Karolina Karolczak

Karolina Karolczak

Dyrektor Departamentu Polityki HR

Wrocław, dolnośląskie

Podsumowanie

  Dyrektor Departamentu Polityki HR

  Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

  od lipca 2013 (od 1 roku i 2 miesięcy)
  • Zarządzanie modelem kompetencji oraz systemem ocen pracowniczych w organizacji,
  • Realizacja polityki rozwojowej w tym badanie potrzeb szkoleniowych, tworzenie i zarządzanie planem szkoleń i aktywności rozwojowych w organizacji (w tym sieci sprzedaży), tworzenie dedykowanych programów rozwojowych,
  • Zarządzanie procesem rekrutacji w organizacji oraz rozwój procesu wdrożenia dla pracowników sieci sprzedaży,
  • Zarządzanie kanałami komunikacji wewnętrznej w organizacji oraz wynikami badań opinii pracowniczej,
  • Współpraca i negocjacje z dostawcami zewnętrznymi (działania rekrutacyjne, szkoleniowe, doradcze)
  • Zarządzanie zespołem,
  • Zarządzanie budżetem.
  Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Rekrutacji

  Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

  od października 2010 (od 3 lat i 11 miesięcy)
  • Tworzenie i implementacja w organizacji modelu kompetencji, opisów stanowisk oraz systemu ocen pracowniczych (kierownik projektu),
  • Stworzenie i wdrożenie w organizacji polityki rozwojowej, wdrożenie badania potrzeb szkoleniowych, planów szkoleniowych i programów rozwojowych,
  • Stworzenie i wdrożenie ścieżek karier dla sieci sprzedaży,
  • Zarządzanie procesem rekrutacji w organizacji,
  • Współpraca i negocjacje z dostawcami zewnętrznymi (działania rekrutacyjne, szkoleniowe, doradcze),
  • Zarządzanie zespołem,
  • Zarządzanie budżetem.
  Kierownik Sekcji Rekrutacji

  Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

  od sierpnia 2009 (od 5 lat i 1 miesiąca)
  • Opracowanie i wdrożenie polityki rekrutacji w organizacji (proces, narzędzia, dokumentacja, decyzyjność, odpowiedzialność uczestników),
  • Zarządzanie procesem rekrutacji w organizacji,
  • Opracowanie i implementacja programu wdrożenia dla nowych pracowników wraz z narzędziami wspierającymi managerów,
  • Zarządzanie zespołem,
  • Zarządzanie budżetem.
  Starszy specjalista ds. rekrutacji i rozwoju personelu

  Europejski Fundusz Leasingowy SA

  od sierpnia 2005 (od 9 lat i 1 miesiąca)
  • Kompleksowa realizacja procesów rekrutacyjnych na stanowiska handlowe, menedżerskie i specjalistyczne (w tym: Assessment Center),
  • Realizacja działań wizerunkowych promujących pracodawcę,
  • Przygotowanie i realizacja szkoleń miękkich, tworzenie autorskich programów szkoleniowych, dobór metodologii szkolenia,
  • Realizacja programu Kariera u Lidera dla sieci sprzedaży z myślą o pozyskiwaniu nowych pracowników,
  • Przygotowanie i koordynacja szkoleń adaptacyjnych dla nowych pracowników sieci sprzedaży,
  • Projektowanie i realizowanie Development Center.

  Edukacja

  Zarządzanie potencjałem pracowników, studia podyplomowe

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

  październik 2010 - czerwiec 2011 (przez 9 miesięcy)
  Trener biznesu, studia podyplomowe

  Szkoła Trenerów Biznesu Moderator

  wrzesień 2007 - czerwiec 2008 (przez 10 miesięcy)
  Socjologia, magisterskie

  Uniwersytet Wrocławski

  październik 2001 - czerwiec 2006 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

  Grupy