Jakub Kaleta

Jakub Kaleta

Software Developer, Base Sp. z o.o.

Korzenna, małopolskie

Podsumowanie

  • Agile
  • OOP
  • Sprint Planning
  • Test Driven Development
  • System Windows
Specjalność: Zaawansowane rozwiązania przy użyciu technologii .NET4.0 i C#
Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

• Inżynieria oprogramowania: bardzo dobra znajomość C#, dobra znajomość: Java, PowerShell, JavaScript.
• Narzędzia: Visual Studio (2005, 2008, 2010), xUnit, CruiseControl.NET, Fitness, TestDriven.NET, VMware Sever, SQL Server
Management Studio, MyGeneration, Java Netbeans, and Eclipse
• Platformy: .NET (1-4), Spring.NET, log4net, Linq to SQL, ASP.NET, Android
• Systemy kontroli wersji: Perforce, GIT, Mercurial HG
• Systemy zarządzania projektem: TeamTrack, SharePoint, Caliber
• Internet/Grafika: dobra znajomość: Adobe Photoshop, Illustrator
• Inne: XML, XHTML, XSL, HTML, JavaScript, and PHP
Software Developer

Base Sp. z o.o.

od stycznia 2013 (od 1 roku i 4 miesięcy)
Projektowanie, rozwijanie i utrzymanie aplikacji w środowisku Windows, Windows Phone, jak również integracji z MS Outlook
Software Developer

Bio-Rad Laboratories

od marca 2009 (od 5 lat i 2 miesięcy)
Projekt “Black Pearl”

Zaprojektowałem i zaimplementowałem wiele nowych funkcji w nowej wersji oprogramowania do sterowania maszyną
diagnostyczną do analizy osocza. Byłem mocno zaangażowany we wdrożenie tego oprogramowania w ponad 100 laboratoriach w
Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.
• Promowalem użycie testów jednostkowych (unit tests) i innych zautomatyzowanych testów oprogramowania (integration
tests); zintegrowałem narzędzie do analizy pokrycia z nocnym procesem budowania (nightly builds)
• Szkoliłem nowych programistów, prowadziłem sesje szkoleniowe nt budowanego oprogramowania oraz nowych technologii (np
LINQ)
• Prowadziłem małe (4-6 osób) zespoły programistyczno-testowe odpowiedzialne za poszczególne funkcje programu
• Brałem udział w zbieraniu wymagań i planowaniu projektu; miałem wpływ na zakres i harmonogram projektu
• Współpracowałem z Obsługą Klienta i serwisem podczas wdrożenia i wsparcia by pomóc rozwiazać potencjalne problemy
• Wielokrotnie podróżowałem do klientów aby nadzorować instalacje
• Pomogłem zaprojektować i zaprogramować moduł do komunikacji z Systemami Informacji Laboratoryjnej (LIS); prowadziłem
zespół programistów mający na celu rozwiązywanie problemów / wprowadzanie zmian do tego modułu
Software Developer

AgileTek, LLC

kwiecień 2007 - marzec 2009 (przez 2 lata)
Projekt “Black Pearl”

Jako członek 30+ osobowego zespołu zaprojektowałem i zaimplementowałem interfejs użytkownika dla aplikacji (Win32, WinForms)
do sterowania maszyną diagnostyczną. Stworzyłem wyspecjalizowany system do stronicowania i pobierania danych z bazy danych
pozwalający na szybki dostęp do setek tysięcy rekordów

Projekt “LMS”

Jako konsultant pracowałem nad rozwojem wewnętrznej aplikacji inwentaryzacyjnej dla dystrybutora opakowań produktów
spożywczych. Stworzyłem moduł do wyceny i akceptacji zamówień. System ten pozwala na tworzenie i modyfikację struktur
cenowych, jak również na szybkie dodawanie nowych produktów, dystrybutorów i klientów lub ich zmianę.
Programista WWW

DePaul Universi

marzec 2005 - marzec 2007 (przez 2 lata i 1 miesiąc)
• Project migracji z SSN do ID – Pracowałem nad zidentyfikowaniem i modyfikacją wrażliwych elementów systemu podczas
przejścia z identyfikacji opartej na zewnętrznych danych identyfikacyjnych (dowód osobisty, prawo jazdy, SSN) na opartej na
wewnętrzym ID wydawanym przez uczelnię
• Aplikacja o nadanie stopnia naukowego DePaul CTI – Zaprojektowałem i zaprogramowałem wiele zmian w systemie opartym
na wewnętrznym systemie śledzenia kredytów, który przy podanych zestawach wymagań opracowywał spersonalizowany
raport dla studentów chcących śledzić spełnione i niespełnione wymagania ich kierunku studiów.
• Aplikacja do inwentaryzacji oprogramowania i licencji, System ewaluacji kadry

Edukacja

Computer Science, magisterskie

DePaul University, Chicago

styczeń 2005 - marzec 2007 (przez 2 lata i 3 miesiące)
Informatyka, licencjackie

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Saczu

październik 2001 - czerwiec 2004 (przez 2 lata i 9 miesięcy)

Języki

Angielski

biegły