Karolina Karolczak

Karolina Karolczak

Ekspert ds. miękkiego HR, Trener biznesu

Wrocław, dolnośląskie

Podsumowanie

Od wielu lat jestem związana z biznesem. Wcześniej pracowałam na rzecz klienta wewnętrznego, a już dziś współpracuję z klientami zewnętrznymi.

Obszary współpracy dotyczą doradztwa w obszarze miękkiego HR – w tym tworzenie rozwiązań systemowych dla organizacji oraz szkoleń specjalistycznych i managerskich. Współpraca z biznesem koncentruje się na tworzeniu rozwiązań dopasowanych do klienta i wspieraniu w ich wdrożeniu.

Pozabiznesowo zajmuję się indywidualnym wspieraniem osób...
Dyrektor Departamentu Polityki HR

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

lipiec 2013 - kwiecień 2014 (przez 10 miesięcy)
• Zarządzanie modelem kompetencji oraz systemem ocen pracowniczych w organizacji,
• Realizacja polityki rozwojowej w tym badanie potrzeb szkoleniowych, tworzenie i zarządzanie planem szkoleń i aktywności rozwojowych w organizacji (w tym sieci sprzedaży), tworzenie dedykowanych programów rozwojowych,
• Zarządzanie procesem rekrutacji w organizacji oraz rozwój procesu wdrożenia dla pracowników sieci sprzedaży,
• Zarządzanie kanałami komunikacji wewnętrznej w organizacji oraz wynikami badań opinii pracowniczej,
• Współpraca i negocjacje z dostawcami zewnętrznymi (działania rekrutacyjne, szkoleniowe, doradcze)
• Zarządzanie zespołem,
• Zarządzanie budżetem.
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Rekrutacji

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

październik 2010 - lipiec 2013 (przez 2 lata i 10 miesięcy)
• Tworzenie i implementacja w organizacji modelu kompetencji, opisów stanowisk oraz systemu ocen pracowniczych (kierownik projektu),
• Stworzenie i wdrożenie w organizacji polityki rozwojowej, wdrożenie badania potrzeb szkoleniowych, planów szkoleniowych i programów rozwojowych,
• Stworzenie i wdrożenie ścieżek karier dla sieci sprzedaży,
• Zarządzanie procesem rekrutacji w organizacji,
• Współpraca i negocjacje z dostawcami zewnętrznymi (działania rekrutacyjne, szkoleniowe, doradcze),
• Zarządzanie zespołem,
• Zarządzanie budżetem.
Kierownik Sekcji Rekrutacji

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

sierpień 2009 - październik 2010 (przez 1 rok i 3 miesiące)
• Opracowanie i wdrożenie polityki rekrutacji w organizacji (proces, narzędzia, dokumentacja, decyzyjność, odpowiedzialność uczestników),
• Zarządzanie procesem rekrutacji w organizacji,
• Opracowanie i implementacja programu wdrożenia dla nowych pracowników wraz z narzędziami wspierającymi managerów,
• Zarządzanie zespołem,
• Zarządzanie budżetem.
Starszy specjalista ds. rekrutacji i rozwoju personelu

Europejski Fundusz Leasingowy SA

sierpień 2005 - sierpień 2009 (przez 4 lata i 1 miesiąc)
• Kompleksowa realizacja procesów rekrutacyjnych na stanowiska handlowe, menedżerskie i specjalistyczne (w tym: Assessment Center),
• Realizacja działań wizerunkowych promujących pracodawcę,
• Przygotowanie i realizacja szkoleń miękkich, tworzenie autorskich programów szkoleniowych, dobór metodologii szkolenia,
• Realizacja programu Kariera u Lidera dla sieci sprzedaży z myślą o pozyskiwaniu nowych pracowników,
• Przygotowanie i koordynacja szkoleń adaptacyjnych dla nowych pracowników sieci sprzedaży,
• Projektowanie i realizowanie Development Center.

Edukacja

Psychoterapia Psychodynamiczna, studia podyplomowe

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

od październik 2013 (od 1 roku i 3 miesięcy)
Zarządzanie potencjałem pracowników, studia podyplomowe

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

październik 2010 - czerwiec 2011 (przez 9 miesięcy)
Trener biznesu, studia podyplomowe

Szkoła Trenerów Biznesu Moderator

wrzesień 2007 - czerwiec 2008 (przez 10 miesięcy)
Socjologia, magisterskie

Uniwersytet Wrocławski

październik 2001 - czerwiec 2006 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

Grupy