Justyna Bednarczyk-Wilgos

Justyna Bednarczyk-Wilgos

doradca kariery, psycholog, specjalista ds.rozwoju zawodowego

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

 • Asesor
 • Doradztwo zawodowe
 • Doradztwo psychologiczne
 • Rozwój osobisty
 • Diagnoza Talentów (narzędzia Hogan)
 • Projekty outplacement
 • dokumenty aplikacyjne (CV,LM)
 • rekrutacja i selekcja kandydatów (studenci/absolwenci) do pracy
 • Audyt kompetencji
 • Szkolenia z zakresu umiejętności miekkich
 • IPD (Indywidualne Plany Działania)
 • narzędzia Facet5
Od lutego 2011 roku jestem związana z Biurem Karier SWPS na stanowisku Specjalisty ds. rozwoju zawodowego, gdzie zajmuje się, min.: wsparciem studentów i absolwentów uczelni w aktywnym poszukiwaniu pracy i projektowaniu indywidualnych ścieżek karier (IPD),kontaktami z pracodawcami, organizacją i koordynacją wydarzeń na terenie uczelni. Swoim klientom pomagam min. w profesjonalnej analizie doświadczeń zawodowych i mocnych stron, określaniu możliwości zatrudnienia, potencjału zawodowego, motywacji oraz predyspozycji osobowościowych za pomocą standardowych metod diagnozy psychologicznej oraz narzędzi psychometrycznych. Prowadzę symulowane rozmowy kwalifikacyjne na stanowiska specjalistyczne i administracyjne oraz pomagam przy modyfikacji dokumentów aplikacyjnych. Doradzam i wspieram w skutecznym poszukiwaniu zatrudnienia, radzeniu sobie z stresem oraz niską samooceną.

Z wykształcenia jestem Psychologiem, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwa zawodowego. Posiadam doświadczenie trenerskie przy realizacji projektów szkoleniowych dla różnych środowisk zawodowych w ramach których rozwijane są umiejętności min. w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozmowy kwalifikacyjnej, asertywności i poruszania się po rynku pracy oraz doświadczenie w pracy w biznesie jako asesor w sesjach AC/DC i konsultant programów outplacement.

Jestem Licencjonowanym doradcą zawodowym posiadającym uprawnienia do prowadzania szkolenia „Szukam Pracy” oraz programu Spadochron. Terapeutka (I st.) w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz Konsultantka testów psychometrycznych firmy Assessment System Poland wykorzystywanych w diagnozie, tworzeniu ścieżek kariery jak również w identyfikacji i rozwoju ludzi na podstawie ich talentów. Konsultantka testów Facet5 stosownych min. w projektach rozwoju, indywidulanej selekcji, integrowania zespołów.

KLUCZOWE KOMPETENCJE ZAWODOWE:

• wykorzystywanie w procesie doradczym psychologicznych i psychometrycznych metod diagnostycznych (znajomość testów min. CISS, FCZ-KT, EPQ-R, NEO-FFi, NEO –PI-R, KKS, Apis); pomoc studentom, absolwentem w wyborze drogi rozwoju zawodowego bądź kierunku przekwalifikowania w oparciu o diagnozę uzdolnień, uwarunkowań intelektualnych, charakterystyk osobowościowych i temperamentalnych

• doradztwo psychologiczne (udzielanie porad psychologicznych w zakresie związanym z poszukiwaniem zatrudnienia)

• samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych (min. preselekcja i selekcja aplikacji kandydatów, przeprowadzanie rozmów...
Specjalista ds. rozwoju zawodowego, doradca kariery, psycholog

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

od lutego 2011 (od 3 lat i 9 miesięcy)
- doradztwo zawodowe i psychologiczne dla studentów i absolwentów SWPS: pomoc studentom, absolwentem w wyborze drogi rozwoju zawodowego bądź kierunku przekwalifikowania w oparciu o diagnozę uzdolnień, uwarunkowań intelektualnych, charakterystyk osobowościowych i tempera mentalnych, przygotowywanie indywidualnych planów działań w ramach konsultacji (Plan Osobistego Rozwoju, Plan Kariery Zawodowej)

- doradztwo zawodowe w oparciu o testy biznesowe Hogan i Facet5

- prowadzenie szkoleń indywidualnych w zakresie przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, komunikacji, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, prezentacji etc

- realizacja projektów doradczych i szkoleniowych dla studentów i absolwentów uczelni w ramach projektu POKL 4.1.1 (rekrutacja grup szkoleniowych, promocja wydarzeń, organizacja sal i sprzętu, kontakt z trenerami, coachmi etc. )

- wsparcie przy realizacji projektu unijnego w tym koordynowanie działań z obszaru mentoringu, diagnozy potencjału ( testy, AC/DC) szkoleń z rekrutacji i selekcji

- organizacja szkoleń i spotkań branżowych na terenie uczelni (rekrutacja grup szkoleniowych, promocja wydarzeń, organizacja sal i sprzętu, kontakt z trenerami, przedstawicielami biznesu)

- współpraca z pracodawcami (pozyskiwania ofert pracy, staży, praktyk, informacji o konkursach, preselekcja aplikacji etc.)

- realizacja projektu unijnego POKL 4.1.1: (koordynacja i monitoring programów rozwojowych dedykowanych SWPS w Warszawie w latach 2011 – 2015, m.in. staży w firmach w 3 – os. Zespołach | wykładów z ekspertami | konsultacje zawodowe wraz z testami (WKP) | Akademii Młodego Menadżera wraz z konkursem na najlepszy Biznes Plan |programy mentorskie dla Studenckich Kół Naukowych | szkolenia specjalizacyjne |Wirtualne Targi Pracy |, odpowiedzialność za osiągnięcie wskaźników projektowych na uczelni SWPS w Warszawie (monitorowanie poprawności i terminowości realizacji wskaźników ),planowanie i harmonogramowanie działań w ramach projektowych, raportowanie do Biura Realizacji Projektów Europejskich w Poznaniu, dostarczanie treści, procedur i specyfikacji do: regulaminów, dokumentów projektowych, konkursów ofert, ocena merytoryczna pozyskanych ofert konkursowych, materiałów szkoleniowych, etc. wyszukiwanie ekspertów do udziału w konkursach ofert; obsługa i komunikacja z podwykonawcami, promocja wśród beneficjentów i zapewnienie frekwencji)

Uzyskanie bardzo dobrej oceny zewnętrznej instytucji kontrolującej z ramienia MNiSW oraz NCBiR, dzięki działaniom Zespołu Projektowego w Poznaniu oraz Biur Karier z 5 oddziałów SWPS

- stały monitoring sytuacji na rynku pracy (w tym monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w regionie) z punktu widzenia studenta, absolwenta SWPS;

- współpraca z dydaktykami, opiekunami praktyk studenckich, przewodniczącymi i członkami organizacji studenckich

- ekspert Biura Prasowego SWPS (m.in wypowiedzi do prasy, radia, udział w czatach etc.)

- udział merytoryczny i wsparcie organizacyjne działań marketingowych i promocyjnych SWPS, w tym min. udział w Targach Pracy, akcje specjalne: warsztaty, szkolenia, dni otwarte, festiwal SWPS etc.

wystawiono 19 lutego 2014

Panią Justynę spotkałam w bardzo trudnym momencie - gdy podejmowałam ważne decyzje odnośnie swojej dalszej śceżki kariery. W drodze do realizacji marzeń czasem potrzebujemy wsparcia, właściwie postawionych pytań i wskazówek. To wszystko dostałam od Pani Justyny - w bardzo profesjonalny sposób z dużą życzliwością i bez narzucania swoich wizji. Ogromnie to doceniam i zapewniam, że procentuje do dziś. Nie często spotykamy osoby, które czerpią z tego, że się dzielą z innymi. A taką osobą jest Pani Justyna. Polecam serdecznie.
Monika D. Monika D. , usługodawca

wystawiono 17 lutego 2014

Bardzo serdecznie polecam panią Justynę. Jej wiedza oraz doświadczenie w kwestii doradztwa kariery są nieocenione. Pani Justyna ma świetną intuicję dotyczącą tworzenia indywidualnych planów działania, wiedzę na temat warunków pracy w różnych branżach oraz doświadczenie w kwestii wyboru i analizy narzędzi rekrutacyjnych indywidualnie dopasowanych do kandydatów.
Jest osobą z niezwykle dobrą energią,wspaniale motywuje do działania, rzetelnie i konstruktywnie przekazuje info zwrotne.

wystawiono 12 lutego 2013

Z Panią Justyną miałam okazję konsultować się dwukrotnie w 2012r. w sprawie rozwoju ścieżki kariery oraz przygotowania skutecznych aplikacji o pracę. Spotkania polegały na rozwiązaniu i interpretacji testów dot. predyspozycji i preferencji zawodowych oraz komentowaniu dokumentów aplikacyjnych. Pani Justyna bardzo mi pomogła w odnalezieniu własnej zawodowej drogi wskazując moje silne strony na rynku pracy oraz konkretne branże i firmy, w których mogłabym się sprawdzić. Dzięki analizie dokumentów aplikacyjnych, Pani Justyna pokazała mi w jaki sposób patrzeć na aplikację z perspektywy określonej oferty pracy. Dzięki temu z większą pewnością siebie i skutecznością wysyłałam oferty aż do zdobycia poszukiwanego stanowiska.
Polecam Panią Justynę jako profesjonalnego i doświadczonego doradcę kariery. Polecam także takie konsultacje wszystkim niepewnym swoich zawodowych wyborów.
Iga G. Iga G. , klient

wystawiono 19 listopada 2012

Profesjonalnych doradców ds. kariery jest niewielu, otwartych, sumiennych i dających wsparcia także znikoma liczba. Pani Justyna pomogła mi wyznaczyć moje zawodowe priorytety, przygotować się do funkcjonowania na rynku pracy i wystartować po ukończonych studiach. Należy do grona doradców i psychologów zawodowych, których chętnie polecam.
Anna K. Anna K. , usługodawca
Specjalista ds. Zasobów Ludzkich

Leroy Merlin Polska Sp.z.o.o

kwiecień 2010 - styczeń 2011 (przez 10 miesięcy)
- wsparcie kadry menadżerskiej w procesie rekrutacji, selekcji i oceny pracowników
- udział w projektach AC/DC(asesor)
- przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji twardych (szkolenia wprowadzające w funkcjonowanie firmy dla nowo przyjętych kandydatów) i miękkich (rozmowa kwalifikacyjna autoprezentacja)t
- zarządzanie i ewidencja szkoleń bazowych( szkolenia sprzedażowe, obsługa klienta, produktowe)
- obsługa kadrowo-płacowa pracowników ( prowadzenie teczek osobowych, tworzenie listy płac, zarządzenie zwolnieniami lekarskimi, urlopami, świadczeniami socjalnymi)
konsultant zewnetrzny

Bigram S.A Personnal Consulting

październik 2008 - marzec 2010 (przez 1 rok i 6 miesięcy)
prowadzenie projektów outpalcement, udział w sesjach AC/DC
wykładowca-trener

Fundacja „VIA” PRACA PROJKTOWA

wrzesień 2008 - wrzesień 2008 (przez 1 miesiąc)
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFS: „Bieg z przeszkodami”- szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy prowadzone wg programu Klubu Pracy”
doradca zawodowy w projekcie EFS

Knowledge Sp. z.o.o

lipiec 2008 - lipiec 2008 (przez 1 miesiąc)
Konsultacje i doradztwo zawodowe dla uczestników projektu EFS: Wyrównać Szanse
wykładowca-trener

Fundacja „VIA

czerwiec 2008 - czerwiec 2008 (przez 1 miesiąc)
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
wykładowca-trener

Fundacja „VIA”

maj 2008 - maj 2008 (przez 1 miesiąc)
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
doradca zawodwy

Fundacja „Dzwoni”

wrzesień 2007 - październik 2007 (przez 2 miesiące)
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFS: „Tworzenie Indywidualnych Planów Działania z osobami
z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności”
wykładowca-trener

Fundacja „VIA

listopad 2006 - sierpień 2007 (przez 10 miesięcy)
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFS: „Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy dla osób
z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności
doradca zawodwy

Urzad Pracy m.st. Warszawy

listopad 2004 - marzec 2010 (przez 5 lat i 5 miesięcy)
- udzielanie porad indywidualnych dotyczących możliwości zatrudnienia, wyboru zawodu oraz kierunku przekwalifikowania
- udzielanie informacji na temat sposobów podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
- określanie predyspozycji zawodowych za pomocą standardowych i niestandardowych metod diagnozy psychologicznej
- rekrutacja pracowników
- gromadzenie i aktualizowanie informacji zawodowej
- prowadzenie warsztatów przygotowujących do poszukiwania pracy
- merytoryczna i formalna analiza dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) klientów
- prowadzenie indywidualnych szkoleń przygotowujących do rozmowy kwalifikacyjnej
- udzielanie porad psychologicznych w zakresie związanym z poszukiwaniem zatrudnienia
- udział w targach, konferencjach tematycznych
Konsultant ds. rekrutacji i selekcji

Firma doradczo-szkoleniowa Jobline

sierpień 2003 - styczeń 2004 (przez 6 miesięcy)
- realizowanie zamówień na usługi doradcze z zakresu rekrutacji
- aktywne pozyskiwanie nowych klientów na usługi rekrutacyjne
- samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych
- opracowywanie opisów stanowisk
- tworzenie kryteriów selekcji kandydatów
- przygotowywanie ogłoszeń prasowych, internetowych
- kategoryzacja ogłoszeń
- preselekcja i selekcja aplikacji kandydatów
- przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami
- opracowywanie profili zawodowych
- monitorowanie procesu zatrudniania
Konsultant zewnętrzny/asesor

Developement Centre Nationale –Nederlanden

luty 2003 - czerwiec 2004 (przez 1 rok i 5 miesięcy)
- ocena potencjału kadry kierowniczej
- badanie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych pracownika
- sporządzanie raportów z realizacji projektów
Konsultant zewnętrzny

ADS (Assessment and Developement Consultants)

styczeń 2003 - maj 2004 (przez 1 rok i 5 miesięcy)
- selekcja kandydatów spełniających wymagania i oczekiwania klienta
- diagnoza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych pracowników
- administracja testów
- sporządzanie raportów z realizacji projektów

wystawiono 17 października 2012

Pracowałem z Justyną podczas realizacji projektów AC/DC. Bardzo dobrze wspominam tamten okres - Justyna chętnie się angażowała w nowe tematy i wspierała nas jako asesor podczas prowadzenia sesji. To były wspaniałe czasy!
Paweł D. Paweł D. , współpracownik

Edukacja

Doradztwo zawodow, studia podyplomowe

Akademia Leona Koźmińskiego

luty 2007 - czerwiec 2007 (przez 5 miesięcy)
ZarzAdzanie Zasobami Ludzkimi, studia podyplomowe

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

wrzesień 2003 - wrzesień 2004 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
Psychologia, magisterskie

Uniwersytet Warszawski

październik 1997 - wrzesień 2002 (przez 5 lat)

Języki

Angielski

dobry

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

2013 Szkolenie certyfikujące z narzędzi Facet5
2013 Szkolenie certyfikujace z narzedzi Hogan
2013 Szkolenie z metodyki PRINCE2 FOUNDATION
2012 Szkolenie TSR ( Terapeuta I stopnia terapia skoncentrowanej na
rozwiązaniu)
2012 "Coaching w sytuacjach zawodowych"
2012 "Wstęp do Employer Brandingu"
2012 INSTRUKCJA OBSŁUGI POKOLENIA Y – jak dotrzeć do najlepszych studentów i absolwentów oraz zarządzać ich pracą w organizacji.
2011"Event Management"
2010 "Szkolenie dla Asesorów"
2009 "Wsparcie inwestycyjne dla przedsiebiorców"
2009„Techniki negocjacji i radzenia sobie z trudnym klientem”
2006„Doradca 2000” praktyczna znajomość programu komputerowego
2006 Warsztaty szkoleniowe „Rekrutacja, outplacement, outsourcing”
2006 Metodologia opracowywania i wdrażania Indywidualnych Planów Działania. Stosowanie w poradnictwie zawodowym Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych.
2005 Szkolenie dla trenerów „Spadochron”
2005 Trening skutecznego doradztwa i kreatywności
2005 Szkolenie dla liderów klubów pracy
2004 Ocena pracowników metodą 360 stopni

Organizacje

od 2011 CŻŁONEK STOWARZYSZENIA NA RZECZ AKADEMICKICH BIUR KARIER

od 2011 Ekspert w obszarze psychologii i doradztwa kariery w Centrum Prasowym SWPS ( artykuły, wypowiedzi do mediów) min.:

http://blog.swps.pl/2013/11/kto-czyta-cv.html#more

http://blog.swps.pl/2013/10/aktywne-szukanie-pracy.html#more

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstrefapsyche.swps.pl%2F2013%2F12%2Fkobiety-w-pracy-walcza-ze-stereotypami.html&h=vAQH_xcV2

http://www.centrumrekrutacyjne.pl/p/kogo-szukaja-korporacje,130.html

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90451,14776347,Otwartosc_przede_wszystkim.html

http://www.regiopraca.pl/portal/porady/prawa-poszukujacego-pracy/pierwsza-praca-po-studiach-jak-jej-szukac

http://www.salesnews.pl/TematDnia,984,Networking-a-zalatwianie-pracy-znajomym.aspx

http://www.kariera.com.pl/Twoja-Kariera/Zadbaj-o-swoj-rozwoj/2012-04/Stawiam-na-aktywnosc

http://praca.wp.pl/title,Jak-szukac-pracy-po-studiach-Nie-zniechecic-sie-i-nie-stracic-motywacji,wid,14409972,wiadomosc.html

http://www.hrnews.pl/TopNews,3869,Mamy-wracaja-do-pracy.aspx

http://strefapsyche.swps.pl/2013/10/doradcy-zawodowi-wyszlifuja-kariery.html

Grupy

Wszystkich wypowiedzi: 14    (3 plusów)

Zobacz szczegóły »