Joanna Kencler

Joanna Kencler

Naczelnik Wydziału, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

  Naczelnik Wydziału Rekrutacji i Rozwoju Zawodwego

  Urząd Komunikacji Elektronicznej

  od marca 2009 (od 5 lat i 2 miesięcy)
  Tworzenie i wdrażanie Strategii Zarządzania Kapitałem Ludzkim w UKE; tworzenie wewnętrznych aktów normatywnych i procedur w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi; organizacja i udział w procesie naboru (w tym przygotowywanie opisów stanowisk, przeprowadzanie selekcji pracowników), wdrażania nowych pracowników UKE; organizacja procesu rozwoju zawodowego pracowników UKE (w szczególności tworzenie i realizacja ścieżek rozwoju zawodowego) prowadzenie szkoleń.
  Konsultant/Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodwej i Spraw Europejskich

  Urząd Komunikacji Elektornicznej

  kwiecień 2007 - marzec 2009 (przez 2 lata)
  Nadzór i organizacja współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, europejskimi organami regulacyjnymi oraz z organizacjami międzynarodowymi, w zakresie kompetencji Prezesa UKE.
  p.o. Dyrektora Biura Dyrektora Generelnego/Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

  Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty/Urząd Komunikacji Elektronicznej

  czerwiec 2005 - kwiecień 2007 (przez 1 rok i 11 miesięcy)
  nadzór nad przygotowywaniem projektów wewnętrznych aktów prawnych UKE, nadzór nad koordynacją współpracy miedzy komórkami organizacyjnymi UKE, opracowywanie planu pracy Urzędu, nadzór nad prowadzeniem kontroli wewnętrznej w UKE, Współpraca z komórką kadrową w zakresie realizacji szkoleń w Urzędzie,opisów i wartościowania stanowisk pracy, koordynacja działań zwiazanych z wdrożeniem Wspólnej Metody Oceny CAF.
  Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej

  Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

  październik 2002 - maj 2005 (przez 2 lata i 8 miesięcy)
  Koordynacja realizacji działań mających na cleu dostosowanie regulacji rynku telekomunikacyjnego i pocztowego do wymogów Unii Europejskiej w zakresie właściwości organu regulacyjego.
  Koordynacja realizacji obowiązków Prezesa URTiP wynikających z członkostwa RP w UE, w tym współpraca z Komisją Europejską.
  główny specjalista

  Urząd Regulacji Telekomunikacji/Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

  sierpień 2001 - październik 2002 (przez 1 rok i 3 miesiące)
  realizacja zadań związanych z dosotowaniem regulacji rynku telekomunikacjyjnego i pocztowego do wymogów Unii Europejskiej w zakresie właściwości organu regulacyjnego.

  Edukacja

  Studia podyplomowe „ Zastosowanie psychologicznego warsztatu grupowego (szkoła trenerów)”, studia podyplomowe

  Uniwersytet Warszawski

  październik 2008 - czerwiec 2010 (przez 1 rok i 9 miesięcy)
  Prawo Europejskie, studia podyplomowe

  Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

  październik 2003 - czerwiec 2004 (przez 9 miesięcy)
  Integracja Europejska, studia podyplomowe

  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

  lipiec 2002 - czerwiec 2003 (przez 1 rok)
  Prawo, magisterskie

  Uniwersytet Łódzki

  październik 1995 - lipiec 2001 (przez 5 lat i 10 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  •Standardy zarządzania Szkoleniami w Służbie Cywilnej – szkolenie dla trenerów”
  •„Szkolenie dla trenerów wewnętrznych w służbie cywilnej z zakresu Wspólnej Metody Oceny (CAF)”
  •Kształtowanie cech przywódczych menedżerów administracji rządowej”
  •„Program rozwoju dla kobiet menedżerów (szkolenie dla trenerek)” – organizowane w ramach projektu Phare Wzmocnienie Zdolności Administracyjnych we współpracy z National School of Government
  „Negocjacje w Unii Europejskiej – warsztaty rozwijające umiejętność aktywnego uczestnictwa w negocjacjach”
  •„Dostosowanie do członkostwa w UE, koordynacja spraw europejskich na poziomie narodowym”„How to operate in Brussels” kurs organizowany przez Holenderskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu ADEPT (części przedakcesyjnego programu MARTA)
  •Szkolenie „Przygotowanie przedstawicieli Polskich ministerstw i urzędów centralnych do realizacji zadań wynikających z członkostwa Polski w UE”
  •Program szkoleniowy typu „training for trainers” – Przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, proces decyzyjny w Unii Europejskiej
  •„ Strategia skutecznej prezentacji”
  • Negocjacje z trudnym partnerem”
  •„Umiejętność skutecznego porozumiewania się”
  •„Zarządzanie ludźmi – od przekazywania zadań po ocenę”
  •„Zarządzania kadrami w administracji publicznej”
  •„Zarządzanie konflikem"
  •„Tworzenie opisów kompetencyjnych, audyt kompetencyjny, budowanie programów rozwoju kompetencji, AC/DC – metodologia i narzędzia” - uzyskanie Certyfikatu Profesjonalnego Menedżera Kompetencji

  Organizacje

  Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA)

  Grupy

  Zobacz szczegóły »