Janusz Mazurek

Janusz Mazurek

Właściciel firmy, Biuro Projektów iNadzoru Budowlanego EL-ING

Wilczyce k/ Wrocławia, dolnośląskie

Podsumowanie

  Package Manager

  Magnolia Park Wrocław , Blackstone, Kasama, Arcadis EC Harris

  od września 2010 (od 3 lat i 8 miesięcy)
  Supervisor Electric, IT, Control
  Project Developer
  Coordinator
  Specjalista d/s Przegladów Technicznych , Inspektor Nadzoru

  Dekra Industrial Sp.z o.o

  od marca 2010 (od 4 lat i 2 miesięcy)
  Koordynacja realizacji przeglądów technicznych 1 rocznych i 5 letnich obiektów hotelowych Orbis Accor ,wykonanie pomiarów elektrycznych , prób i badań eksploatowanych obiektów w Krakowie i Zakopanem.
  Nadzór nad robotami branżowymi elektrycznymi przy budowie dróg krajowych w woj. opolskim.
  Właściciel firmy, koordynator nadzoru , manager , inspektor nadzoru

  Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego EL-ING

  od kwietnia 1999 (od 15 lat i 1 miesiąca)
  Pozyskiwanie zleceń , nadzorowanie budów , wykonywanie analiz technicznych , rzeczoznawstwo techniczne , wykonywanie opinii technicznych , opiniowanie dokumentacji technicznej , pomiary elektryczne , prace regulacyjno rozruchowe
  Koordynator Projektu Puro Hotel

  Generalny Wykonawca Re-Bau Kraków

  czerwiec 2010 - kwiecień 2011 (przez 11 miesięcy)
  Koordynacja wielobranżowa i powiązania projektowe przy realizacji Puro Hotel Wrocław ul. Antoniego 6.
  Udział w nadzorze robót wykonawców elektrycznych , teletechnicznych i BMS w trakcie realizacji budowy. Udział w procesie opiniowania dokumentacji PW, doboru aparatury, realizacji rozruchu technicznego i rozwiązywania problemów z uruchomieniem Operations Systems. Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej i rozliczenia finansowe podwykonawcy.

  Coordination of general trading and link design in the implementation of Puro Hotel Wroclaw ul. Anthony's 6th
  Participation in supervision of works contractors of electrical, telecommunication and BMS as construction progresses. Participation in the process of documentation opinions PW, equipment selection, commissioning and technical implementation and troubleshooting problems with running the Operations Systems. Verify as-built documentation and financial settlement subcontractor.
  Koordynator, Doradca Hotel Genfer Ww

  RE-BAU Kraków

  czerwiec 2010 - grudzień 2010 (przez 7 miesięcy)
  Koordynacja robót elektrycznych automatyki i BMS sieci i instalacji w inteligentnym Hotelu ul. Włodkowica Wrocław
  Kierownik Projektu Elektrycznego. Projektant Koordynator

  Dla Redis Spzoo

  czerwiec 2008 - grudzień 2009 (przez 1 rok i 7 miesięcy)
  Udział w wykonaniu projektów budowlanych dla rozbudowy Centrum Handlowego Magnolia Park we Wrocławiu , oraz projektu budowlanego dla budowy Centrum Magnolia Park w Wałbrzychu.
  Opiniowanie projektów branżowych oraz organizowanie ofertowania i przygotowanie wyboru oferentów.
  Electrical Package Manager, Electrical Supervisor

  Bovis Lend Lease (Fabryka Cadbury Skarbimierz)

  maj 2006 - czerwiec 2008 (przez 2 lata i 2 miesiące)
  Sprawdzanie dokumentacji technicznej budowlanej branżowej.
  Udział w naradach projektowych i roboczych na budowie.
  Udział w ofertowaniu i wyborze oferentów.
  Nadzór inwestorski i koordynacja nad pracami branżowymi.
  Uzgodnienia z EnergiaPro Opole (plac budowy, warunki TWP).
  Przygotowanie inwestycji do odbioru technicznego.
  Przekazanie do eksploatacji fabryki gumy do żucia Cadbury Skarbimierz.
  Rozliczenie inwestycji pod względem poniesionych kosztów.
  Rozliczenie robót i kosztów na rzecz wykonawców branżowych.
  Udział w rozruchu techologicznym Cadbury.
  Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych,Teletechnicznych i Automatyki

  Bureau Veritas Polska Sp.z o.o.

  maj 1999 - czerwiec 2006 (przez 7 lat i 2 miesiące)
  Inspektor Nadzoru Robót na obiektach:
  Fabryka Siedzeń Samochodowych Faurecja Wałbrzych.
  Browar Sufflet Poznań(Browar Lech).
  Fabryka Płyt KartonGips Lafarge Nida Gips Gacki k/Pińczowa.
  Market Budowlany Castorama Opole, wraz siecią kablową HV.
  Fabryka Aparatów Elekrycznych Schneider Group Bukowno.
  Supermarket Auchan i Leroy Merlin Bielany Wrocławskie.
  Centrum Handlowo Rozrywkowe Manufaktura Łódź.
  Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych , Kierownik Robót EI

  Centrum Handlowe KORONA Wrocław dla APSYS i Enterprice EI

  maj 1999 - grudzień 2000 (przez 1 rok i 8 miesięcy)
  Wykonanie projektów branżowych zasilania placu budowy.
  Nadzór inwestycyjny :CH Korona, Castorama, Multikino, Parkingi . Siec kablowa HV.
  Hurtownia komputerowa A Z Wroclaw.
  Inspektor, Inzynier Technolog Przygotowania Produkcji

  WPBP nr 1 Grupa Jedynka Wroclawska

  luty 1999 - maj 1999 (przez 4 miesiące)
  Wrocław – Fabryka autobusów VOLVO ul. Mydlana
  Lotniska pasażerskiego Strachowice we Wrocławiu
  Lotniczy Dworzec Towarowy Cargo we Wrocławiu.
  Budynek Lotniskowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
  Budynek Opery Wrocławskiej
  Hotel “Plaza” we Wrocławiu.
  Kłodzko - Fabryka General Electric Power Controls
  Żarów - Budynek Szkoły Podstawowej z sala gimnastyczną
  Projektant Technolog, Dyrektor Zakladu Produkcji Pomocniczej

  PREiP Electrocomplex

  styczeń 1997 - luty 1999 (przez 2 lata i 2 miesiące)
  Wrocław – Tłocznia “Wrozamet” Szafy zasilające i rozdzielcze
  Stacja Era GSM dla “Elektrim - Siemens”.
  Magazyn wysokiego składowania w Zakładach “Cussons” Wrocław.
  Brzezie k/Opola - Dla firmy ABB w fabryce “Norgips” Brzezie
  Świątniki - Sterowanie i automatyka procesu oczyszczania ścieków w SUW
  Brzeg Dolny - Oczyszczalnia ścieków “Rokita”.
  Kąty Wrocławskie - Budowa Zakładu ”Paclan”
  Polkowice - Roboty modernizacyjne młynów kulowych w Z W R M
  Projektant, Kierownik Robót, Koordynator Robót, Dyrektor Techniczny

  Przedsiebiorstwo Projektowania i Montazu Urzadzen Elektrycznych ELIN

  maj 1991 - styczeń 1997 (przez 5 lat i 9 miesięcy)
  Wrocław
  Lokomotywowni DDOKP
  Budynek Oddziału Stacja Płynów Fizjologicznych w Szpitalu Kolejowym
  Sala audiowizualna R5. w Akademii Rolniczej
  Biblioteka UW - Wydział Nauk Społecznych
  Projekt i realizacja instalacji ochrony odgromowej budynków Polskiego Radia
  Budownictwo mieszkaniowe – usługowo – handlowe :przy ul. Kościuszki (2 bloki),przy ul Świętokrzyskiej (100 mieszkań),przy ul Sępa Sarzyńskiego (35 mieszkań)
  Kąty Wrocławskie - Posterunek Energetycznego GPZ
  Oława – Budynek ZUS
  Duszniki Zdrój – Budynek Banku Zachodniego
  Zawidów – Budynek Banku Zachodniego
  Krzyżowa – Centrum Polsko – Niemieckie / Sieć zasilania nn /
  Polkowice –Sieroszowice
  Główna Stacja Transfor.-Rozdzielcza SN zasilania kopalni.
  Modernizacja stacji energetycznej KPZ Zasilanie elektryczne i układ automat rozruchu młynów w młynowni rud miedzi
  Głogów – Remont 5-ciu pól odpływowych SN w stacji GST.
  Rudna – Rozdzielnice dla urządzeń flotacyjnych. w kopalni rudy miedzi
  Badania eksploatacyjne SN urządzeń elektroenergetycznych w Z.G. Rudna.
  Bogatynia - Części biurowa wydziału remontowego taśm i przenośników w KWB “Turów”
  Asystent Projektanta, Projektant, Kierownik Pracowni Projektowej

  Biuro Studiów i Projektow „Elektroprojekt” Warszawa Oddział Wrocław

  czerwiec 1987 - maj 1991 (przez 4 lata)
  Wrocław – Międzylesie - Elektryfikacja odcinka kolejowego Wrocław - Międzylesie. Projekt linii kablowych sn zasilania MLSPM z GPZ Psie Pole.
  DOKP Wrocław. - Projekt kontenerowej stacji rozdzielczej DC 6 kV wraz z rozdzielczymi zestawami przyłączeniowymi
  Kędzierzyn-Koźle - Projekt oświetlenia dla potrzeb TV płyty lodowiska
  Bydgoszczy - Stadion sportowy KS “Zawisza” w Bydgoszczy
  Lubin - Stadion sportowy KS w Lubinie
  Brzezinka ,Sosnówka, Gajków, Czernica, Ratowice. -Linie napowietrzne sn/nn
  Branice - Projekt kompleksowy GPZ Branice wraz z przebudową linii odpływowych sn.
  Strzelce Opolskie - Projekty przebudowy stacji transformatorowej GPZ Strzelce Opolskie,linii kablowych napowietrznych oraz układów zabezpieczeń w stacji 110/15 kV .Komplksowa przebudowa linii napowietrznych i kablowych w rejonie autostrady A4.(Gogolin , Góra Św. Anny , Strzelce Opolskie )
  Jelcz – Laskowice - Projekty linia sn 20kV napowietrznych i linii kablowych nn
  Góra Św Anny - Przebudowa linii napowietrznych sn w rejonie nowej autostrady A-4. Projekty linii sn 20kV napowietrznych i linii kablowych nn.
  Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Teletechnicznych, Kierownik Sekcji Dostaw Maszyn i Urządzeń

  ZM Polar Wroclaw

  czerwiec 1973 - maj 1981 (przez 8 lat)
  Zakłady Metalowe „Predom Polar” Wrocław i Oddział Żagań (aktualnie Whirpool W-w)
  Rozbudowa I i II etap budowy zakładu ZM “Polar” Wrocław, Żagań / Polska
  Starszy Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Automatyki

  ZHPMN Hutmen Wroclaw

  styczeń 1971 - czerwiec 1973 (przez 2 lata i 6 miesięcy)
  Rozbudowa Zakładów Hutniczo Przetwórczych Metali Nieżelaznych „Hutmen” Wrocław / Polska ;
  Budowa wydziału W2 –odlew ciągły wlewków mosiężnych
  Budowa wydziału W4-tłocznia ciągarnia
  Uruchomienie Odpylni 5-6
  Technik - Konstruktor. Brygadzista Elektronik ds. Rozruchu. Nauczyciel zawodu

  Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „Elektromontaż” Wrocław

  wrzesień 1966 - grudzień 1979 (przez 13 lat i 4 miesiące)
  Montaz sterownikow szaf automatyki na wydziale W 4,
  Roboty w Huta Szkła w Sandomierzu, Zakłady Przerobu Kruszyw Mineralnych w Bolesławcu.
  Nauczyciel w szkole ZSZ.

  Edukacja

  Elektronika - Automatyka Przemysłowa , Sieci i Systemy Elektroenergetyczne, inżynierskie

  Politechnika Wrocławska

  październik 1969 - czerwiec 1977 (przez 7 lat i 9 miesięcy)

  Specjalizacje

  Budownictwo » Energetyczne

  Inżynieria » Automatyka

  Języki

  Rosyjski

  podstawowy

  Niemiecki

  podstawowy

  Angielski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  Phoenix-Contact szkolenie branżowe 1998 i 1999
  Schneider Electric szkolenie branżowe dla projektantów 2000
  Hilti szkolenie branżowe p.poż 2003
  Centrum Szkolenia BHP w Łodzi 2004
  CNBOP / CREATIO szkolenie branżowe p.poż 2005
  CEMEA szkolenie branżowe dla BLL Bovis 2007
  Bovis szkolenie : obsługa EXCEL 2008
  Redis szkolenie język angielski Callan Method 2008-2009
  EL-ING Szkolenie z OZE Fotowoltaika Wierzchosławice 2013

  Organizacje

  DOIIB nr ewidencyjny DOŚ/IE/4833/01 :uprawnienia budowlane instalacje i sieci elektryczne bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami.
  Uprawnienia "D" SEP

  Hobby

  Książki . Historia . Technika . Podróże . Ochrona Przyrody

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 1

  Zobacz szczegóły »