Jacek Tkaczyk

Jacek Tkaczyk

consulting w branży usług finansowych - sprawdzone rozwiązania biznesowe & support projektów inwestycyjnych

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

  Właściciel

  MIDAS Consulting

  od września 2011 (od 2 lat i 8 miesięcy)
  Kierownik Zespołu Wsparcia Analiz

  Allianz Bank Polska S.A.

  marzec 2007 - lipiec 2011 (przez 4 lata i 5 miesięcy)
  Zadania podczas fazy START-UP Banku:
  - wsparcie merytoryczne i koncepcyjne w tworzeniu głównych obszarów operacyjnych Banku,
  - przygotowanie wstępnych procedur i instrukcji bankowych w Pionie Operacji,
  - zaprojektowanie i zamodelowanie wstępnych procesów bankowych w Pionie Operacji,
  - czynny udział w pracach nad wyborem dostawców bankowych systemów informatycznych oraz przygotowanie dla Zarządu Banku rekomendacji dostawcy w zakresie tych usług,
  - zarządzanie projektem nawiązania współpracy z firmami świadczącymi fotoinspekcji nieruchomości i zewnętrznej weryfikacji kredytowej,

  Zadania w fazie BIEŻĄCEGO funkcjonowania Banku:
  - budowanie od podstaw struktury osobowej, procesowej, legislacyjnej i narzędziowej Zespołu Wsparcia Analiz i Decyzji Kredytowych oraz kierowanie Zespołem w 3 głównych jego obszarach działalności:
  1) analiza wniosków dot. kredytów detalicznych i podejmowanie decyzji kredytowych w ramach przyznanych kompetencji kredytowych (wszystkie źródła dochodów wraz z działalnością gospodarczą);
  2) wsparcie analiz dot. kredytów detalicznych w zakresie: weryfikacji bazodanowej Klientów, weryfikacji telefonicznej dochodów/zatrudnienia, weryfikacji zaległości ZUS, US oraz weryfikacji kompletności dokumentacji kredytowej i rejestracji wniosków kredytowych;
  3) wsparcie analiz dot. kredytów hipotecznych w zakresie: j.w. oraz obsługa outsourcingowego procesu fotoinspekcji nieruchomości i zewnętrznej weryfikacji kredytowej,

  - zarządzanie projektem budowy wsparcia systemowego dedykowanego do obsługi procesów wyceny nieruchomości, fotoinspekcji nieruchomości i zewnętrznej weryfikacji kredytowej,
  - udział w projektach mających na celu poprawę jakości operacyjnej w Banku,
  - controlling należytej aktualizacji procedur i procesów bankowych w ZWA,
  - zarządzanie projektem tworzenia modelu kontroli bieżącej i funkcjonalnej dla pracowników ZWA,
  - czynny udział w pracach nad stworzeniem matrycy ryzyk zdefiniowanych w Pionie Operacji.
  Analityk Procesów

  Dom(Bank) O/Getin Bank S.A.

  wrzesień 2004 - luty 2007 (przez 2 lata i 6 miesięcy)
  Zadania podczas fazy START-UP Banku:
  - wsparcie merytoryczne w zakresie zamodelowania głównych procesów operacyjnych,
  - modelowanie architektury systemowej i narzędziowej dla Operacji Hipotecznych we współpracy z Departamentem IT,
  - zarządzanie projektem wdrożenia systemu powiązanych aplikacji bazodanowych dla głównych obszarów Banku,
  - udział w projekcie archiwizacji, indeksacji i skanowania dokumentacji kredytowej we współpracy z firmą CERI / IRON MOUNTAIN,

  Zadania w fazie BIEŻĄCEGO funkcjonowania Banku:
  - udział w projekcie budowy i wdrożenia systemu bankowego Front-End dla Operacji Hipotecznych,
  - zarządzanie projektem wdrożenia internetowego systemu informacji dla doradców i pośredników kredytowych wraz z przeniesieniem struktury sieci sprzedażowej do platformy informacyjnej,
  - udział w projekcie przygotowania, skompletowania i zaktualizowania specyfikacji technicznych dla poszczególnych systemów bankowych,
  - czynny udział w pracach nad wdrożeniem powiadomień SMS-owych dla doradców hipotecznych w zakresie aktualnych statusów aplikacji kredytowych,
  - współpraca z ZBP w zakresie programu AMRON i SARFIN,
  - współpraca z ZBP w zakresie udostępnienia baz Klientów (CBD-DZ, CBD-BR),
  - współpraca z BIK w obszarze udostępnienia baz z historią kredytową Klientów,
  - zmapowanie wszystkich aktualnych procesów bankowych w Pionie Operacji Hipotecznych,
  - bieżące raportowanie dla kierownictwa Banku,
  - zarządzanie projektem automatyzacji raportowania i przekazywania informacji zarządczej,
  - uczestnictwo w licznych projektach mających na celu usprawnienie i poprawę jakości przeprowadzanych analiz kredytowych.
  Analityk Procesów

  GE Bank Mieszkaniowy S.A.

  październik 2003 - sierpień 2004 (przez 11 miesięcy)
  * uczestnictwo w międzynarodowym projekcie budowy nowatorskiego kompleksowego systemu analitycznego dla banku hipotecznego
  Asystent w Dziale Ryzyka

  GE Bank Mieszkaniowy S.A.

  lipiec 2003 - wrzesień 2003 (przez 3 miesiące)
  * zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji bazodanowej do wyceny nieruchomości metodą porównawczą
  Konsultant Walutowy w Dziale Sprzedaży i Obsługi Przedsiębiorstw

  Capital Management Poland S.A.

  kwiecień 2003 - czerwiec 2003 (przez 3 miesiące)
  * doradztwo walutowe, pozyskiwanie i obsługa Klientów

  Edukacja

  Finanse i Bankowość, magisterskie

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  wrzesień 1998 - czerwiec 2003 (przez 4 lata i 10 miesięcy)

  Języki

  Rosyjski

  dobry

  Niemiecki

  podstawowy

  Angielski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  szkolenia z zakresu:
  o aspektów prawnych i finansowych działalności gospodarczej,
  o analizy scoringowej i kredytowej,
  o „prania brudnych” pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu,
  o przeciwdziałania wyłudzeniom i oszustwom kredytowym,
  o technik rozpoznawania autentyczności dokumentów,
  o obsługa Klienta w dobie nowoczesnej gospodarki,
  o techniki asertywności i zarządzanie czasem pracy,
  o Six Sigma - podstawy metodologii zarządzania przez jakość.

  Hobby

  Giełda Papierów Wartościowych (akcje, kontrakty terminowe), podróże (państwa europejskie Morza Śródziemnego), turystyka rowerowa, fotografia cyfrowa, technologie mobilne, sport (narty, piłka nożna), caravaning (camper)

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 7

  Zobacz szczegóły »