Maciej Polcyn

Maciej Polcyn

kierownik budowy/inspektor nadzoru

Łabiszyn, kujawsko-pomorskie

Podsumowanie

Inspektor Nadzoru/Kierownik Budowy

Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn

od czerwca 2011 (od 3 lat i 7 miesięcy)
od 06.2011 Pełnienie funcji kierownika budowy i kierownika projektu dla zadania: "Budowa Zakładu Produkcyjnego P.P.U. ELWIND Sp. z o.o. z częścią projektową i teleinformatyczną z instalacjami wewnętrznymi, w tym gaz, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej od budynku do studni S, zewnętrzną instalacją elektryczną zasilania i oświetlenia terenu, budową podziemnego zbiornika gazu płynnego, drogami wewnętrznymi, chodnikami, placem manewrowym i parkingami na działkach nr ewid. 34/4 i 34/5 obręb 155 przy ul. Podleśnej i Lidzbarskiej w Bydgoszczy”
Inspektor Nadzoru/Kierownik Budowy

Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn dla WPU Kamat Marek Trzoska

październik 2009 - grudzień 2011 (przez 2 lata i 3 miesiące)
05.2010-11.2011 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej i drogowej dla zadania” ” Roboty budowlane w obiekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ulicy Grunwaldzkiej 137 polegające na wybudowaniu nowego skrzydła „C” o powierzchni 3105 m2 i przebudowie jego skrzydła „A” oraz skrzydła „B” wraz z robotami rozbiórkowymi”. Kontrakt realizowany wg procedur RED FIDIC.

02.2010-11.2011 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej i drogowej dla zadania: "Przebudowa i remont budynku dworca kolejowego w Malborku z przybudówką KTS, budynku toalet publicznych oraz infrastruktury towarzyszącej".Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

05.2010-03.2011 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej na zadaniu” Rewitalizacja dawnego Kościoła i Klasztoru Dominikanów obecnie Centrum Sztuki Galeria EL na Starym Mieście w Elblągu” . Kontrakt realizowany wg procedur RED FIDIC. Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

10.2009-12.2010 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji projektu” Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu” . Kontrakt realizowany wg procedur RED FIDIC.

10.2009 – 11.2010 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej i drogowej przy realizacji projektu „Rewitalizacja centrum miasta – rozwój funkcji turystycznych Elbląga – „Przeniesienie zabytkowego budynku z ul. 12 lutego w Elblągu na Wyspę Spichrzów w Elblągu wraz z realizacją placu postojowego”” . Kontrakt realizowany wg procedur RED FIDIC. Obiekt wpisany do rejestru zabytków.
Inspektor Nadzoru/Kierownik Budowy

Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn

styczeń 2009 - grudzień 2011 (przez 3 lata)
09.2011-12.2011 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadnia: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Gniewkowie".

08.2011-10.2011 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej i koordynatora inspektorów pozostałych branż dla zadania: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szkół nr 2 w Pile".

07.2011-08.2011 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej i koordynatora inspektorów pozostałych branż dla zadania: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w Lubostroniu dz nr 30/42".

07.2010-08.2010 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej i koordynatora inspektorów pozostałych branż dla zadania: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Łabiszynie na terenie dz nr 256 i 300".

10.2009-06.2010 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej i drogowej dla zadania: "Aranżacja parku na wyspie wraz z budową niezbędnej infrastruktury w Łabiszynie".

08.2009-11.2009 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej i koordynatora inspektorów pozostałych branż dla zadania: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wójcin oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaj".

07.2009-11.2009 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej dla zadania: "Rozbudowa układu drogowego w miejscowości Kowal".

06.2009-09.2011 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej dla termomodernizacji 8 bloków na osiedlu mieszkaniowym w Gniewkowie.
Kierownik Budowy

Alstal Budownictwo Alojzy Szczupak

listopad 2007 - grudzień 2008 (przez 1 rok i 2 miesiące)
1. Przebudowa bazy zajezdni autobusów wraz z budową myjni dla autobusów dla MZK w Bydgoszczy
2. Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy (budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przebudowa istniejącej ulicy)
Kierownik Referatu Inwestycyjno-Budowlanego i Gospodarki Przestrzennej

Urząd Miejski w Łabiszynie

lipiec 2003 - październik 2007 (przez 4 lata i 4 miesiące)
Do moich obowiązków należało przygotowanie, prowadzenie, oddawanie do użytkowania i rozliczanie inwestycji gminnych w oparciu o prawo zamówień publicznych; realizowanie polityki przestrzennej gminy w oparciu o ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym; pozyskiwanie funduszy unijnych; realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
Inżynier Budowy/Kierownik Robót/Kierownik Budowy

P.P.E.B. "INTERBUD" S.A.

czerwiec 1998 - kwiecień 2003 (przez 4 lata i 11 miesięcy)
Do moich obowiązków należało kierowanie procesem budowlanym i jego rozliczenie finansowe. Prowadzone inwestycje: budowa kompleksu mieszkalno-usługowego, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowa komór reakcji na oczyszczalni ścieków, budowa hali widowiskowo sportowej Łuczniczka w Bydgoszczy, budowa stalowej hali produkcyjnej, roboty żelbetowe przy budowie hipermarketów Geant, Auchan, Cerfour

Edukacja

szacowanie nieruchomości, studia podyplomowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

wrzesień 2000 - czerwiec 2001 (przez 10 miesięcy)
budownictwo i inżynieria środowiska, magisterskie

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy

październik 1991 - grudzień 1997 (przez 6 lat i 3 miesiące)

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (również uprawnienia drogowe)
Możliwość kierowania lub nadzorowania robót prowadzonych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Grupy

Zobacz szczegóły »