Łukasz Gudanowicz

Łukasz Gudanowicz

Lektor języka niemieckiego, Learning Systems Poland

Legnica, dolnośląskie

Podsumowanie

  • Microsoft Word
  • Negocjacje
  • nauka komunikacji
Przygotowania do egzaminów Goethe Institut.
Wspieranie wszelkich form rozwoju i doskonalenia umiejętności w zakresie języków obcych w tym w...
Prezes SPJN GERMANICA

Stowarzyszenie Pasjonatów Języka Niemieckiego "GERMANICA"

od października 2013 (od 1 roku i 3 miesięcy)
- Organizowanie działalności edukacyjnej na rzecz promowania i upowszechniania języka niemieckiego.
- Organizowanie lokalnych i krajowych konferencji języka niemieckiego.
- Organizowanie działalności edukacyjnej na rzecz promowania i upowszechniania języka polskiego w krajach obszaru niemieckojęzycznego.
- Organizowanie warsztatów językowych dla dzieci i młodzieży chcącej rozwijać swoje pasje językowe.
- Organizowanie działalności informacyjno-szkoleniowej dotyczącej nauczania języka niemieckiego.
- Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu gromadzenie funduszy na rzecz Stowarzyszenia.
- Współpraca z instytucjami i organizacjami, zajmującymi się nauczaniem języka niemieckiego w kraju i na świecie.
- Prowadzenie działalności, z której dochody w całości przeznaczane są na realizacje działalności statutowej Stowarzyszenia.
- Prowadzenie działalności wydawniczej.
- Zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach związanych z zakresem działania Stowarzyszenia.
- Organizowanie kursów z udziałem specjalistów: nauczycieli, metodyków.
- Organizowanie wieczorków językowych, zabaw, wystaw, warsztatów plenerowych, konkursów oraz innych imprez, pozwalających na poznanie kultury niemieckiej, kultur innych narodów i grup etnicznych zamieszkujących w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce.
- Współpraca ze środowiskami polonijnymi.
- Organizowanie konkursów językowych.
- Uczestniczenie w sympozjach i konferencjach naukowych.
- Nawiązywanie kontaktów i współpracy z różnymi jednostkami kulturalno-oświatowymi, artystycznymi.
- Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i państwowymi w zakresie promowania języków obcych i kultury.
- Współpraca z podmiotami gospodarczymi Polski i świata w zakresie szerzenia kultury języka.
- Organizacja spotkań integracyjnych dla członków Stowarzyszenia.
- Wspomaganie oraz wyposażanie w potrzebne materiały dydaktyczne i promocyjne Koło Językowe „Germanica”, działające w ramach Stowarzyszenia.
- Przygotowywanie wraz z zarządem stowarzyszenia projektów uchwał
- Rozwiązywanie problemów wewnątrz stowarzyszenia
- Podejmowanie decyzji związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia
Opiekun grupy językowej GERMANICA

Koło Pasjonatów Języka Niemieckiego GERMANICA

od października 2012 (od 2 lat i 3 miesięcy)
- rozwijanie sprawności językowych członków koła
- zachęcanie młodzieży do doskonalenia umiejętności językowych
- organizowanie konferencji języka niemieckiego
- organizowanie warsztatów językowych i kulturoznawczych
- organizowanie konkursów językowych
- wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce języków obcych
- ukazywanie przydatności języków obcych w kształtowaniu świadomości młodych ludzi, jako współczesnych Europejczyków
lektor języka niemieckiego

Winkelmann Sp. z o.o.

od października 2011 (od 3 lat i 3 miesięcy)
- szkolenie kadr
- prowadzenie kursów konwersacyjnych
- pomoc w tworzeniu pism w j. niemieckim, korespondencji
lektor języka niemieckiego

Learning Systems Poland

od października 2011 (od 3 lat i 3 miesięcy)
- prowadzenie zajęć w Szkole Języków Obcych empik school
- prowadzenie kursów konwersacyjnych
- przygotowanie do egzaminów maturalnych
- prowadzenie zajęć przygotowawczych do certyfikatów Goethe Institut
- szkolenie kadry kierowniczej Lidl Polska
lektor języka niemieckiego

Faurecia Legnica Sp. z o.o.

październik 2012 - grudzień 2012 (przez 3 miesiące)
- szkolenia kadr kierowniczych
nauczyciel języka niemieckiego

Gimnazjum im. Jana Pawła II

październik 2011 - czerwiec 2012 (przez 9 miesięcy)
Realizacja projektu unijnego ,,Równaj do najlepszych - wsparcie uczniów Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie" realizowanego w ramach działania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał ludzki. Projekt finansowany przez Europejski fundusz społeczny.
- prowadzenie zajęć
- pomoc i praca z uczniem słabszym

Edukacja

Filologia germańska, magisterskie

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

październik 2011 - czerwiec 2013 (przez 1 rok i 9 miesięcy)
Specjalność: język niemiecki, licencjackie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy

październik 2008 - czerwiec 2011 (przez 2 lata i 9 miesięcy)

Języki

Niemiecki

biegły

Francuski

dobry

Włoski

podstawowy

Angielski

podstawowy

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

,,Arbeit mit der Plakatausstellung ,,Maerchenwelten" (Pracownia Doskonalenia Nauczycieli Języków Obcych w Legnicy)
,,Wybrane problemy higieny i emisji głosu" (Pracownia Doskonalenia Nauczycieli Języków Obcych w Legnicy)
,,Dźwięki, rytmy, melodie i piosenki na zajęciach języka obcego" (Pracownia Doskonalenia Nauczycieli Języków Obcych w Legnicy)
,,Gry i zabawy językowe - czyli jak skutecznie motywować uczniów do nauki" (Pracownia Doskonalenia Nauczycieli Języków Obcych w Legnicy)
,,Leben in Deutschland - Aktuelle Themen zur Landeskunde" (Mariaspring, Laendliche Heimvolkshochschule - Bovenden)
,,System oświaty w Niemczech i Polsce" (Oerlinghausen)

Organizacje

Stowarzyszenie Pasjonatów Języka Niemieckiego "GERMANICA"
Koło Pasjonatów Języka Niemieckiego - Grupa językowa GERMANICA
Stowarzyszenie "ZIEMIA LEGNICKA"

Hobby

- stosunki polsko-niemieckie, niemiecko-polskie
- niekonwencjonalne nauczanie języków obcych
- rozpowszechnianie języka niemieckiego
- kompozycja tańca ( 15 lat w ZPiT ,,Ziemia Legnicka")

Grupy

Zobacz szczegóły »