pionu Kontroli Jakości
  • Kwalifikacja dostawców surowców i opakowań
  • Zatwierdzanie planu auditów zewnętrznych i wewnętrznych
  • Kontrola i ocena warunków produkcji
  • Kwalifikacja linii produkcyjnych
  • Nadzór nad procesem produkcji
  • Optymalizacja procesów produkcji
  • Ocenianie wpisów w raportach serii produkcyjnych
  • Identyfikacja punktów krytycznych dla poszczególnych technologii wytwarzania
  • Kwalifikacji pomieszczeń według zasad GMP. GLP
  • Uczestniczenie w pracach zespołów walidacyjnych
  • Szkolenie nowych pracowników z zasad GMP i ISO 9001:2000 , GLP zapewnienie szkoleń wstępnych i okresowych, dostosowanych do aktualnych potrzeb,
  • Opracowywaniu i wprowadzanie systemu ISO 9001:2000
  • Wprowadzanie Dobrej Praktyki laboratoryjnej w laboratoriach
  • Zarządzanie procesem reklamacyjnym
  • Optymalizacja procesów produkcji
  Kierownik Laboratorium mikrobiologicznego

  Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z.o.o

  od sierpnia 2000 (od 13 lat i 9 miesięcy)
  · • Uruchomienie Laboratorium Mikrobiologicznego ( design, budowa, zakup i uruchomienie sprzętu
  • Nadzór nad jakością mikrobiologiczną produktu i środowiskiem produkcji.
  • Nadzór nad Higieną Zakładu, opracowywanie planu higieny pomieszczeń, linii produkcyjnych,
  • Opracowywanie harmonogramu dezynfekcji
  • Kwalifikacji systemu produkcji i dystrybucji wody klasy PW
  • Nadzorowanie pracy laboratorium mikrobiologicznego
  • Opracowywanie i wprowadzanie nowych metod badań w laboratorium mikrobiologicznym

  Edukacja

  Menedżer Jakości, studia podyplomowe

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  styczeń 2006 - styczeń 2007 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
  „Podyplomowe studia w zakresie chemii kosmetycznej”, studia podyplomowe

  Politechnika Warszawska

  październik 1999 - czerwiec 2000 (przez 9 miesięcy)
  Chemia; Specjalność Agrobiochemia, magisterskie

  Uniwersytet Opolski

  październik 1994 - czerwiec 1999 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  dobry

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  Monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych
  Szkolenie na audytora GMP
  Przewodnik ICH Q8; Q9; Q10
  Tworzywa sztuczne, opakowania, kontrola, przetwórstwo
  Zasady doboru i oceny barwników do tworzyw
  Kwalifikacja urządzeń
  Ocena i Analiza Ryzyka
  Komunikacja i relacje interpersonalne
  Walidacja wody i systemów pary
  Zapewnienie jakości mikrobiologicznej w wytwórni farmaceutycznej
  Czyste pomieszczenia
  System zapewnienia jakości w laboratoriach farmaceutycznych
  Walidacja procesów czyszczenia
  Mikrobiologia w przemyśle farmaceutycznym
  Zastosowanie statystyki do oceny wyników mikrobiologicznych
  Walidacja metod mikrobiologicznych
  Wdrażanie Systemu Jakości w Laboratorium Mikrobiologicznym
  Badania mikrobiologiczne wody pitnej

  Hobby

  Podróże poznawcze kultur autochtonicznych Azji Centralnej( Syberia Mongolia)
  Nurkowanie wśród rekinów, żółwi , strzępieli w wodach ciepłych ( Tajlandia, Karaiby)
  Kuchnia orientalna ( specjalność Kurczaka generała Kung –Pao)

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 6

  Zobacz szczegóły »