Karina Majewska

Karina Majewska

budowanie struktur sprzedażowych, zarządzanie firmą

Toruń, kujawsko-pomorskie

Podsumowanie

zarządzanie biurem i personelem, kierowanie produkcją, obsługa klienta, budowa...
Koordynator ds Sprzedaży przez Struktury Zewnętrzne

AXA Polska S.A.

od kwietnia 2014 (od 9 miesięcy)
Prezes Spółki

Centurion

od listopada 2013 (od 1 roku i 2 miesięcy)
Terenowy Manager Sprzedaży

Generali TU Filia Toruń

grudzień 2012 - październik 2013 (przez 11 miesięcy)
- zarządzanie portfelem Multiagencji
- motywowanie i rekrutacja nowych MA
- szkolenia z zakresu produktowego i technik sprzedaży
Kierownik Biura Produkcji

Orion Electric (Poland)Sp.z.o.o

wrzesień 2007 - wrzesień 2012 (przez 5 lat i 1 miesiąc)
-organizacja i zarządzanie Biurem Produkcji,
-tworzenie procedur dot. produktu, przepływu inforrmacji i dokumentacji między działami firmy,
-kontrola absencji i urlopów pracowników, naliczanie premii,
-kontrola wydatków Działu
Kierownik Linii Technologicznej

Orion Electric (Poland) Sp.z.o.o

wrzesień 2006 - wrzesień 2007 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
-zarządzanie procesem produkcji,
-przygotowanie techniczne i merytoryczne kadry pracowników,
-kontrola pracy operatorów,
-motywowanie do pracy.
Specjalista ds. Ubezpieczeń

Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

maj 2006 - lipiec 2006 (przez 3 miesiące)
-obsługa klienta, prezentacja pełnej oferty firm ubezpieczeniowych współpracujących z CUK,
-zawieranie umów z klientami,
-ewidencjonowanie i raportowanie wystawionych polis ubezpieczeniowych.
Staż - pracownik biurowy

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

grudzień 2005 - maj 2006 (przez 6 miesięcy)
-zawieranie umów cywilno-prawnych i ich aktualizacja,
-prowadzenie sekretariatu,
-kontrola obiegu dokumentacji.
General Assistant

Brotherswater Inn

czerwiec 2004 - październik 2005 (przez 1 rok i 5 miesięcy)
Staż - referent ds administracyjnych

Drukarnia Gerges

październik 2002 - marzec 2003 (przez 6 miesięcy)
-obsługa klienta,
-koordynacja zamówień i terminu ich realizacji,
-zarządzanie pracą zespołu drukarzy.
Staż - Organizator Sprzedaży Ubezpieczeń Jednostkowych, Asystent Dyrektora Sprzedaży Ubezpieczeń

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Zycie SA

sierpień 2001 - styczeń 2002 (przez 6 miesięcy)
-organizacja pracy Dyrektora Sprzedaży,
-prowadzenie kursów przygotowawczych na agentów ubezpieczeniowych (PUNU), -kompleksowa obsługa umów agencyjnych,
-kontrola wniosków ubezpieczeniowych.

Edukacja

Ekonomia i Zarządzanie, Specjalizacja: Organizacja i Kierowanie Przedsiębiorstwem, magisterskie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

październik 2003 - czerwiec 2005 (przez 1 rok i 9 miesięcy)
Ekonomia i Zarządzanie, licencjackie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

październik 1999 - lipiec 2003 (przez 3 lata i 10 miesięcy)

Języki

Angielski

dobry

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

Kłody finansowe - MentalWay (05.07.2012)

Szkolenie motywacyjne - Crown Consulting (08.07.2012)

Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw - CKU (24.09-17.10.2012)

Manipulacja i perswazja- Golden Speech(14.11.2012)

Techniki sprzedaży - Golden Speech(16.11.2012)

The National Achievers Congress Warszawa (12-13.10.2013)

Hobby

tenis, podróże, literatura dotycząca motywacji i psychologii organizacji

Grupy

Wszystkich wypowiedzi: 3

Zobacz szczegóły »