Katarzyna Kocęba

Katarzyna Kocęba

ASYSTENT PROJEKTANTA/ INŻYNIER BUDOWY

Wrocław, dolnośląskie

Podsumowanie

  asystent projektanta/inżynier budowy

  NEXUS Nowe Technologie S.A.

  od września 2013 (od 8 miesięcy)
  Praca w zespole projektowym przy budowie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.
  asystent projektanta/inżynier budowy

  Imtech Sp. z o.o.

  grudzień 2010 - sierpień 2013 (przez 2 lata i 9 miesięcy)
  12.2010–06.2012
  Praca przy budowie Stadionu Miejskiego we Wrocławiu.
  Opracowywanie dokumentacji instalacji tryskaczowej stadionu (projektu budowlanego zamiennego oraz powykonawczego).
  Praca w zespole ds. koordynacji instalacji.
  Udział w komisjach technicznych, związanych z wykonaniem, sprawdzeniem
  i odbiorem robót budowlanych.
  07.2012–08.2013
  Praca w dziale pozyskiwania projektów. Udział w przygotowaniu zapytań ofertowych, wykonywanie przedmiarów, kosztorysów, koncepcji instalacji sanitarnych.
  Asystent projektanta

  WSP Polska Sp. z o.o.

  grudzień 2007 - czerwiec 2009 (przez 1 rok i 7 miesięcy)
  Praca przy wykonywaniu projektu wykonawczego instalacji wod-kan w wieżowcu mieszkalnym Złota 44 w Warszawie (Apartamentowiec o 192 m wysokości i 71500 m2 powierzchni użytkowej, 55 kondygnacjach nadziemnych i 2 podziemnych). Wykonywanie rysunków montażowych, obliczeń hydraulicznych, praca w zespole ds. koordynacji instalacji.
  Udział w opracowywaniu innych projektów budowlanych, wykonawczych i koncepcji w zakresie instalacji wod-kan i p.poż.
  Asystent projektanta

  AG-Projekt Sp. z o.o.

  luty 2007 - listopad 2007 (przez 10 miesięcy)
  Wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie instalacji
  wod-kan, p.poż i c.o.
  Asystent projektanta

  Biuro Projektów i Nadzoru Proinwest Sp. z o.o.

  wrzesień 2004 - styczeń 2007 (przez 2 lata i 5 miesięcy)
  Wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych instalacji
  wod-kan, gazu, instalacji c.o., kotłowni gazowych i olejowych, sieci i przyłączy wod-kan, przyłączy ciepłowniczych.

  Edukacja

  Inżynieria Środowiska, magisterskie

  Politechnika Lubelska

  październik 1999 - lipiec 2004 (przez 4 lata i 10 miesięcy)
  , magisterskie

  Politechnika Lubelska