Justyna Bednarczyk-Wilgos

Justyna Bednarczyk-Wilgos

doradca kariery, psycholog, specjalista ds.rozwoju zawodowego

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

 • Asesor
 • Doradztwo zawodowe
 • Doradztwo psychologiczne
 • Rozwój osobisty
 • Diagnoza Talentów (narzędzia Hogan)
 • Projekty outplacement
 • dokumenty aplikacyjne (CV,LM)
 • rekrutacja i selekcja kandydatów (studenci/absolwenci) do pracy
 • Audyt kompetencji
 • Szkolenia z zakresu umiejętności miekkich
 • IPD (Indywidualne Plany Działania)
 • narzędzia Facet5
Od lutego 2011 roku jestem związana z Biurem Karier SWPS na stanowisku Specjalisty ds. rozwoju zawodowego, gdzie zajmuje się, min.: wsparciem studentów i absolwentów uczelni w aktywnym poszukiwaniu pracy i projektowaniu indywidualnych ścieżek karier (IPD),kontaktami z pracodawcami, organizacją i koordynacją wydarzeń na terenie uczelni. Swoim klientom pomagam min. w profesjonalnej analizie potencjału i doświadczeń zawodowych( asesor przy sesjach DC, konsultacje indywidualne), określaniu możliwości zatrudnienia, motywacji oraz predyspozycji osobowościowych za pomocą standardowych metod diagnozy psychologicznej oraz narzędzi psychometrycznych. Prowadzę symulowane rozmowy kwalifikacyjne na stanowiska specjalistyczne i administracyjne oraz pomagam przy modyfikacji dokumentów aplikacyjnych. Doradzam i wspieram w skutecznym poszukiwaniu zatrudnienia, radzeniu sobie z stresem oraz niską samooceną.

Z wykształcenia jestem Psychologiem, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwa zawodowego (obecnie studentka Psychologi kryzysu i interwencji kryzysowej). Posiadam doświadczenie trenerskie przy realizacji projektów szkoleniowych dla różnych środowisk zawodowych w ramach których rozwijane są umiejętności min. w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozmowy kwalifikacyjnej, asertywności i poruszania się po rynku pracy oraz doświadczenie w pracy w biznesie jako asesor w sesjach AC/DC i konsultant programów outplacement.

Jestem Licencjonowanym doradcą zawodowym posiadającym uprawnienia do prowadzania szkolenia „Szukam Pracy” oraz programu Spadochron. Terapeutka (I st.) w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz Konsultantka testów psychometrycznych firmy Assessment System Poland wykorzystywanych w diagnozie, tworzeniu ścieżek kariery jak również w identyfikacji i rozwoju ludzi na podstawie ich talentów i narzędzi Facet5 stosownych min. przy projketach rozwojowych, indywidulanej selekcji oraz integracji zespołów.

KLUCZOWE KOMPETENCJE ZAWODOWE:

• wykorzystywanie w procesie doradczym psychologicznych i psychometrycznych metod diagnostycznych (znajomość testów min. CISS, FCZ-KT, EPQ-R, NEO-FFi, NEO –PI-R, KKS, Apis); pomoc studentom, absolwentem w wyborze drogi rozwoju zawodowego bądź kierunku przekwalifikowania w oparciu o diagnozę uzdolnień, uwarunkowań intelektualnych, charakterystyk osobowościowych i temperamentalnych

• doradztwo psychologiczne (udzielanie porad psychologicznych w zakresie związanym z poszukiwaniem zatrudnienia)

• samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych (min. preselekcja i selekcja aplikacji kandydatów,...
Specjalista ds. rozwoju zawodowego, doradca kariery, psycholog

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

od lutego 2011 (od 3 lat i 11 miesięcy)
- doradztwo zawodowe i psychologiczne dla studentów i absolwentów SWPS: pomoc studentom, absolwentem w wyborze drogi rozwoju zawodowego bądź kierunku przekwalifikowania w oparciu o diagnozę uzdolnień, uwarunkowań intelektualnych, charakterystyk osobowościowych i tempera mentalnych, przygotowywanie indywidualnych planów działań w ramach konsultacji (Plan Osobistego Rozwoju, Plan Kariery Zawodowej)

- doradztwo zawodowe w oparciu o testy biznesowe Hogan i Facet5

- prowadzenie szkoleń indywidualnych w zakresie przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, komunikacji, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, prezentacji etc

- realizacja projektów doradczych i szkoleniowych dla studentów i absolwentów uczelni w ramach projektu POKL 4.1.1 (rekrutacja grup szkoleniowych, promocja wydarzeń, organizacja sal i sprzętu, kontakt z trenerami, coachmi etc. )

- wsparcie przy realizacji projektu unijnego w tym koordynowanie działań z obszaru mentoringu, diagnozy potencjału ( testy, AC/DC) szkoleń z rekrutacji i selekcji

- organizacja szkoleń i spotkań branżowych na terenie uczelni (rekrutacja grup szkoleniowych, promocja wydarzeń, organizacja sal i sprzętu, kontakt z trenerami, przedstawicielami biznesu)

- współpraca z pracodawcami (pozyskiwania ofert pracy, staży, praktyk, informacji o konkursach, preselekcja aplikacji etc.)

- realizacja projektu unijnego POKL 4.1.1: (koordynacja i monitoring programów rozwojowych dedykowanych SWPS w Warszawie w latach 2011 – 2015, m.in. staży w firmach w 3 – os. Zespołach | wykładów z ekspertami | konsultacje zawodowe wraz z testami (WKP) | Akademii Młodego Menadżera wraz z konkursem na najlepszy Biznes Plan |programy mentorskie dla Studenckich Kół Naukowych | szkolenia specjalizacyjne |Wirtualne Targi Pracy |, odpowiedzialność za osiągnięcie wskaźników projektowych na uczelni SWPS w Warszawie (monitorowanie poprawności i terminowości realizacji wskaźników ),planowanie i harmonogramowanie działań w ramach projektowych, raportowanie do Biura Realizacji Projektów Europejskich w Poznaniu, dostarczanie treści, procedur i specyfikacji do: regulaminów, dokumentów projektowych, konkursów ofert, ocena merytoryczna pozyskanych ofert konkursowych, materiałów szkoleniowych, etc. wyszukiwanie ekspertów do udziału w konkursach ofert; obsługa i komunikacja z podwykonawcami, promocja wśród beneficjentów i zapewnienie frekwencji)

Uzyskanie bardzo dobrej oceny zewnętrznej instytucji kontrolującej z ramienia MNiSW oraz NCBiR, dzięki działaniom Zespołu Projektowego w Poznaniu oraz Biur Karier z 5 oddziałów SWPS

- stały monitoring sytuacji na rynku pracy (w tym monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w regionie) z punktu widzenia studenta, absolwenta SWPS;

- współpraca z dydaktykami, opiekunami praktyk studenckich, przewodniczącymi i członkami organizacji studenckich

- ekspert Biura Prasowego SWPS (m.in wypowiedzi do prasy, radia, udział w czatach etc.)

- udział merytoryczny i wsparcie organizacyjne działań marketingowych i promocyjnych SWPS, w tym min. udział w Targach Pracy, akcje specjalne: warsztaty, szkolenia, dni otwarte, festiwal SWPS etc.

wystawiono 19 lutego 2014

Panią Justynę spotkałam w bardzo trudnym momencie - gdy podejmowałam ważne decyzje odnośnie swojej dalszej śceżki kariery. W drodze do realizacji marzeń czasem potrzebujemy wsparcia, właściwie postawionych pytań i wskazówek. To wszystko dostałam od Pani Justyny - w bardzo profesjonalny sposób z dużą życzliwością i bez narzucania swoich wizji. Ogromnie to doceniam i zapewniam, że procentuje do dziś. Nie często spotykamy osoby, które czerpią z tego, że się dzielą z innymi. A taką osobą jest Pani Justyna. Polecam serdecznie.
Monika D. Monika D. , usługodawca

wystawiono 17 lutego 2014

Bardzo serdecznie polecam panią Justynę. Jej wiedza oraz doświadczenie w kwestii doradztwa kariery są nieocenione. Pani Justyna ma świetną intuicję dotyczącą tworzenia indywidualnych planów działania, wiedzę na temat warunków pracy w różnych branżach oraz doświadczenie w kwestii wyboru i analizy narzędzi rekrutacyjnych indywidualnie dopasowanych do kandydatów.
Jest osobą z niezwykle dobrą energią,wspaniale motywuje do działania, rzetelnie i konstruktywnie przekazuje info zwrotne.

wystawiono 12 lutego 2013

Z Panią Justyną miałam okazję konsultować się dwukrotnie w 2012r. w sprawie rozwoju ścieżki kariery oraz przygotowania skutecznych aplikacji o pracę. Spotkania polegały na rozwiązaniu i interpretacji testów dot. predyspozycji i preferencji zawodowych oraz komentowaniu dokumentów aplikacyjnych. Pani Justyna bardzo mi pomogła w odnalezieniu własnej zawodowej drogi wskazując moje silne strony na rynku pracy oraz konkretne branże i firmy, w których mogłabym się sprawdzić. Dzięki analizie dokumentów aplikacyjnych, Pani Justyna pokazała mi w jaki sposób patrzeć na aplikację z perspektywy określonej oferty pracy. Dzięki temu z większą pewnością siebie i skutecznością wysyłałam oferty aż do zdobycia poszukiwanego stanowiska.
Polecam Panią Justynę jako profesjonalnego i doświadczonego doradcę kariery. Polecam także takie konsultacje wszystkim niepewnym swoich zawodowych wyborów.
Iga G. Iga G. , klient

wystawiono 19 listopada 2012

Profesjonalnych doradców ds. kariery jest niewielu, otwartych, sumiennych i dających wsparcia także znikoma liczba. Pani Justyna pomogła mi wyznaczyć moje zawodowe priorytety, przygotować się do funkcjonowania na rynku pracy i wystartować po ukończonych studiach. Należy do grona doradców i psychologów zawodowych, których chętnie polecam.
Anna K. Anna K. , usługodawca
Specjalista ds. Zasobów Ludzkich

Leroy Merlin Polska Sp.z.o.o

kwiecień 2010 - styczeń 2011 (przez 10 miesięcy)
- wsparcie kadry menadżerskiej w procesie rekrutacji, selekcji i oceny pracowników
- udział w projektach AC/DC(asesor)
- przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji twardych (szkolenia wprowadzające w funkcjonowanie firmy dla nowo przyjętych kandydatów) i miękkich (rozmowa kwalifikacyjna autoprezentacja)t
- zarządzanie i ewidencja szkoleń bazowych( szkolenia sprzedażowe, obsługa klienta, produktowe)
- obsługa kadrowo-płacowa pracowników ( prowadzenie teczek osobowych, tworzenie listy płac, zarządzenie zwolnieniami lekarskimi, urlopami, świadczeniami socjalnymi)
konsultant zewnetrzny

Bigram S.A Personnal Consulting

październik 2008 - marzec 2010 (przez 1 rok i 6 miesięcy)
prowadzenie projektów outpalcement, udział w sesjach AC/DC
wykładowca-trener

Fundacja „VIA” PRACA PROJKTOWA

wrzesień 2008 - wrzesień 2008 (przez 1 miesiąc)
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFS: „Bieg z przeszkodami”- szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy prowadzone wg programu Klubu Pracy”
doradca zawodowy w projekcie EFS

Knowledge Sp. z.o.o

lipiec 2008 - lipiec 2008 (przez 1 miesiąc)
Konsultacje i doradztwo zawodowe dla uczestników projektu EFS: Wyrównać Szanse
wykładowca-trener

Fundacja „VIA

czerwiec 2008 - czerwiec 2008 (przez 1 miesiąc)
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
wykładowca-trener

Fundacja „VIA”

maj 2008 - maj 2008 (przez 1 miesiąc)
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
doradca zawodwy

Fundacja „Dzwoni”

wrzesień 2007 - październik 2007 (przez 2 miesiące)
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFS: „Tworzenie Indywidualnych Planów Działania z osobami
z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności”
wykładowca-trener

Fundacja „VIA

listopad 2006 - sierpień 2007 (przez 10 miesięcy)
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFS: „Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy dla osób
z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności
doradca zawodwy

Urzad Pracy m.st. Warszawy

listopad 2004 - marzec 2010 (przez 5 lat i 5 miesięcy)
- udzielanie porad indywidualnych dotyczących możliwości zatrudnienia, wyboru zawodu oraz kierunku przekwalifikowania
- udzielanie informacji na temat sposobów podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
- określanie predyspozycji zawodowych za pomocą standardowych i niestandardowych metod diagnozy psychologicznej
- rekrutacja pracowników
- gromadzenie i aktualizowanie informacji zawodowej
- prowadzenie warsztatów przygotowujących do poszukiwania pracy
- merytoryczna i formalna analiza dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) klientów
- prowadzenie indywidualnych szkoleń przygotowujących do rozmowy kwalifikacyjnej
- udzielanie porad psychologicznych w zakresie związanym z poszukiwaniem zatrudnienia
- udział w targach, konferencjach tematycznych
Konsultant ds. rekrutacji i selekcji

Firma doradczo-szkoleniowa Jobline

sierpień 2003 - styczeń 2004 (przez 6 miesięcy)
- realizowanie zamówień na usługi doradcze z zakresu rekrutacji
- aktywne pozyskiwanie nowych klientów na usługi rekrutacyjne
- samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych
- opracowywanie opisów stanowisk
- tworzenie kryteriów selekcji kandydatów
- przygotowywanie ogłoszeń prasowych, internetowych
- kategoryzacja ogłoszeń
- preselekcja i selekcja aplikacji kandydatów
- przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami
- opracowywanie profili zawodowych
- monitorowanie procesu zatrudniania
Konsultant zewnętrzny/asesor

Developement Centre Nationale –Nederlanden

luty 2003 - czerwiec 2004 (przez 1 rok i 5 miesięcy)
- ocena potencjału kadry kierowniczej
- badanie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych pracownika
- sporządzanie raportów z realizacji projektów
Konsultant zewnętrzny

ADS (Assessment and Developement Consultants)

styczeń 2003 - maj 2004 (przez 1 rok i 5 miesięcy)
- selekcja kandydatów spełniających wymagania i oczekiwania klienta
- diagnoza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych pracowników
- administracja testów
- sporządzanie raportów z realizacji projektów

wystawiono 17 października 2012

Pracowałem z Justyną podczas realizacji projektów AC/DC. Bardzo dobrze wspominam tamten okres - Justyna chętnie się angażowała w nowe tematy i wspierała nas jako asesor podczas prowadzenia sesji. To były wspaniałe czasy!
Paweł D. Paweł D. , współpracownik

Edukacja

Doradztwo zawodow, studia podyplomowe

Akademia Leona Koźmińskiego

luty 2007 - czerwiec 2007 (przez 5 miesięcy)
ZarzAdzanie Zasobami Ludzkimi, studia podyplomowe

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

wrzesień 2003 - wrzesień 2004 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
Psychologia, magisterskie

Uniwersytet Warszawski

październik 1997 - wrzesień 2002 (przez 5 lat)

Języki

Angielski

dobry

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

2014 Przygotwanie i stosowanie oceny zintegrowanej AC/DC poświęcone ocenie kompetencji studentów i absolwentów SWPS ( 4 dni)
2013 Szkolenie certyfikujące z narzędzi Facet5
2013 Szkolenie certyfikujace z narzedzi Hogan
2013 Szkolenie z metodyki PRINCE2 FOUNDATION
2012 Szkolenie TSR ( Terapeuta I stopnia terapia skoncentrowanej na
rozwiązaniu)
2012 "Coaching w sytuacjach zawodowych"
2012 "Wstęp do Employer Brandingu"
2012 INSTRUKCJA OBSŁUGI POKOLENIA Y – jak dotrzeć do najlepszych studentów i absolwentów oraz zarządzać ich pracą w organizacji.
2011"Event Management"
2010 "Szkolenie dla Asesorów"
2009 "Wsparcie inwestycyjne dla przedsiebiorców"
2009„Techniki negocjacji i radzenia sobie z trudnym klientem”
2006„Doradca 2000” praktyczna znajomość programu komputerowego
2006 Warsztaty szkoleniowe „Rekrutacja, outplacement, outsourcing”
2006 Metodologia opracowywania i wdrażania Indywidualnych Planów Działania. Stosowanie w poradnictwie zawodowym Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych.
2005 Szkolenie dla trenerów „Spadochron”
2005 Trening skutecznego doradztwa i kreatywności
2005 Szkolenie dla liderów klubów pracy
2004 Ocena pracowników metodą 360 stopni

Organizacje

od 2011 CŻŁONEK STOWARZYSZENIA NA RZECZ AKADEMICKICH BIUR KARIER

od 2011 Ekspert w obszarze psychologii i doradztwa kariery w Centrum Prasowym SWPS ( artykuły, wypowiedzi do mediów) min.:

http://blog.swps.pl/2013/11/kto-czyta-cv.html#more

http://blog.swps.pl/2013/10/aktywne-szukanie-pracy.html#more

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstrefapsyche.swps.pl%2F2013%2F12%2Fkobiety-w-pracy-walcza-ze-stereotypami.html&h=vAQH_xcV2

http://www.centrumrekrutacyjne.pl/p/kogo-szukaja-korporacje,130.html

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90451,14776347,Otwartosc_przede_wszystkim.html

http://www.regiopraca.pl/portal/porady/prawa-poszukujacego-pracy/pierwsza-praca-po-studiach-jak-jej-szukac

http://www.salesnews.pl/TematDnia,984,Networking-a-zalatwianie-pracy-znajomym.aspx

http://www.kariera.com.pl/Twoja-Kariera/Zadbaj-o-swoj-rozwoj/2012-04/Stawiam-na-aktywnosc

http://praca.wp.pl/title,Jak-szukac-pracy-po-studiach-Nie-zniechecic-sie-i-nie-stracic-motywacji,wid,14409972,wiadomosc.html

http://www.hrnews.pl/TopNews,3869,Mamy-wracaja-do-pracy.aspx

http://strefapsyche.swps.pl/2013/10/doradcy-zawodowi-wyszlifuja-kariery.html

Grupy

Wszystkich wypowiedzi: 14    (3 plusów)

Zobacz szczegóły »