Joanna Minta

Joanna Minta

doradca zawodu, trener, nauczyciel akademicki DSW

Wrocław, dolnośląskie

Podsumowanie

Adiunkt, doradca zawodu, trener

Dolnośląska Szkoła Wyższa

od października 2012 (od 2 lat i 3 miesięcy)
Jako nauczyciel akademicki jestem promotorem kierunku praca socjalna studiów I i II stopnia. Prowadzę zajęcia z przedmiotów: Współczesne nurty poradnictwa edukacyjno-zawodowego, Metody pracy doradcy, Poradnictwo zawodowe i edukacyjne, Planowanie kariery zawodowej, Kariera w biegu życia człowieka. Opiekun studentów i tutor akademicki.
doradca zawodu, trener - współpracownik

Biuro Karier DSW

od października 2004 (od 10 lat i 3 miesięcy)
Współpraca z Biurem Karier DSW w zakresie prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dla osób poszukujących pracy a także opracowywania i prowadzenia szkoleń oraz warsztatów z obszaru aktywizacji zawodowej i projektowania kariery.
asystent - nauczyciel akademicki, promotor specjalności, doradca zawodu

Dolnośląska Szkoła Wyższa

październik 2001 - wrzesień 2012 (przez 11 lat)
Promotor specjalności: Doradztwo zawodowe i rozwój kariery. Opiekun kierunku praca socjalna.
Prowadzenie zajęć z przedmiotów: Metody pracy doradcy, Poradnictwo zawodowe i edukacyjne, Rynek pracy i zawodoznawstwo, Planowanie kariery zawodowej, Psychologiczno – pedagogiczne metody pracy z osobami bezrobotnymi.
Asystent - Specjalista ds. Selekcji i Ogłoszeń

IPK Sp. z o.o.

styczeń 2000 - wrzesień 2001 (przez 1 rok i 9 miesięcy)

Edukacja

pedagogika, poradnictwo kariery, doktorat

Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych

kwiecień 2012 (od 2 lat i 9 miesięcy)
Doradca - trener – konsultant. Całożyciowe poradnictwo zawodowe, studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa

marzec 2007 - grudzień 2007 (przez 10 miesięcy)
pedagogika- poradnictwo, magisterskie

Uniwersytet Wrocławski

październik 1994 - czerwiec 1999 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

Języki

Angielski

biegły

Francuski

podstawowy

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

05/2011 Kolegium Tutorów, Wrocław
Szkolenie z zakresu TUTORINGU

07-09/2007 Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
Szkoła Trenerów MATRIK.

04/2007 Instytut Rozwoju Kariery
Kurs dla doradców zawodu uprawniający do stosowania certyfikowanych narzędzi: „Repertorium Kompetencji Zawodowych”, „Miasteczka Zainteresowań Zawodowych”.

10/2005 Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli, Wałbrzych;
Kurs dla doradców zawodu uprawniający do stosowania certyfikowanych narzędzi: „Metodyka Tworzenia Indywidualnych Planów Działania”; „Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych KUP",

03/2001 IPK Sp. z o.o., Gdańsk
„Rozmowa kwalifikacyjna - jak wybrać najlepszych kandydatów”,


10/1998 – 07/2000 KIZ, Wrocław
"Trener organizacji pozarządowych", kurs podyplomowy;

11 – 12/1998 Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa
Kurs „Interwencja kryzysowa w sytuacjach traumatycznych – Samobójstwa, Przemoc w rodzinie, Klęski żywiołowe”,

Organizacje

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP,
Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze
The European Society for Vocational Designing and Career Counselling

Hobby

zmiany społeczne, wędrówki po Karkonoszach, rozmawianie z ludźmi.

Grupy

Zobacz szczegóły »