Karol Białkowski

Karol Białkowski

Certyfikowany Psychoterapeuta Gestalt, Trener Rozwoju Osobistego

Lublin, lubelskie

Podsumowanie

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą, absolwentem Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, akredytowanej w:

European Association for Psychotherapy (EAP)
European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
International Federation of Gestalt Training Organization (FORGE).

Posiadam uprawnienia pedagogiczne - mgr pedagogiki.

Swoją pracę psychoterapeutyczną i grupową poddaję systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Pryzmuję dorosłych, młodzież i małżeństwa/pary w Lublinie i Chełmie.

Działam również jako trener prowadząc szkolenia i warsztaty. Mam doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z dorosłymi i młodzieżą, w szkoleniach projektach unijnych, dla podmiotów NGO oraz zlecenia bezpośrednie dla:
- szkół i przedszkoli - nauczyciele, pedagodzy,
- instytucji pomocy społecznej – osoby niepełnosprawne, dorośli wychowankowie rodzin zastępczych i...
Psychoterapeuta - Trener

Certyfikowany Psychoterapeuta Gestalt i Trener Rozwoju Osobistego

od stycznia 2007 (od 8 lat)
W latach 2009 - 2012 przeprowadziłem ponad 1200 godzin autorskich szkoleń grupowych:

1. Cykl czterech jednodniowych autorskich warsztatów dla coachuów, trenerów, psychologów - osób pracujących w relacji - 36 h.

2. Młodzieżowy Ośrodek Rozwoju Społecznego w Krakowie Stowarzyszenie U Siemachy” - pedagog-terapeuta, trener, codzienne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży. Realizowałem autorski program - cykl zajęć integracyjno-rozwojowych i socjoterapeutycznych dla wychowanków: „Starter”; „ProKontak”; „Kontakt +”; „Obóz Kreatywności Zakopane - 2009”. Przez rok prowadziłem 8 grup tygodniowo, tj. ok. 100 osób tygodniowo - razem ok. 250 godzin zajęć grupowych.
3. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Chełmie - psychoterapia dorosłych i młodzieży, szkolenia grupowe, par kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze, grupy wsparcia dla rodziców zastępczych i młodzieży wychowującej się w rodzinach zastępczych ok. 250 h szkoleń grupowych i grup wsparcia, ok. 570 h indywidualnego szkolenia par, wsparcia i psychoterapii.

4. ”Trinity Management” sp. z o.o. Lublin - „Warsztat komunikacji interpersonalnej z “trudnym” pacjentem dla pielęgniarek i ratowników medycznych. Projekt: „Ucz się skutecznie - ratuj bezpiecznie. Wsparcie rozwoju zawodowego służb medycznych w województwie lubelskim” podziałanie 8.1.1 tematyka: komunikacja i asertywność, kreatywne rozwiązywanie konfliktów, 9 grup - 144 h.

5. “Jak rozmawiać i współpracować z trudnym rodzicem ucznia” dla 8-16 osobowych grup - ponad 100 h. - komunikacja interpersonalna i pedagogicznych dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

6. PCPR Chełm: Treningi i warsztaty rozwoju osobistego w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, oraz indywidualne wsparcie terapeutyczne dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych, osób niepełnosprawnych, trzy dni 23 h .

7. Re:define - dla Grupa Szkoleniowa „Fokus” Szkolenie „Efektywna współpraca w zespole” dla zespołu informatyków www.ipla.tv- Warszawa. - jednodniowe szkolenie.

8. Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Civis - Cykl autorskich szkoleń aktywizacyjno-motywcyjnych dla bezrobotnych matek powracających na rynek pracy - projekt POKL ”MAM-A-TYWACJA” podziałanie 6.1.1: warsztaty komunikacji i asertywności, kreatywności i motywacji, zarządzania czasem i celami, antystresowe i relaksacyjne oraz na powiększenie poczucia własnej wartość - 3 grupy po 25 godzin, razem 75 h.

Ponadto prowadzę autorskie grupy terapeutyczne i 2-3 dniowe warsztaty rozwojowo-terapeutyczne:

KREATYWNE JA - warsztat rozwojowo-terapeutyczny;
JA + TY = MY - dla małżeństw i par
MĘŻCZYZNA - TU I TERAZ - warsztat rozwoju osobistego dla mężczyzn.

Ukończone szklenia dodatkowe:

05.2011 r. - Asystentura - kootrener na pięciodniowym Treningu Terapeutycznym w konwencji Gestalt dla uczestników Stażu Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie - 40 h.
11.2011 r. - Asystentura - kootrener na pięciodniowym Treningu Interpersonalnym dla uczestników I roku Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie - 40 h.

01-02 czerwca 2012 r. - Trening Rozwoju Osobistego prowadząca Carole Ashton, Metanoia Institute w Londynie.
20 h. 05-07 grudnia 2011 r. - Warsztat dla mężczyzn - ITG w Krakowie. Prowadzący Peter Schulthess - psychoterapeuta Gestalt, superwizor psychoterapii EAP - 23 h.
25-27 września 2009 r. - „Ustawienia Systemowe i Terapie Rodzin w praktyce" prowadzący J. Edwarda Lynch z Southern State University w New Haven, USA. Zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne - 23 h.
03.2009 r. - W co grają uczniowie i jak sobie z tym radzić" - trzydniowe szkolenie z analizy transakcyjnej Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie - 23 h szkolenia.
2006 r. - 2009 r. - "Ustawienia Systemowe wg Hellingera w psychoterapii - trzy trzydniowe warsztaty, prowadząca Irena Franaszek - 54 h.

Edukacja

Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt, studia podyplomowe

INSTYTUT TERAPII GESTALT - KRAKÓW

luty 2008 - czerwiec 2012 (przez 4 lata i 5 miesięcy)

Grupy

Wszystkich wypowiedzi: 142    (10 plusów)

Zobacz szczegóły »