Joanna Minta

Joanna Minta

doradca zawodu, trener, nauczyciel akademicki DSW

Wrocław, dolnośląskie

Podsumowanie

  Adiunkt, doradca zawodu, trener

  Dolnośląska Szkoła Wyższa

  od października 2012 (od 1 roku i 11 miesięcy)
  Jako nauczyciel akademicki jestem promotorem kierunku praca socjalna studiów I i II stopnia. Prowadzę zajęcia z przedmiotów: Współczesne nurty poradnictwa edukacyjno-zawodowego, Metody pracy doradcy, Poradnictwo zawodowe i edukacyjne, Planowanie kariery zawodowej, Kariera w biegu życia człowieka. Opiekun studentów i tutor akademicki.
  doradca zawodu, trener - współpracownik

  Biuro Karier DSW

  od października 2004 (od 9 lat i 11 miesięcy)
  Współpraca z Biurem Karier DSW w zakresie prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dla osób poszukujących pracy a także opracowywania i prowadzenia szkoleń oraz warsztatów z obszaru aktywizacji zawodowej i projektowania kariery.
  asystent - nauczyciel akademicki, promotor specjalności, doradca zawodu

  Dolnośląska Szkoła Wyższa

  październik 2001 - wrzesień 2012 (przez 11 lat)
  Promotor specjalności: Doradztwo zawodowe i rozwój kariery. Opiekun kierunku praca socjalna.
  Prowadzenie zajęć z przedmiotów: Metody pracy doradcy, Poradnictwo zawodowe i edukacyjne, Rynek pracy i zawodoznawstwo, Planowanie kariery zawodowej, Psychologiczno – pedagogiczne metody pracy z osobami bezrobotnymi.
  Asystent - Specjalista ds. Selekcji i Ogłoszeń

  IPK Sp. z o.o.

  styczeń 2000 - wrzesień 2001 (przez 1 rok i 9 miesięcy)

  Edukacja

  pedagogika, poradnictwo kariery, doktorat

  Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych

  kwiecień 2012 (od 2 lat i 5 miesięcy)
  Doradca - trener – konsultant. Całożyciowe poradnictwo zawodowe, studia podyplomowe

  Dolnośląska Szkoła Wyższa

  marzec 2007 - grudzień 2007 (przez 10 miesięcy)
  pedagogika- poradnictwo, magisterskie

  Uniwersytet Wrocławski

  październik 1994 - czerwiec 1999 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  biegły

  Francuski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  05/2011 Kolegium Tutorów, Wrocław
  Szkolenie z zakresu TUTORINGU

  07-09/2007 Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
  Szkoła Trenerów MATRIK.

  04/2007 Instytut Rozwoju Kariery
  Kurs dla doradców zawodu uprawniający do stosowania certyfikowanych narzędzi: „Repertorium Kompetencji Zawodowych”, „Miasteczka Zainteresowań Zawodowych”.

  10/2005 Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli, Wałbrzych;
  Kurs dla doradców zawodu uprawniający do stosowania certyfikowanych narzędzi: „Metodyka Tworzenia Indywidualnych Planów Działania”; „Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych KUP",

  03/2001 IPK Sp. z o.o., Gdańsk
  „Rozmowa kwalifikacyjna - jak wybrać najlepszych kandydatów”,


  10/1998 – 07/2000 KIZ, Wrocław
  "Trener organizacji pozarządowych", kurs podyplomowy;

  11 – 12/1998 Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa
  Kurs „Interwencja kryzysowa w sytuacjach traumatycznych – Samobójstwa, Przemoc w rodzinie, Klęski żywiołowe”,

  Organizacje

  Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP,
  Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze
  The European Society for Vocational Designing and Career Counselling

  Hobby

  zmiany społeczne, wędrówki po Karkonoszach, rozmawianie z ludźmi.

  Grupy

  Zobacz szczegóły »