Maciej Polcyn

Maciej Polcyn

kierownik budowy/inspektor nadzoru

Łabiszyn, kujawsko-pomorskie

Podsumowanie

  Inspektor Nadzoru/Kierownik Budowy

  Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn

  od czerwca 2011 (od 3 lat i 2 miesięcy)
  od 06.2011 Pełnienie funcji kierownika budowy i kierownika projektu dla zadania: "Budowa Zakładu Produkcyjnego P.P.U. ELWIND Sp. z o.o. z częścią projektową i teleinformatyczną z instalacjami wewnętrznymi, w tym gaz, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej od budynku do studni S, zewnętrzną instalacją elektryczną zasilania i oświetlenia terenu, budową podziemnego zbiornika gazu płynnego, drogami wewnętrznymi, chodnikami, placem manewrowym i parkingami na działkach nr ewid. 34/4 i 34/5 obręb 155 przy ul. Podleśnej i Lidzbarskiej w Bydgoszczy”
  Inspektor Nadzoru/Kierownik Budowy

  Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn dla WPU Kamat Marek Trzoska

  październik 2009 - grudzień 2011 (przez 2 lata i 3 miesiące)
  05.2010-11.2011 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej i drogowej dla zadania” ” Roboty budowlane w obiekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ulicy Grunwaldzkiej 137 polegające na wybudowaniu nowego skrzydła „C” o powierzchni 3105 m2 i przebudowie jego skrzydła „A” oraz skrzydła „B” wraz z robotami rozbiórkowymi”. Kontrakt realizowany wg procedur RED FIDIC.

  02.2010-11.2011 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej i drogowej dla zadania: "Przebudowa i remont budynku dworca kolejowego w Malborku z przybudówką KTS, budynku toalet publicznych oraz infrastruktury towarzyszącej".Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

  05.2010-03.2011 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej na zadaniu” Rewitalizacja dawnego Kościoła i Klasztoru Dominikanów obecnie Centrum Sztuki Galeria EL na Starym Mieście w Elblągu” . Kontrakt realizowany wg procedur RED FIDIC. Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

  10.2009-12.2010 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji projektu” Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu” . Kontrakt realizowany wg procedur RED FIDIC.

  10.2009 – 11.2010 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej i drogowej przy realizacji projektu „Rewitalizacja centrum miasta – rozwój funkcji turystycznych Elbląga – „Przeniesienie zabytkowego budynku z ul. 12 lutego w Elblągu na Wyspę Spichrzów w Elblągu wraz z realizacją placu postojowego”” . Kontrakt realizowany wg procedur RED FIDIC. Obiekt wpisany do rejestru zabytków.
  Inspektor Nadzoru/Kierownik Budowy

  Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn

  styczeń 2009 - grudzień 2011 (przez 3 lata)
  09.2011-12.2011 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadnia: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Gniewkowie".

  08.2011-10.2011 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej i koordynatora inspektorów pozostałych branż dla zadania: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szkół nr 2 w Pile".

  07.2011-08.2011 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej i koordynatora inspektorów pozostałych branż dla zadania: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w Lubostroniu dz nr 30/42".

  07.2010-08.2010 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej i koordynatora inspektorów pozostałych branż dla zadania: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Łabiszynie na terenie dz nr 256 i 300".

  10.2009-06.2010 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej i drogowej dla zadania: "Aranżacja parku na wyspie wraz z budową niezbędnej infrastruktury w Łabiszynie".

  08.2009-11.2009 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej i koordynatora inspektorów pozostałych branż dla zadania: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wójcin oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaj".

  07.2009-11.2009 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej dla zadania: "Rozbudowa układu drogowego w miejscowości Kowal".

  06.2009-09.2011 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej dla termomodernizacji 8 bloków na osiedlu mieszkaniowym w Gniewkowie.
  Kierownik Budowy

  Alstal Budownictwo Alojzy Szczupak

  listopad 2007 - grudzień 2008 (przez 1 rok i 2 miesiące)
  1. Przebudowa bazy zajezdni autobusów wraz z budową myjni dla autobusów dla MZK w Bydgoszczy
  2. Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy (budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przebudowa istniejącej ulicy)
  Kierownik Referatu Inwestycyjno-Budowlanego i Gospodarki Przestrzennej

  Urząd Miejski w Łabiszynie

  lipiec 2003 - październik 2007 (przez 4 lata i 4 miesiące)
  Do moich obowiązków należało przygotowanie, prowadzenie, oddawanie do użytkowania i rozliczanie inwestycji gminnych w oparciu o prawo zamówień publicznych; realizowanie polityki przestrzennej gminy w oparciu o ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym; pozyskiwanie funduszy unijnych; realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
  Inżynier Budowy/Kierownik Robót/Kierownik Budowy

  P.P.E.B. "INTERBUD" S.A.

  czerwiec 1998 - kwiecień 2003 (przez 4 lata i 11 miesięcy)
  Do moich obowiązków należało kierowanie procesem budowlanym i jego rozliczenie finansowe. Prowadzone inwestycje: budowa kompleksu mieszkalno-usługowego, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowa komór reakcji na oczyszczalni ścieków, budowa hali widowiskowo sportowej Łuczniczka w Bydgoszczy, budowa stalowej hali produkcyjnej, roboty żelbetowe przy budowie hipermarketów Geant, Auchan, Cerfour

  Edukacja

  szacowanie nieruchomości, studia podyplomowe

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  wrzesień 2000 - czerwiec 2001 (przez 10 miesięcy)
  budownictwo i inżynieria środowiska, magisterskie

  Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy

  październik 1991 - grudzień 1997 (przez 6 lat i 3 miesiące)

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (również uprawnienia drogowe)
  Możliwość kierowania lub nadzorowania robót prowadzonych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

  Grupy

  Zobacz szczegóły »