Justyna Dąbrowska

Justyna Dąbrowska

Psycholog, doradca zawodowy, coach, polonista

Chełm, lubelskie

Podsumowanie

 • Doradztwo zawodowe
 • Coaching
 • Copywriting
 • Doradztwo edukacyjne
 • Internet
 • Terapia zajęciowa
 • Psychologia
 • doradztwo psychologiczne
 • Prawo jazdy kat B
 • doradztwo zawodowe
 • arteterapia
Psycholog, doradca edukacyjny i...
Psycholog

F.H.U. "ACORD" Jowita Władyczuk

od grudnia 2014 (od 2 miesięcy)
Indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu wsparcia psychologicznego i trening umiejętności społecznych dla uczestników projektu EFS „Równi na rynku pracy – YEI” Ochotniczych Hufców Pracy.
Trener

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

od listopada 2014 (od 3 miesięcy)
Przeprowadzenie w ramach projektu EFS "Outplacement dla oświaty" szkolenia z zakresu animacji czasu dzieci i młodzieży z nowoczesnymi technikami artystycznymi.
Szkolenia dla nauczycieli w ODN Kursor.
Broker edukacyjny; Koordynator lokalny; Psycholog

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

od czerwca 2013 (od 1 roku i 8 miesięcy)
Broker edukacyjny: Pilotażowy projekt "Nawigacja Edukacji".
Rekrutacja uczestników, udzielanie indywidualnego doradztwa edukacyjnego, opieka nad uczestnikami na etapie kształcenia, organizowanie targów edukacyjnych i spotkań grupowych, promocja projektu (social media marketing).

Koordynator lokalny: Projekt "Aktywność zawodowa osób 50+"

Psycholog: Projekt „Razem wśród ludzi” dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
Psycholog

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie im. Janusza Korczaka

kwiecień 2014 - maj 2014 (przez 2 miesiące)
Poradnictwo psychospołeczne/psychologiczne (grupowe i indywidualne, 63h) dla Uczestników projektu "Nowa Szansa":
- opracowanie indywidualnych ścieżek kariery
- określenie predyspozycji osobowościowych i zawodowych
- określenie stopnia motywacji i samooceny u Uczestników projektu
- przygotowanie do coachingu
Psycholog

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

maj 2013 - maj 2013 (przez 1 miesiąc)
Prowadzenie zajęć „Trening kompetencji i umiejętności społecznych – wsparcie psychologiczne” dla grupy bezrobotnych, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie
Psycholog

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wojsławicach

październik 2012 - marzec 2014 (przez 1 rok i 6 miesięcy)
Określanie potrzeb i udzielanie pomocy psychologicznej uczestnikom, współudział w opracowaniu indywidualnych programów rehabilitacji i terapii uczestników, prowadzenie zajęć specjalistycznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych uczestników, dokonywanie okresowej oceny postępów rehabilitacji uczestników, prowadzenie doradztwa psychologicznego pracownikom.
Psycholog

TAWA Taurogiński Waldemar w Chełmie

sierpień 2012 - sierpień 2013 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
1. Przeprowadzenie 280 godzin indywidualnych zajęć z zakresu rozwijania umiejętności społecznych i wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Razem wśród ludzi” dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie (lipiec-grudzień 2012)
2. Opracowanie autorskiego programu i prowadzenie 200 godzin warsztatów motywujących dla 10 grup nauczycieli w ramach projektu EFS "INTERAKTYWNY N@UCZYCIEL" (od marca 2013)
3. Indywidualne zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności społecznych i wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Razem wśród ludzi” dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie (od lipca 2013)
Psycholog - specjalista ds. prowadzenia warsztatów

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Instytut Efektywnej Nauki" w Lublinie

marzec 2012 - czerwiec 2012 (przez 4 miesiące)
Prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku szkolnym, przeprowadzanie warsztatów z umiejętności szybkiego czytania i metod efektywnej nauki.
Ankieter

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

luty 2012 - kwiecień 2012 (przez 3 miesiące)
Przeprowadzanie badań kwestionariuszowych w ramach projektu "Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy"
Praktykantka

Szkoła Podstawowa w Sielcu

wrzesień 2011 - październik 2011 (przez 2 miesiące)
Hospitacja lekcji, przygotowywanie i prowadzenie lekcji języka polskiego oraz godzin wychowawczych, pełnienie dyżurów, sprawdzanie prac uczniowskich, pomoc w przygotowaniu gazetki szkolnej.
Psycholog-szkoleniowiec

ADVISER - Szkolenia i Doradztwo w Lublinie

sierpień 2011 - grudzień 2012 (przez 1 rok i 5 miesięcy)
Prowadzenie e-learningowego szkolenia "Metody pracy z uczniem zdolnym"
Wolontariusz

Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa

sierpień 2011 - sierpień 2011 (przez 1 miesiąc)
Wolontariat w ramach projektu 12. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu: pomoc w redakcji Katalogu LAF, obsługa kasy fiskalnej, sprzedaż karnetów oraz biletów uprawniających do wstępu na seanse, sporządzanie wewnętrznych raportów kasowych, udzielanie kompetentnej informacji na temat programu festiwalu, jego obiektów oraz atrakcji turystycznych Zwierzyńca
Stażystka

Brama Grodzka - Teatr NN

lipiec 2011 - sierpień 2011 (przez 2 miesiące)
Opracowywanie haseł biograficznych dla portalu „Miasto Poezji”, redakcja opisów materiałów w ramach środowiska bibliotek cyfrowych dLibra
Wolontariusz

Warsztaty Kultury w Lublinie

maj 2011 - czerwiec 2011 (przez 2 miesiące)
Wolontariat w ramach projektu Noc Kultury 2011: pomoc przy koordynacji imprez odbywających się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego, udzielanie informacji na temat programu Nocy Kultury.
Copywriter (praktykant)

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Lublinie

luty 2011 - kwiecień 2011 (przez 3 miesiące)
Redagowanie treści na portale informacyjne, pozyskiwanie informacji z różnego rodzaju źródeł, tworzenie tekstów na potrzeby działalności SeoUslugi.pl
Ankieter-diagnosta

Badania Edukacja Wdrożenia Sp. z o.o. w Lublinie

wrzesień 2010 - październik 2010 (przez 2 miesiące)
Przeprowadzania badań testowych w ramach projektu „Ocena stanu zagrożeń w zakresie uzależnień i przemocy oraz zapotrzebowania na działalność profilaktyczną wśród młodzieży Puław”
Dziennikarz (praktykant)

Portal Internetowy dlaStudenta.pl

listopad 2008 - styczeń 2009 (przez 3 miesiące)
Przygotowywanie newsów na potrzeby działu Studia.

Edukacja

Literaturoznawstwo polonistyczne, doktoranckie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

od październik 2014 (od 4 miesięcy)
Coaching, studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

październik 2013 - czerwiec 2014 (przez 9 miesięcy)
Doradztwo zawodowe, studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

październik 2013 - czerwiec 2014 (przez 9 miesięcy)
Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenie Nauczycieli KURSOR w Chełmie

marzec 2013 - listopad 2013 (przez 9 miesięcy)
Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla aktywnych zawodowo nauczycieli, studia podyplomowe

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenie Nauczycieli KURSOR w Chełmie

październik 2012 - maj 2013 (przez 8 miesięcy)
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Filologia polska, magisterskie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

październik 2010 - wrzesień 2012 (przez 2 lata)
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Filologia polska, licencjackie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

październik 2007 - czerwiec 2010 (przez 2 lata i 9 miesięcy)
Psychologia, magisterskie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

październik 2006 - październik 2011 (przez 5 lat i 1 miesiąc)

Specjalizacje

Edukacja/Szkolenia » Coaching

Edukacja/Szkolenia » Szkolenia

Języki

Angielski

dobry

Hiszpański

podstawowy

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

Certyfikat VCC - Doradca zawodowy
Szkolenie trenerskie dla dorosłych pracujących z młodzieżą
Terapia Behawioralna II° - Praktyczny aspekty Terapii Behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi zaburzonymi rozwojowo (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Retta)
Biblioterapia wychowawcza dzieci i młodzieży
Edukacja seksualna – jak pracować z młodzieżą
Warsztat Szkolnego Doradcy Zawodowego
Kurs Organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych
Rekrutacja od podstaw – proces rekrutacji od A do Z

Fakultety:
Komunikacja niewerbalna (Lublin, 2007; 15h)
Twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów (Lublin, 2007; 15h)
Terapia baśnią (Lublin, 2008; 30h)
Trening pracy z ciałem (Lublin, 2008; 15h)
Internet - szanse i zagrożenia (Lublin, 2009; 30h)
Wolontariat w działaniach pomocniczych (Lublin, 2010; 30h)
Problemy wychowania dzieci i młodzieży (Lublin, 2010; 30h)
Diagnoza i terapia ADHD (Lublin, 2010; 30 h)
Neuropsychologia sądowa w opiniowaniu przestępstw sesualnych (Lublin, 2010; 30h)
Umysł i zachowanie człowieka w perspektywie psychologii ewolucyjnej (Lublin, 2011; 30h)

Organizacje

Koło Naukowe Studentów Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UMCS - pełnienie funkcji prezesa w latach 2010/2011
Studenckie Koło Naukowe Medioznawców Instytutu Filologii Polskiej UMCS - członkini zarządu w latach 2010/2011
Studenckie Koło Naukowe ADESSE UMCS
Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy

Hobby

Rękodzieło artystyczne, kultura antyczna

Grupy

Zobacz szczegóły »